Apie ruošiamą Turkijos įsiveržimą į Siriją, Abraomą Šmulevičių ir vyriausiojo Briuselio rabino kvietimą vykti į Izraelį

Pastaruosius penkerius metus visos Darijos Aslamovos pranašystės Artimųjų Rytų tematika išsipildydavo. Pradėsiu nuo vakarykštės. KP korespondentė šį kartą rašo, kad artimi Turkijos vyriausybės struktūroms šaltiniai informuoja apie ruošiamą Turkijos įsiveržimą į Siriją.

9397491

Spalį aš turėjau susitikti Turkijoje su žymiu kurdų advokatu Tachiru Elči, Djabakiro miesto juristų asociacijos pirmininku, labai protingu ir narsiu žmogumi. Mes aptarėme susitikimo vietą ir sekančią dieną jį areštavo. Vėliau paleido iš kalėjimo, o praeitą šeštadienį  nežinomi asmenys jį sušaudė .

Prieš mėnesį aš  rašiau apie tai, kad Turkijoje prasideda pilietinis karas. Kad į kurdų miestus važiuoja tankai, paskelbia komendanto laiką, dingsta žmonės. Yra užmuštų vaikų ir moterų. Turkai bombarduoja ne tiktai partizanus kalnuose, bet ir kurdų miestus.“

Žurnalistus meta į kalėjimus apkaltinę terorizmu. Aš bijau skambinti draugams Turkijoje. Man baisu kam nors pakenkti. Bet vieną iš prašymų-įspėjimų aš privalau perduoti. Turkija ruošia stambią intervenciją į Siriją su tikslu sukurti buferinę zoną su pretekstu apginti Sirijos turkmėnus nuo rusų bombardavimo.“

Dar viena svarbi informacija: Turkijos specialiosios tarnybos ruošia Kinijos uigurų teroristines grupuotes. Aš pati mačiau išvaduotame Sirijos mieste El-Choul užrašus ant IV štabo – CHINA (Kinija). Kurdų kovotojai patvirtino man, kad paėmę mietą jie rado kiniečių lavonus.“

Mano šaltinis iš Irako, politologas Ramazan Osmanov, pareiškė dar iki numušant lėktuvą: „Iš konfidencialių šaltinių Turkijos vyriausybėje žinoma, kas Ankara padedama JAV eis į avantiūrą – įsiverš į Siriją. Turkijos ir Rusijos interesai susidūrė Sirijos lauke. Kas iš to išeis? Turkijos padalinimas ir pradžia didelio karo tarp kurdų ir turkų““.

Priminsiu, kad į klausimą „Kas iš viso to išeis?“ Darija Aslamova rado atsakymą dar 2011 metais – iš viso to išeis „Didysis Izraelis“. Maždaug taip jai atsakė Izraelio rabinas Abraomas Šmulevičius. Jo žodžiais – „po arabų revoliucijų Didysis Izraelis valdys Artimuosius Rytus“(1,2).

Šio straipsnio vertimas buvo publikuotas „Šauksme“. Štai ką 2011 metais kalbėjo Šmulevičius:

Po taikos sutarties nutraukimo Izraelyje bus vidaus krizė ir į valdžią ateis ryžtingi, kieti žmonės, kurie iškels užduotį: Izraelis nuo Nilo iki Eufrato. Paraleliai Artimuosiuose Rytuose prasidės grandininis procesas skilimo ir performatavimo. Asadas, kuris dabar skandina revoliucinius procesus Sirijoje kraujyje, vis vien ilgiau metų-dviejų nepratrauks. Prasidės revoliucija Jordanijoje. Pakils kurdai ir Kaukazas kaip neatskiriama dalis Artimųjų Rytų. Žinai, kaip tai atrodys? Kaip vienas ištisinis Irakas arba Afganistanas. Musulmonų pasaulis pasiners į chaoso būklę ir tai bus teigiama įvykių eiga žydams. Chaosas- geriausias laikas, kad paimti situacijos kontrolę ir įjungti žydų civilizacijos sistemą. Dabar eina grumtynės dėl to, kas bus dvasiniu žmonijos lyderiu – Roma (Vakarai) ar Izraelis. Du tūkstančius metų atgal laimėjo Roma. XIX ir XX amžiais žydams dalinai pavyko paimti revanšą, stumiant idėjas pirma bolševizmo, o po to liberalizmo ir demokratijos. Dabar mes turime paimti pilną kontrolę į savo rankas. Suprantam, žmonijos labui. Mes ne tiktai pirksime arabų elitą, o patys maitinsime jį iš rankų ir auklėsime. Kaip? Hipersionizmo ideologija paprastai aiškinant yra tame, kad mes imame kontroliuoti „Al-Džezirą“, paskiriame Mekos Muftijų, atvedame savo žmones į valdžią ir t.t. Kur paslaptis bet kokios stabilios politinės sistemos? Visuomenė duoda asmenybei vystymosi galimybes, o asmenybė neša atsakomybę prieš visuomenę. Žmogus, kuris gauna laisvę, tuo pačiu metu turi gauti instrukciją, kaip šita laisve naudotis. Ir šitą instrukciją žmonijai parašysime mes, žydai. Atėjo laikas mūsų revanšui. Žydų aušra vėl ateina arabų revoliucijų ugnyje“.

Yra toks posakis: „Karas – tai Mozės žingsniai“. Hipersionisto požiūriu, viskas eina puikiai. Reiškia, Dievas mums parodo Mozės žingsnius arabų revoliucijų pavidalu, kurios turi atvesti Izraelį į viešpatavimą pasaulyje“

Pacituosiu dar vieną ankstesnę publikaciją „Šaiksme“, kuri labai dera prie mozaikos šiandieninių įvykių Artimuosiuose Rytuose ir Europoje:

Bet grįžkime prie Trečiosios šventyklos atkūrimo, apie ką kalba A.Boroda ir prie sukūrimo Jeruzalės karaliaus sosto – slaptos ir aukščiausios visų masonų ložių ir ordinų idėjos, o taip pat pagrindinių šio dviejų tūkstančių metų žydų laukimo vykdytojų– Jeruzalės ordinų: Tamplierių ir Maltos. Bet tam reikia nugriauti mečetę Al-Aksą ir Uolos Kupolą, kuriems daugiau negu tūkstantis metų ir kurios šiandien yra musulmonų šventovės, ir į kurias, sutinkamai su fevta, šiandien leidžiama musulmonų piligrimystė iš viso pasaulio. Ir taip,musulmonų šventovės sugriovimas (o be to neįmanoma atstatyti Trečiosios šventyklos) neišvengiamai sukels karą su Izraeliu ir būsimos kovos laukas – Armagedonas yra Sirijos teritorijoje kontroliuojamoje ISIL. Ar atsitiktinai? Būtent todėl šiandieniniam Izraeliui reikalingi ne tik būsimi kareiviai, bet ir statytojai, architektai, aukso ir kitų brangiųjų metalų meistrai, akmens raižytojai ir juvelyrai. Pinigų ir aukso statyboms yra į valias, nėra pagrindinio – ryžto pradėti statybos vietos valymą ir kariauti. Kodėl? Priežastis paprasta – trūksta žmonių ir pas Izraelio vyriausybę nėra pilno įsitikinimo, kad po karinių veiksmų pradžios žydai vyks į Izraelį vardan svajonės išsipildymo – Trečiosios šventyklos ir Izraelio karaliaus sosto atkūrimo. Todėl reikia agituoti už aliją į Pažadėtąją žemę, bet ir šitie B.Netanjahu vojažai (po karikatūristų iš Charlie Hebdo nužudymo 2015 metų sausio 7 Izraelio premjeras ministras kvietė žydus Paryžiaus sinagogoje į aliją į Izraelį) pasisekimo neturi, žydų bendruomenės linkusios nerizikuoti ir daryti biznį ten, kur jos įsitvirtino, kur jų šaknys ir kur protėvių kapai. Ką gi daryti, juk visos pranašystės išsipildė ir atėjo laikas atkurti Trečiąją šventyklą?“

Kelių smulkių teroro aktų Europoje nepakako? Tai prašom migrantų-okupantų-teroristų laviną į Europą, į pačią jos širdį, kur didžiausia žydų populiacija. Šekit naujus teroro aktus, karinę padėtį! Dabar jau kitas reikalas. Ir rezultatas yra.

