Amerikiečių kareiviai Kaune išniekino Lietuvos vėliavą

JAV kariai nuplėšė Lietuvos vėliavą kabėjusią prie Kauno prokuratūros ir ją išniekino. Incidentas įvyko balandžio 25 dieną, bet apie šį vandalizmo aktą tapo žinoma tiktai nesenai. Apie vėliavos išniekinimą nebuvo pranešama nei vietinėje spaudoje, nei Policijos departamento suvestinėse. Nutarimas neskelbti informacijos apie šį vandalizmo aktą buvo priimtas po to, kai paaiškėjo, kad jį įvykdė būtent JAV kariškiai. Teisėsaugos atstovai atsisakė viešinti informaciją apie šį įvykį, nes ji yra įslaptinta.

ef896789006f7a872b4c177399f44

Pažymima, kad amerikiečių nežaboto elgesio faktai Pabaltijyje buvo fiksuojami ir anksčiau. Taip, 2016 metų vasario mėnesį JAV kareiviai po svaiginimosi alkoholiu nutarė nuvykti į Druskininkų akvaparką, kur surengė tikrą pogromą. Kariškiai sugriovė dekoratyvinę vieno iš baseinų sieną ir priekabiavo prie pramogų komplekso darbuotojų. Šio akibrokšto liudininkais tapo visi akvaparko lankytojai, tarp kurių buvo ir vaikai.

Anksčiau, 2014 metų vidury, Ventspilyje karinių pratybų Open Spirit 2014 metu buvo atvykusi NATO 26 laivų eskadra. Išsilaipinę, nuvargę žygyje jūreiviai išvyko į barus, kur linksmai leido laiką ir pinigus, svaiginosi alkoholiu, o po to ėmė peštis su miestiečiais. Vienų iš peštynių metu kariškis iš Olandijos užsidirbo rimtas galvos traumas. Su veido kaulų lūžiais ir kraujo išsiliejimu į smegenis jį be sąmonės pristatė į ligoninę. Kiek vėliau sulaikė keturis jaunus ventspiliečius, sužalojusius jūrų svečią. Ventspilio meras Aivaras Lembergs pareiškė, kad Šiaurės Atlanto bloko jūreiviai diskredituoja aljansą Latvijos gyventojų akyse: „NATO jūreiviai Ventspilyje elgiasi kiauliškai, ignoruodami Latvijos įstatymus ir privalomas Ventspilio savivaldybės taisykles. Jie būdami girti šlapinosi ant vitrinų, juos vimdė, jie naudojo alkoholį viešose vietose, kas pas mus neleidžiama. Taip pat jie skynė gėlynuose gėlęs, kad padovanoti jas prostitutėms“.

Lambergso žodžiais, užsienio kariškiai „elgėsi kaip okupantai, kurie nepripažįsta Latvijos suvereniteto“. Komentuodamas kario sumušimo faktą, meras pasakė, kad ventspiliečiai, matomai, ginė moteris nuo užsieniečių priekabiavimo. Jo žodžiais, atvykus į uostą NATO laivų eskadrai, teko skirti baudas 23 išlipusiems į krantą žmonėms: trylika už alkoholio gėrimą, dešimt už netinkamą elgesį. „Net miesto šventėje, kai per tris dienas Ventspilį aplankė 130 tūkstančiai žmonių, administracines baudas gavo du kartus mažiau žmonių, negu per trijų dienų NATO karių viešnagę“, – pareiškė nepasitenkinimą meras.

Šaltinis

Šauksmas

 

Leave a Reply