Ar BNS žurnalistai tikrai palaiko minties, žodžio ir spaudos laisvę?

Viešumas pradeda duoti vaisių.

Vakar paviešinome straipsnį “BNS žurnalistai palaiko Šauksmą!”.http://sauksmas.lt/bns-zurnalistai-palaiko-sauksma.html. 

Jį pakomentavo asmuo, pasislėpęs po pseudonimu “auksas pelenuose”. Jis nurodė, kad mūsų straipsnyje minima  žurnalistė davė interviu “Žinių radijui”.

http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2015/03/19/i-prorusisku-aktyvistu-juodaji-sarasa-pakliuvusi-zurnaliste-masto-kreiptis-i-policija/43013

Iš šio interviu aiškėja, kad  mergina, kurios pavardę mes korektiškai slėpėme, yra “naujienų agentūros BNS žurnalistė Austėja Masiokaitė”, “Yra tokia mintis (kreiptis į policiją – red.).  Kokia forma, kaip tiksliai ir kiek tai yra reikalinga dar yra apsvarstymų lygyje…Niekas neturėtų būti persekiojamas, kai nepadaro nieko blogo, nesvarbu, kuo jis dirba”, – pokalbyje sako mergina. Kadangi absoliučiai su tuo sutinkame, norėtume pasitikslinti kai kurias aplinkybes. Mat straipsnio “Lietuvos valstybės saugumo komitetas ieško”  http://sauksmas.lt/lietuvos-valstybes-saugumo-komitetas-iesko-video.html  autorius Kazimieras Juraitis dėl šio straipsnio dar kovo 12 dieną buvo iškviestas į Vilniaus miesto vuriausiąjį policijos komisariatą. Ten jam buvo paaiškinta, kad neva gautas skundas ( rašome “neva”, nes pačio skundo niekas nepateikė). Kazimieras Juraitis policijai paaiškino, kad vienintelis straipsnio “Lietuvo valstybės saugumo komitetas ieško” motyvas – apsiginti nuo žmonių, kurie renginio Kaune vasario 15 dieną metu arba agresyviai elgėsi (tiesiogiai grasino susidoroti smurtu), arba šūkavo užgulius žodžius, arba spjaudė ant žurnalistų, dirbančių savo darbą, arba laužė jiems kameras ir panašiai. Apklausos metu Kazimieras Juraitis pasakė, kad kreiptis į policiją matė esant neracionaliu veiksmu, nes “iš videoreportažo matyti, kad tuo metu, kada operatorei policijos akivaizdoje  plėšiama iš rankų kamera bandant ją sulaužyti – policija ne tik netramdo užpuoliko, bet netgi demonstratyviai to “nemato”.

 Kada valstybėje nelieka  teisinių priemonių, kurios gintų konstitucines piliečių teises (šiuo atveju –teisę laisvai mąstyti ir reikšti savo nuomonę), vienintelis dar likęs ginklas – viešumas.  Kovo 19 dieną, kada Lietuvoje masiškai buvo vykdomos kratos, žurnalistė “svarsto” galimybę kreiptis į policiją. O kreiptis jai  pataria Valstybės saugumo departamento atstovas spaudai Vytautas Makauskas. “Pataria” jau po to, kai anksčiau buvo kreiptasi. 

Pamažėle aiškėja visos šios “krupščiai” ruoštos antiterostinės operacijos planas. Pateikiame tokią versiją. Mūsų šalelėje Lietuvoje, kur pareigūnai bijo vienos kojelės treptelėjimo, kažkas liepia “sutvarkyti” trikšmautojus laisvamanius. Kadangi vienintelis per kratas rastas ginklas – laisvas žodis, reiką tą ginklą sunaikinti. Tam tikslui pasitelkiama BNS agentūrą. Pagal saugumiečių scenarijų žurnalistė rašo Šauksmui neįvykdomą reikalavimą – pašalinti neva įžeidžiančią informaciją, tačiau nenurodo, nei kas įžeidė, nei kodėl. Be to, neįmanoma ištrinti to, kas jau pasklido. O ir kas trukdė tiesiog atsiliepti ir žmoniškai paaiškinti, kas ir kaip? Bet tuomet sugriūtų scenarijus, nes kai per kratas nieko nerasta, reikia verkiant sukurpti priežastį.

“Valstybės saugumo departamento atstovas spaudai Vytautas Makauskas „Žinių radijui“ nurodė, kad interneto svetainė, kur buvo išplatintas minėtas „juodasis sąrašas“, yra VSD akiratyje.” Kalbama apie Šauksmą, kur straipsnis “Lietuvos valstybės saugumo komitetas ieško” vadinamas “juoduoju sąrašu”. Akivaizdu, kad šis “pareigūnas” nemoka lietuvių kalbos, nes apie jokius sąrašus straipsnyje kalbos nėra. Kabutėse rašome todėl, kad jis tarnauja “saugumo” departamente. Kad departamente – tai taip. O kad “saugumo ” – tai akivaizdi nesąmonė, nes akivaizdu, kad ši kontora veikia ne pagal “Lietuvos saugumo” sampratos sąvoką, o  pagal iš išorės duodamus nurodymus, kurie destabilizuoja situaciją šalyje, įneša sumaištį, baugina žmones, griauna demokratines vertybes, įtvirtintas Lietuvos Konstitucijoje.

Išeinant iš to, kas pasakyta, klausiame Lietuvos  naujienų agentūros BNS:

1. Ar BNS dalyvauja Lietuvos valstybės saugumo departamento “operacijoje” prieš Lietuvos piliečius, kurie naudojasi savo konstitucinėmis teisėmis? Jeigu ne – tai ar BNS žurnalistė naudoja savo tarnybines pareigas, reikšdama savo asmeninę nuomonę?

2. Ar Šauksmas privalo paneigti anksčiau paskelbtą straipsnį “BNS žurnalistai palaiko Šauksmą”? Jeigu taip – prašome motyvuoti. Jeidu ne – džiaugiamės solidarumo akcija.

3. Kviečiame kolegę žurnalistę Austėją Masiokaitę viešai diskusijai, kurioje aptartume, kas yra “prorusiška propaganda” , cenzūra, žurnalistinė etika,  europietiškos vertybės, žmogiškumas. Ar tikrai visi, kas mano kitaip, privalo keliauti iš Lietuvo? Mat jos žavinga šypsena reportaže reiškia pritarimą būtent šiai nuomonei. Kviečiame gerbiamą Austėją į šį pokalbį pakviesti ir jaunuolius, kurių tokiam siūlymai savo šypsena ji pritarė. Iš savo pusės siūlome pakviesti kelis žmones, sugebančius be agresijos ir įžeidinėjimų reikšti savo nuomonę. Kadangi visi telefonai konfiskuoti, į pasiūlymą kviečiame atsiliepti , rašant: kazimieras.juraitis@gmail.com

Kazimieras Juraitis

Šauksmas

p.s. straipsnio autorius  beveik visur rašė, naudodamas daugiskaitos įvardį “mes” . Mat straipsnio bendraautorius Lietuvos valstybės saugumo generolas Kazimieras Krūmas ruošiasi pokalbiui su Gryna, kuris prisidengęs Lietuvos valstybės tarnybomis ir nevykusiai tarnaudamas užsienio valstybių interesams, griauna mūsų šalį. Pokalbis įvyks artimiausiu metu, kai tik bus įsigytos tam reikalingos priemonės, kurias tas pats Gryna iš Lietuvos piliečių ir pavogė.

Leave a Reply