Gruodžio 23 dieną Izraelio informacijos agentūra cursorinfo.co.il paskelbė straipsnį Vyriausias Briuselio rabinas netiki į Europos žydų ateitimi“. Straisnyje rašoma: Po serijos teroro aktų Paryžiuje ir vykstant masinėms paieškoms užpuolikų Briuselyje, pasibaigusių be rezultatų, vyriausias Briuselio rabinas pareiškė, kad žydai Europoje neturi jokios ateities“.

Rabinas Abraomas Gigi papasakojo pirmadienį Izraelio radijo stočiai 103FM apie baimės atmosferą, apėmusią Belgijos sostinę, ir būseną, artimą pilnai blokadai per paskutines tris dienas.

 “Gatvėse tvyro baimės jausmas, belgai supranta, kad ir jie yra teroro objektai. Žydai dabar meldžiasi savo namuose vietoj sinagogų lankymo, ir kai kurie iš jų planuoja emigraciją,“- pasakė Gigi.

“Šeštadienį miestas buvo paralyžiuotas. Sinagogos buvo uždarytos, ko nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Žmonės meldžiasi pavieniui arba surinkdami nedidelį minjan privačiuose namuose. Mokyklos ir teatrai uždaryti, kaip ir dauguma stambių parduotuvių, o visuomeninai renginiai neleidžiami. Mes gyvename baimėje ir laukiame nurodymų iš policijos ir vyriausybės“- pasakė jis.

Gigi žodžiais, Belgijoje gyvena 50 tūkstančių žydų.

Briuselyje gyvena 25 tūkstančiai žydų, dar 18 tūkstančių Antverpene, o kiti nedidelėse gyvenvietėse. Jau buvo Alija į Izraelį, taip pat žmonės emigruoja į Kanadą ir JAV. Žmonės supranta, kad žydai Europoje neturi jokios ateities“, -pasakė jis.

Jo žodžiais, ekonominės sąlygos taip pat pastumia jaunus žmones palikti Belgiją ir pervažiuoti į Izraelį ar kitas vietas.

Aš manau, kad padaryti alija į Izraelį yra svarbu kiekvienam žydui“, – pasakė Gigi.

Tai yra, ko žydai troško kiekvienoje kartoje. Bet žydai neturi daryti alija iš baimės, nes atves į nevykusią absorbciją, todėl kad pojūtis, kad kažkas liko pamesta visada išliks. Žmonės turi daryti alija iš meilės Izraeliui.“ – skaito jis.“

Chaosas Artimuosiuose Rytuose ir jo perkėlimas į Europą kartu su atbėgėlių-okupantų-teroristų lavina, matomai, turi ne vieną tikslą, bet vieną ir tą patį finansavimo šaltinį ir valdymo centrą.

Nėra abejonės, kad visos chaoso ir terorizmo organizavimo gijos vedą link JAV Federalinės Rezervų Sistemos akcininkų – viso pasaulio pinigų šeimininkų, kurių kišenėje yra ir Europos centrinis bankas, visi kiti Europos bankai, visi nieko neverti, neva renkami, kenkimu savo valstybėms užsiimantys politikai, atliekantys visame šiame šlykščiame žaidime apgailėtinų samdomų pajacų roles.

0

Apie Lietuvos valdančiuosius nekalbu, nes ką galima pasakyti apie nulį? Nulis ir Lietuvoje yra nulis. Duok dieve pavyktų nuo to niekalo išsivalyti per ateinančius rinkimus.

Lietuviams, manau, šioje situacijoje reikia vengti karinės psichozės ir dalyvavimo kariniuose konfliktuose, priešintis atbėgėlių-okupantų-teroristų vežimui į Lietuvą, sukuriant jiems kuo nepalankesnes čia sąlygas, ir saugoti lietuvišką genofondą. Šis karas – ne mūsų. Mes per jį nieko nelaimėsim.

Naujienas ir protingų žmonių pasisakymus parinko Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply