Palatos Nr.6 kronikos. Pabėgėliai masturbuojasi ir tuštinasi baseinuose

Petras Gulbinskas

Žmonės nesituština baseinuose, tik gyvuliai, o gyvuliai – šika. Gyvuliai niekada nemuša patelių, o tie, kurių veidus policijai uždrausta rodyti, blogiau už gyvulius – jie moteris muša. Na, o kad gyvuliai viešose vietose masturbuojasi, teko matyti: beždžiones zoologijos sode. Ten, matyt, ir palatos Nr.6 (ES) naujakurius teks uždaryti: negali laukiniai gyvuliai tarp žmonių gyventi, evoliucijos pakopa ne ta.

NoTouching

Jeigu valstybė atsisako, ar nesugeba, vykdyti savo funkcijų, iniciatyvos imasi piliečiai, tai vadinasi anarchija. Būtent tai ir vyksta Europoje, būtent tai  įvyko Stokholmo geležinkelio stotyje, kai maždaug 100 švedų ėmė gaudyti ir mušti nusikaltėlius, kurie šioje stotyje mėnesių mėnesius terorizuoja švedus, o valdžia prieš juos nesiima jokių priemonių.

Švedijoje pabėgėliai gali daryti ką nori, jų nusikaltimus išprotėjusi Švedijos valdžia slepia. Nusikalstamumo židiniu, tikru vėžiniu naviku tapo Stokholmo geležinkelio stotis. Čia apsigyveno gaujos paauglių pamestinukų iš Šiaurės Afrikos, pagrinde iš Maroko. Pamestinukų Maroke daugybė, jų priskaičiuojama ten 800000. Dalis iš jų pateko į Švediją, kur 60 švedų tenka vienas pabėgėlis. Šie pamestinukai ir kiti atvykę į šalį arabai ir afrikiečiai, susimetę į gaujas, apsigyvenę Stokholmo Stotyje ir jos apylinkėse, plėšia, užgaulioja, muša švedus, juos prievartauja.

Stockholm_0

Pabėgėliai ES jau tiesiogine prasme šika šeimininkams ant galvų (nerandu kito žodžio, kaip tą jų zoologinę fiziologiją pavadinti, atsiprašau). The European Union times aprašo atvejį, kai pabėgėlis masturbavosi baseine, o po to jame prišiko.

Vienintele priemone, kurios ligi šiol ėmėsi išprotėjusios ES valdžios buvo plakatai, kuriuose vaizduojama, kad negalima baseine liesti moterims sėdmenų. Bet pabėgėliai neklauso, jie liečia ne tik moterų užpakalius, bet ir priešakius, ir ne tik liečia, bet, kai moterys priešinasi, jas sumuša, apiplėšia, išplėšia net nusirengimo spinteles baseine.

Švedijos policija susekė „liaudies keršytojus“, kurie ėmėsi iniciatyvos ir nutarė patys įvesti tvarką Stoholmo geležinkelio stotyje. Į orą buvo pakelti malūnsparniai, atvežti policijos spec. dalinai. Kad taip jie gintų švedus! Kelis švedų gynėjus policija areštavo.

Kol kas tai tik pirmieji organizuoto smurto proveržiai, bet, matant visą ES valdžių impotenciją, jos paralyžių, nėra abejonės, kad labai greitai pamatysime didžiulius maištus, pogromus ir ne tik prieš į ES planingai vežamus laukinius migrantus.

Privalome visais demokratiniais būdais priešintis neteisėtam migrantų vežimui į Lietuvą. Nekartokim svetimų klaidų. Dievas nubaudė mūsų valdžią, atėmė iš jos protą, padėkim susirgusiems, nepalikim jų vienišų palatoje Nr.6, o juo labiau, nerinkim jų į valdžią, leiskim pasveikti.

Kitos palatos Nr.6 naujienos:

Švedijos piliečių, kurie sausio 29-30 dienomis ėmė patys įvedinėti tvarką Stokholme, išplatinto atsišaukimo tekstas:

„Mums jau pakaks! Švedija jau ne ta, kuri buvo anksčiau. Mes bundame ir praktiškai kiekvieną dieną sužinome apie naujas žmogžudystes, apiplėšimus, išprievartavimus ir užpuolimus. Mes atsisakome taikytis su reguliariais užpuolimais ir priekabiavimais prie mūsų moterų. Mes atsisakome taikytis su mūsų visuomenės naikinimu, kuri kažkada buvo tokia saugi. Jeigu politikai ir policija labiau simpatizuoja žudikams, negu jų aukoms, neatleistina, kad niekas prieš tai neprotestuoja. Jeigu Švedijos gatvės paprastiems švedams tapo nesaugios, mūsų PAREIGA imtis veiksmų“.

Migrantai Hamburge ketino papjauti vokietį su vaiku, kuris buvo priverstas bėgti ant tvenkinio ledo ir įlūžo.

Hamburge, prie Lohmühle tvenkinio (Eißendorf), du užsieniečiai tamsiais plaukais ir ginkluoti peiliais, užpuolė 24 metų vokietį, ėjusį su maža dukryte. Jie pareikalavo pinigų ir telefono. Vyras, gelbėdamasis nuo mirties, nubėgo ant lūžtančio ledo. Narams ir gaisrininkams pavyko ižgelbėti užpultuosius.

https://youtu.be/9fPNXf5E6ls

Septyniolikos metų mergaitė Danijoje matomai bus nubausta už tai, kad prievartautoją apipurškė pipirų dujomis.

Po to, kai prievartautojas musulmonas parvertė paauglę ant žemės ir ėmė plėšti jos kelnes, mergaitė apipurškė prievartautoją aerozoliu, pranešė Eutimes. Prievartautojas iš įvykio vietos pabėgo ir dar nesurastas. Mergaitei gresia pabauda, nes Danijoje yra uždrausta naudoti savigynai ašarines dujas.

Šauksmas

 

Leave a Reply