Algimantas Lebionka. Graikijoje referendumas: Ochi!

Kaip Spartos karalius Leonidas, kuris su trimis šimtais spartiečių ir keliais tūkstančiais pagalbininkų stojo į kovą su milijonine persų armija, taip ir Aleksis Cipras stojo į nelygią kovą su pasaulio bankine oligarchija, nutarusia pavergti Graikiją ir visą pasaulį. Leonidą išdavė graikai, kuriuos papirko persai, Ciprą irgi išduos, nereikia abejoti, pavergėjų metodai išliko tie patys. Ne tai svarbu. Cipras jau tapo didvyriu, Europos tautoms parodęs kelią į išsivadavimą nuo transnacionalinių bankų vergovės ir tai svarbiausia.

 O prieš įstodami į Europos Sąjungą graikai statė laivus, kasė geležies rūdą, ją lydė, gamino cementą, augino avis, alyvuoges – žodžiu, buvo visavertė save išlaikanti valstybė. 1981 m. Graikija įstojo į ES, į tuos transnacionalinės oligarchijos spąstukus kvailoms pelytėms, kuriuose buvo pakabintas didelis didelis sūris – kreditai. Iš pradžių tai buvo „rojus žemėje“. Tarytum sugrįžo į Atėnus sotūs Periklio laikai. Graikai džiaugėsi miniomis turistų, poilsiautojų, norinčių pasišildyti pietų saulėje, apsukrūs ir korumpuoti valdininkai už ES pinigus statė viešbučius, o dažniausiai ne viešbučius, o 3-4 aukštų vilas sau. Greta Atėnų, pakeliui į Pirėjo uosta, tokių niekam nereikalingų viešbučių pristatyta trimis, keturiomis eilėmis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Pramonę ilgainiui sunaikino „nematoma rinkos ranka“ ir gamyklos dabar stovi kaip vaiduokliai, o poilsiautojai dažniau renkasi Egiptą, Turkiją – ten kur ir saulė kaitri ir aptarnaujantieji – vergiškai nuolankūs, ne antikinių filosofų, demokratų, ar Trojos karo didvyrių orūs palikuonys. Graikai, skirtingai nei lietuviai, nebėga vergauti į turtingesnes ES valstybes, nors šalyje jaunimo nedarbas siekia 60%. Graikai, skirtingai negu lietuviai, moka bedarbystės pašalpas, pensijas, kitas socialines išmokas, o ne ubago išmaldą, kaip sąžinę ir žmoniškumą praradusi Lietuvos valdžia.

 Jei graikai pasakys referendume Tarptautiniam valiutų fondui, Europos centriniam bankui, Europos

Sąjungai „Ochi“(ne), atsiras ir Lietuvai perspektyva ištrūkti iš „Eurosadomo“, kuriame lietuvių tautos, jos moralės, tikėjimo, šeimos instituto, laukia pražūtis. Mūsų, kaip ir graikų, laukia finansinė vergija ir bankrotas, į kurį valdžią užgrobę kompradorai stumia Lietuvą.

 Valstybių ekonominio užvaldymo modelis gerai atidirbtas ir visur vienodas. Televizijos laidoje liepos 1 d. Argentinos prezidentė Kristina Fernandes de Kiršner pasakė: „Graikija pergyvena analogišką situaciją, kaip ir mes 2001 metais. Būtent liberali politika veda į skurdą ir bedarbystę“. Prezidentė paklausė: „Kodėl Tarptautinis valiutų fondas nereikalauja iš Graikijos sumažinti išlaidas ginklavimuisi, kurios sudaro 2,6% nuo šalies BVP. Tai daugiau nei išleidžia Britanija šioms reikmėms?“.

Tikiu, kad ateis diena, kai ir mes pasakysime Ochi!

Šauksmas

Redakcijos prierašas: Graikijos problemoms geresniam supratimui, siūlome pasižiūrėti dokumentinį filmą “…suprasti Graikiją…”.

http://sauksmas.lt/rolandas-paulauskas-filmas-suprasti-graikija-video.html

Leave a Reply