Atsiribokime nuo valdžios savivalės

Tautos laisvės dienos nešvęskime drauge su mūsų valstybę naikinančia valdžia. Kovo 11-ąją kelkime vėliavas su juodais kaspinais!

Tauta, Sąjūdžio ir Sausio 13-osios vertybės bei principai – išduoti. Prarandama viltis patiems kurti ir ginti valstybę, kurioje Teisingumas – vertybė. Valstybės valdymą perėmė politinės grupuotės ir nomenklatūrinis režimas, ignoruojantis ne tik teisingumą, bet ir Konstituciją.

Pritardami KREIPIMUISI „VARDAN LIETUVOS“, Kovo 11-ąją kelkime trispalves su juodais kaspinais ir šia protesto forma atsiribokime nuo tokio Lietuvos valdžios elgesio su Tauta ir valstybe. Neleiskime tyčiotis iš savęs.
lietuvos-gedulo-veliava2-silutes-muziejaus-renginys-silutes-muziejus-silutesmuziejus-lt
RIG Referendumo iniciatyvinės grupės Panevėžio skyriaus
pirmininkė Rita Jusienė
PVA Panevėžio verslininkų asociacijos
pirmininkas Kazys Grabys
VKD Visuomeninės kraštotvarkos draugijos
pirmininkas Romas Kiltinavičius
SKAT Savanoris Albinas Čivas
Ūkininkas Marijus Čekavičius

Šauksmas

Leave a Reply