Nusikalstamą bankroto administratorių susivienijimą nagrinėjo Seimo Antikorupcijos komisijos darbo grupė (video)

Tiriant signataro Zigmo Vaišvilos valstybės institucijoms pateiktą informaciją apie nusikalstamą bankroto administratorių susivienijimą, lapkričio 4 d. Seimo Antikorupcijos komisijos darbo grupės posėdyje išklausyta Generalinės prokuratūros atstovų Sigutės Malinauskienės ir Gintaro Jasaičio pateikta informacija apie padėtį dėl ikiteisminių tyrimų dėl bankroto bylų, taip pat Ūkio ministerijos atstovo Žydrūno Paškausko ir Įmonių bankroto valdymo departamento vadovo Remigijaus Rekertos bei juristo Giedriaus Galento paaiškinimai.

964 Lina HelsteinPosėdyje dalyvavo Tarptautinio prigimtinės teisės tribunolo atstovė Lietuvoje Lina Helstein. Komisijai ji papasakojo, kad Tarptautinis prigimtinės teisės tribunolas jau buvo atkreipęs dėmesį į Zigmo Vaišvilos minimus bankroto administratorius. Jie figūruoja ir kitose garsiose bylose, kaip pavyzdžiui – “Saulės dovanų” byla.
ŪM ir ĮBVD atstovai pripažino signataro Z. Vaišvilos pateiktos informacijos teisingumą, tačiau patikino, jog nuo spalio mėnesio bankroto administratorių kandidatūras parenkanti kompiuterinė programa pakeista ir jokių problemų nebebus.

Tačiau ĮBVD vadovas R. Rekerta pareiškė manąs, jog masiškai ir faktiškai vienam asmeniui

54 įmonių ir 20 fizinių asmenų vardu ĮBVD išduotų leidimų administruoti įmonių bankrotą jie negali panaikinti, nes niekas nedraudžia steigti kad ir 1000 įmonių. Signataras Z. Vaišvila paprašė R. Rekertos nekeisti klausimo – įmonių bet kas gali registruoti tiek, kiek tik nori, tačiau ĮBVD negali nematyti, kad šiuos leidimus ĮBVD išdavė ne skirtingiems asmenims, o faktiškai tam pačiam vienam. Tokiu būdu šiurkščiai pažeista įstatymo leidėjo valia padaryti bankroto administratorių skyrimą nepriklausomu, o tokie leidimai turi būti nustatyta tvarka panaikinti. R. Rekerta paaiškino, kad šie leidimai išduoti teisėtai ir jis nemato pagrindo juos panaikinti. Signataras Z. Vaišvila R. Rekertos paklausė, ar pastarasis nesupranta klausimo, ar yra tiesiog nekompetentingas užimti ĮBVD vadovo pareigas, nes leidimų išdavimas dešimtimis vienai grupuotei yra šiurkštus įstatymo leidėjo nuostatų dėl bankroto administratoriaus nepriklausomo paskyrimo pažeidimas.

Screen Shot 2015-11-04 at 20_35_12                           Atsakingi darbuoyojai arsakinėjo į klausimus, nuotr. K. Juraičio

Į klausimus, kokiu būdu tik prieš keletą mėnesių leidimą gavusi Indrė Kaušylaitė jau administruoja net 71 bankroto bylą, o advokatas Juozas Viščinis – net 96 bylas, atsakymų darbo grupė neišgirdo, tik ĮBVD vadovo R. Rekertos patikinimus, kad viskas bus ištirta.

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas V. Gailius paprašė ĮBVD ir Ūkio ministerijos atstovus paaiškinti, kokiu būdu susidariusioje situacijoje jie ruošiasi ginti viešąjį interesą? Tačiau ir į šį klausimą atsakymų darbo grupė neišgirdo, tik patikinimą, kad ĮBVD atliekamo tyrimo rezultatus jie pateiks ir Seimo Antikorupcijos komisijai.

Posėdyje paaiškėjo, kad tokios sistemos sukūrimu ĮBVD faktiškai ir be teisinio pagrindo perėmė teismo funkcijas, nes ĮBVD konkrečiam teisėjui pateikia tik vieną bankroto administratoriaus kandidatūrą, kuri net tą pačią dieną buvo skiriama to paties teismo net 3 kartus, o šios grupuotės asmenys tokiu būdu š.m. rugsėjo mėnesį Vilniaus apygardos teismo buvo paskirti bankroto administratoriais net 58% bankroto bylų.

ĮBVD ir Ūkio ministerijos atstovai akivaizdžiai parodė savo nenorą tirti nusikalstamo susivienijimo požymius atitinkančios bankroto administratorių grupuotės susikompromitavusių asmenų veiklą ir leidimų jiems išdavimą. Tokiu būdu ĮBVD pasirinko ne viešojo intereso, bet šios grupuotės interesų gynimą.

Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje L. Helstein atkreipė dėmesį, kad dėl sisteminio bankroto bylų netinkamo nagrinėjimo ir Lietuvos teismų sistemos naudojimo ne teisingumo vykdymui, bet nusikalstamų siekių įgyvendinimui šis Tribunolas pradėjo šių bylų Lietuvoje stebėjimą.

tarptautinis teisės tribunolas

Ką tik paskelbtoje Pasaulio banko studijoje dėl Lietuvos valstybės progreso atkreiptas dėmesys į tris opiausias Lietuvos problemas – viena jų bankroto bylų procesas teismuose.

Signataro Z. Vaišvilos pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl šios grupuo

tės Generalinė prokuratūra persiuntė Vilniaus apygardos prokuratūrai, o ši – FNTT dėl duomenų surinkimo.

Šauksmas

http://www.ekspertai.eu/nusikalstamo-bankroto-administratoriu-susivienijima-nagrinejo-seimo-antikorupcijos-komisijos-darbo-grupe/

Leave a Reply