Atstatykime sienų ir pasų kontrolę

Mes, Visuomeninis komitetas prieš priverstinę imigraciją – neformalus, nepartinis pilietinis sąjūdis, atsiliepdami į tragiškus 2015 metų lapkričio 13-os dienos įvykius Prancūzijoje esame priversti pareikšti:

Nesustabdžius nelegalių migrantų antplūdžio pačios baisiausios prognozės tampa šiurpia realybe. Jau migrantų krizės pradžioje buvo žinių, kad kartu su pabėgėliais ir ekonominiais migrantais į Europą skverbiasi kovinę patirtį turintys ir radikalioms islamo grupuotėms priklausantys kovotojai. Nepaisant to, nebuvo ne tik užtikrinta ES išorės sienų apsauga, tačiau ir siekiama į sąjungą atvykusius nelegalius migrantus paskirstyti visoms dėl nelegalios migracijos problemų neturinčioms ES šalims, taip dar labiau išsklaidant tarp migrantų patekusius potencialiai pavojingus asmenis.

Trojos-arklys

Taip, Lietuvai taip pat tektų „sava“ migrantų kvota, nepaisant to, kad šalis nėra iki šiol susidūrusi su religinio ekstremizmo ir terorizmo problema ir nėra šiai grėsmei pasiruošusi.

2015 metų spalio 05 dieną mūsų komitetas pateikė paklausimą LR Vyriausybei, į kurį atsakyti buvo pavesta LR Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijoms. VRM pateiktame atsakyme vieninteliu konkrečiu dokumentu, reguliuojančiu darbą teroristinės grėsmės akivaizdoje, buvo paminėtas 2010 m. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl Lietuvos policijos prevencinių kovos su terorizmu veiksmų ilgalaikės programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, kuris yra bendrojo pobūdžio dokumentas ir skirtas daugiau ne kovai su grėsme, o organizacinio darbo sklandumo užtikrinimui. Deja, daugiau instrukcijų nebuvo ir tai kelia pagrįstas abejones dėl teisėsaugos galimybių užtikrinti piliečių saugumą.

Akivaizdu, kad terorizmo pavojus dar labiau padidėtų, jei migrantų perkėlimas vyktų prievartine tvarka ir tai sukeltų pagrįstą perkeliamų asmenų nepasitenkinimą ir pyktį. Taip pat teroro išpuolių pavojų didina galimybė bet kam patekti į Lietuvos teritoriją per vidines ES sienas. Ypač tai kelia nerimą žinant, kad dėl bandymų apriboti migrantų judėjimą per Pietų Europą jau yra keliaujančių į Skandinavijos šalis rytine ES dalimi ir per Lietuvą. Ir jei šis procesas įsibėgėtų, tuomet iš anksto nepasiruošę būtume bejėgiai jam priešintis.

Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Visuomeninis komitetas prieš priverstinę imigraciją nedelsiant siūlo imtis šių veiksmų:

  1. Kategoriškai atsisakyti priimti priverstinai perkeliamus asmenis Lietuvos teritorijoje. Apie šį sprendimą pareikšti aiškiai ir nedelsiant ( kaip tai jau po tragiškų įvykių vakar padarė Lenkija)
  2. Laikinai atstatyti sienų ir pasų kontrolę visame Lietuvos Respublikos valst. sienos perimetre.
    3. Visus sprendimus, susijusius su migracijos klausimais, priimti tik su LR Seimo pritarimu.

Visuomeninis komitetas prieš priverstinę imigraciją

https://www.facebook.com/priesimigracija/

Peticija prieš priverstinę imigraciją
http://peticijos.lt/visos/71826

http://kulgrinda.lt/953/visuomeninio-komiteto-pries-priverstine-migracija-pareiskimas/

Leave a Reply