Apie Tautinio jaunimo sąjungos eiseną: Mieli tautiečiai, nebijokite šetono, jis seka kiekvieną Dievo žingsnį

Vasario 16 dieną Kaune įvyko Tautininio jaunimo sąjungos organizuota eisena, visų, kas myli savo Tėvynę Lietuvą, eisena. Eisenos šūkis buvo „Lietuva yra mūsų“.

KVK_6420-1024x683

Kaip ir kiekvienais metais, o mačiusieji apie tai pasakoja, greta Tautinio jaunimo eisenos pasirodo šetonas Volandas. Michailas Bulgakovas savo žymiausiame kūrinyje „Meistras ir Margarita“ rašė, kad Volandas visada pasirodo ten, kur vyksta šetono kova su Dievu. Velnias net už Pontiaus Piloto nugaros sugebėjo užlįsti, kai vyko Kristaus teismas, kad tik kaip nors Dievo sūnui ir žmonijai pakenkti.

Šiemet Volandas, eisenos dalyviai pasakoja, jau buvo ne vienas, aplink jį sukaliojosi už 30 šekelių jo nupirkta ragana, šio velnio stebuklingais tepalais ištepta ir į žmogų jau beveik nebepanaši.

Kodėl Volandas taip neapkenčia Tautinio jaunimo? Kodėl jis visada nori šiai tradicinei eisenai sutrukdyti?

Atsakymus aš atrandu rašytojo Valdo Anelausko žodžiuose:

„Kas prieš keletą metų galėjo pagalvoti, kad patriotinė, „nacionalistiškai nusiteikusio jaunimo“ demonstracija bus traktuojama kaip didžiausias siaubas? Įsivaizduokit, kaip baisu: jaunimas susirinko į demonstraciją, ėjo ir skandavo „Lietuva – lietuviams“! O tai ką jaunimas Lietuvoje turėtų skanduoti, gal „Lietuva – ne lietuviams!“. Jeigu Lietuva – ne lietuviams, tai kas tada lietuviams – gal vėl Sibiras?!

Visi gerai prisimename, kaip komunistinė politika norėjo sugriauti tautiškumą. Tačiau ji tikrai nesugebėjo griauti jo taip, kaip tas sėkmingai daroma šiandien. Masiškai propaguojamos atskiras tautas naikinančios idėjos – globalizacija, migracija, asimiliacija. Aš kurį laiką pats gyvenau „tautų lydymo katile“ Niujorke, žinau, ką tai reiškia. Todėl, būdamas nacionalistas, taip, aš esu globalistų bei liberalų būtent priešas. Kaip ir jie yra mano priešai, suprantama.“

„Per mokyklas, žiniasklaidą, įvairiausias „socialinės inžinerijos“ programas, Vakarų europiečiams buvo įskiepytas „amžinos kaltės“ bei „moralinės skolos“ žydams jausmas. Lygiai tą patį dabar visokie katzai ir zuroffai bando įskiepyti lietuviams. Pikčiausia – kad su visokių vietinių vanagaičių pagalba. Akivaizdu, kad lietuviams norima įdiegti kolektyvinę dabarties tautos atsakomybę už dar iki jų tėvų ar senelių gimimo kažkokios nedidelės lietuvių grupelės padarytus nusikaltimus, su kuriais dabartinės kartos apskritai neturi ničnieko bendro.

Europa kelis dešimtmečius grimzdo į tą pastoviai skiepytą liberalinį marazmą, kuriame dabar ir glūdi. Vokietijoje užaugo jau kelinta karta, kuriai gėda būti vokiečiais! Todėl dabar dauguma jų veikiau liežuvį nusikąs, nei kritiškai atsilieps apie imigracinę savo šalies politiką.“

Dievo iš šetono kova vyksta nuolatos.

Mieli tautiečiai, nebijokime šetono, jis seka kiekvieną Dievo žingsnį. Šetonas visada priešinosi ir kenkė Dievui, šeimai, tautai, Lietuvos valstybei.

Šetonas ir jo tarnai myli tik vieną tautą…, tą, kuri jį garbina.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply