Aurimas Drižius
 
Vakar „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje buvęs Lietuvos banko Komercinių bankų priežiūros departamento direktorius Kazimieras Ramonas patvirtino, kad „Snoro“ bankas buvo uždarytas, remiantis vieninteliu dokumentu – Lietuvos banko parengta pažyma apie tai, kad „Snoro“ įsipareigojimai „galimai“ viršija jo turtą, todėl reikia nedelsiant banką uždaryti, ir paskelbti jam bankrotą.

„Nieko nedarau. 2011 metų birželį sirgau, po to atostogavau, – pasakojo K.Ramonas, – o tuo metu buvo įkurta slapta grupė iš mano departamento darbuotojų, apie kurią nežinojau nei aš, nei mano pavaduotojai. Ji patarinėjo V.Vasiliauskui, kažką rengė.
Tos grupės vieno nario parašas yra ant tos pažymos, kitas yra inspektavimo grupės vadovo, kurio pagrindu banko valdyba priėmė sprendimą uždaryti banką. Galima sakyti, kad tie du žmonės ir nulėmė banko likimą. Vėliau mačiau tą pažymą. Ten tokie žodžiai: „galimai“, „galbūt“, „galima manyti, kad bankas yra nemokus“. Jie tiktai apsidraudė, jie nebuvo įsitikinę, kad tie vertybiniai popieriai yra dingę. Neaišku ir iki šiol, ar jie dingo. Iki banko veiklos sustabdymo nė viena operacija nebuvo sustojusi, kol nebuvo paskelbtas moratoriumas ir kol kai kurie gudručiai nepuolė atsiiminėti savo pinigų“.
snoras Kaip žinia, “Snoro” ir Ūkio banko turtas buvo pasidalintas ir parduotas gaujos sukčių, o valstybei liko daugiau nei 9 mlrd. litų skola, kurią D.Grybauskaitė išsprendė paprastai – pasiskolino tuos pinigus. 

pildom

Kaip žinia, Lietuvos bankas nepateikė Seimo laikinajai komisijai informacijos apie tai, koks buvo “Snoro” kapitalo trūkumas:

pateikiama komisijos išvados fragmentas:  

II. Komisija konstatuoja: 20 11. Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 04- 04RN patvirtinta darbo grupė, vadovaujama Manto Mendelevičiaus, kuriai buvo pavesta apsvarstyti visas problemas susijusias su AB banku „Snoras“; Lietuvos banko valdybos pirmininko 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V2011/ (1.7-0202)-02-143 patvirtinta akcinės bendrovės banko „Snoras“ inspektavimo komisija, vadovaujama Irmanto Žadeikos, pradėjo neeilinį banko „Snoras“ inspektavimą; Darbo grupė ir Inspektavimo komisija atliktų darbų ataskaitos Lietuvos banko valdybai nepateikė iki šiol; Lietuvos banko valdybos posėdžiui 2011 m. lapkričio 16 d. buvo pateiktas „Tarnybinis raštas“ pasirašytas M. Mendelevičiaus ir I. Žadeikos, kuriuo vadovaujantis Lietuvos banko valdyba 2011 m. lapkričio 16 d. priėmė nutarimą dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo stabdymo ir rekomendacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams. Teisės aktus dėl AB banko „Snoras“ išskaidymo parengė Lietuvos bankas. Medžiagos, iš kurios galima įvertinti galimai padarytą žalą Komisija neturi. 2012-05-30 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 10, prieš 2, susilaikė – 0. 12. Dokumentas ar kitoks įrodymas, įrodantis galimą AB banko „Snoras“ turto sumažėjimą iki 2011 m. lapkričio 16 d., nurodytą 2011 m. lapkričio 16 d. „Tarnybiniame rašte“ dėl AB banko „Snoras“, laikinojo AB banko „Snoras“ administratoriaus Saimono Friklio (Simon Freakley) ataskaitoje iki 2011 m. lapkričio 24 d. ar bankrutuojančios AB banko „Snoras“ administratoriaus Neilo Kuperio (Neil Cooper) ataskaitose iki 2011 m. gruodžio 7 d., Komisijai pateiktas nebuvo. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. 13. Lietuvos banko valdybos nutarimas dėl AB banko „Snoras“ veiklos laikinojo sustabdymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas perimti AB banko „Snoras“ akcijas visuomenės poreikiams ir Lietuvos banko sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo AB bankui „Snoras“ buvo priimti skubotai ir nepakankamai pagrįstai. Šie sprendimai sudarė prielaidas atsirasti didelėms išlaidoms skolinantis iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų padengti valstybės garantuojamas sumas indėlininkams už lėšas laikytas AB banke „Snoras“. 2012-05-23 Komisijos posėdžio balsavimo rezultatai: už – 6, prieš – 5, susilaikė – 0. 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priimdama sprendimą nacionalizuoti AB banką „Snoras“ ir teikdama Seimui įstatymų pakeitimus skubos tvarka, nedisponavo pakankamai išsamia informacija, neapsvarstė visų aplinkybių ir galimų pasekmių.  

laisvaslaikrastis.lt

Šauksmas