Aš nemaniau, kad TTIP gali būt dar baisesnis, bet tada aš pakalbėjau su atsakinga už jį ES pareigūne

independent.co.uk

Tik aštuoniais žodžiais ji atskleidė viską, kas negerai su tuo susitarimu ir kodėl jis turi būt atmestas.

John Hilary

Aš neseniai gavau leidimą, retą galimybę žvilgtelėti už oficialaus ES fasado, kai susitikau su jos Prekybos Komisare, jos ofise, Briuselyje. Atvykau ten siekdamas aptarti Transatlantinę Prekybos ir Investicijų Partnerystę (TTIP), – kontraversiška sutartis šiuo metu yra derybų tarp ES ir JAV stadijoje.

001256326525632541-300x213
„Kai buvo paklausta, Cecillia Malstrom (viršuje) pripažino, kad prekybos sutartis dar niekada anksčiau nesukėlė tokio masinio opozicijos judėjimo. Bet jos atsakymas išryškino ES prioritetus“ John THYS/AFP/Getty Images

Prekybos Komisarė, Cecilla Malmstrom užima galingą vietą ES aparate. Ji vadovauja Europos Komisijos prekybos direktoratui, poste, kuris anksčiau priklausė Peter Mandelson, kol jis buvo priverstas palikti politikos fronto liniją JK. Tai leidžia jai vadovauti prekybos ir investicijų politikai visoms 28 ES valstybėms narėms, ir tai jos pareigūnai šiuo metu mėgina užbaigti TTIP susitarimą su JAV.

Mūsų susitikimo metu aš pabrėžiau Malmstrom didelės opozicijos prieš TTIP procesą, vykstantį visoje Europoje. Praėjusiais metais, rekordiškas skaičius, trys ketvirtadaliai milijono Europos gyventojų pasirašė peticiją prieš ją. Tūkstančiai mitingų ir protestų buvo rengiami 28 ES šalyse, tame tarp ir įspūdinga 250,000 stipri demonstracija, šį savaitgalį Berlyne.

Kai buvo paklausta, Malstrom pripažino, kad prekybos sutartis dar niekada nebuvo sukėlusi tiek galingos ir plačiai pasklidusios opozicijos. Tačiau, kai aš paklausiau prekybos komisarės kaip ji galėtu toliau atkakliai tęsti susitarimo skatinimą tokios aktyvios opozicijos akivaizdoje, iš jos atėjo šaltas atsakas: „Aš ne iš Europos žmonių gavau savo mandatą.“

001pro120325620
Protestuotojai prieš TTIP susirinko lauke, šalia Europos Komisijos Londone, 2015m. spalio 7d.

Taigi iš ko Cecilla Mamlstrom gavo savo mandatą?

Oficialiai, ES komisarai turėtu sekti išrinktomis Europos vyriausybėmis. Deja, Europos Komisarai TTIP derybas veda už uždarų durų be atitinkamo Europos vyriausybių, Ministrų ar visuomenės dalyvavimo. Britų visuomeniniai tarnautojai pripažino mums, kad jie vykstant TTIP deryboms laikomi nežinioje ir tai daro jų darbą neįmanomu.

Kas yra TTIP?

Realybėje, kaip atskleidė naujas „War on Want“ pranešimas, Mamlstrom savo įsakymus gauna tiesiogiai iš korporacijų lobistų, kurie spiečiais dūzgia aplink Briuselį. Europos Komisija neslepia to fakto, kad ji valdoma pramonės lobistų, – tokių kaip „BusinessEurope“ ir „European Services Forum“. Nenuostabu, kad TTIP derybos numatytos tarnauti korporacijų interesams , o ne visuomenės naudai.

Kažkuriuo metu per sekančius dvejus metus, Britanijos žmonių bus paklausta, ar jie nori išeiti iš ES, ar ne. Aš didžiuojuosi būdamas europiečiu ir neturiu jokio sunkvežimio su ksenofobišku užrašu kaip tų mažųjų „englanderių“, kurie uždarytų mūsų sienas. Aš tikiu žmonių Europa, socialia Europa, kur mes su kitais galime eitu kartu per mūsų kontinentą ir už jo, už mažojo elito verslo interesų statyti bendrą ateitį.

Nors klausimas, kuris bus užduotas per referendumą nėra „ar mes norime likti europiečiais“, net jei toks klausimas ir turėtų kokią nors reikšmę. O, mūsų bus klausiama – ar mes norime pasilikti Europos Sąjungos institucijos subjektu, tame tarpe ir nerinktai Komisijai. Kai Graikijos žmonės per karčią patirtį sužinojo, kad tos institucijos netoleruos jokios reformos ar nutolimo nuo jų amžino diržų veržimosi ir korporacijų valdžios plano.

TTIP siūlo pažvelgti į košmarą, kurį Europos Komisija turi paruošusi kiekvienam iš mūsų. Cecilia Malmstrom parodė panieką, su kuria ji ir jos draugai komisarai žiūri į Europos žmones. Mes buvome įspėti.

Norėdami pasirašyti Europos žmonių peticiją prieš TTIP, ar sužinoti daugiau informacijos spauskite sekančią nuorodą: http://waronwant.org/ttip

John Hillary yra „War on Want“ vykdomasis direktorius.

sarmatas.lt

Leave a Reply