Austrija siūlo perimti Australijos imigracijos ribojimo praktiką

Geriausiai imigracijos klausimai pasaulyje yra sprendžiami Australijoje. Ši šalis įsileidžia tiktai jai reikalingus imigrantus: jaunus, sveikus ir turinčius šaliai reikalingą kvalifikaciją, be to, pasaulyje pasižymėjusius mokslininkus, menininkus ir kultūros atstovus. Austrijos Užsienio reikalų ministras Sebastianas Kurz siūlo ES perimti Australijos patirtį ribojant imigraciją ir nepasikliauti vien sutartimis su Turkija ar Šiaurės Afrikos valstybėmis. Ministras trumpame interviu Austrijos dienraščiui „Krone“ pasakė, kad „Mes turime sukurti visiškai naują prieglobsčio modelį“. Ministras mano, kad siekiant reguliuoti imigraciją reikia sukurti naują teisinę bazę ir perimti Australijos patirtį. Jis informavo apie savo susitikimą ir pokalbį šiuo klausimu su Australijos kolege ir kolegomis iš kitų ES valstybių.

7e5ebd0721f0e03ba2f785bb3b004048__fluechtlingsplan-von-kurz-s1260_jpg_1418088_1164

 

Angela Merkel – Europos vienybės duobkasė

Angelą Merkel pagrįstai galima pavadinti „Europos vienybės duobkase ir naikintoja.“ Nesuderinusi nei su ES vadovybe, nei su kitomis ES narėmis, pažeisdama Šengeno ir Dublino susitarimus, savo šalies įstatymus, Vokietijos kanclerė vienašališkai ištransliavo visam pasauliui žinią, kad Europos sienos atviros, kad Vokietija priims viso pasaulio pabėgėlius. Ir „pabėgėliai“, tarp kurių yra tiktai labai maža dalis atitinkančių Ženevos pabėgėlių konvencijos statusą, suvažiavo į Europą, ieškodami geresnio gyvenimo. Jie išgirdo Merkel kvietimą „velcome refugees“, jiems padėjo jį išgirsti tarptautinės NVO, finansuojamos pasaulio finansinės oligarchijos, kurios aprūpino migrantus pinigais ir šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, žemėlapiais, instrukcijomis, teisine pagalba. Kokie buvo Angelos Merkel, šios skandalingos biografijos personos, pelnytai pavadintos „Štazi gyvatės kiaušiniu“, tikslai? Tiksliau, kokie buvo jos lėlininkų, tampančių šią politikę už virvelių tikslai, sunku pasakyti. Jų, matomai, ne vienas. Greičiausiai, tai ir fašistuojančio masono Kudenchove Kalergi, dar vadinamo „Paneuropos tėvu“, planų sugriauti ES nacionalines valstybes ir sunaikinti baltųjų rasę įgyvendinimas, čia, galimai, ir viso pasaulio sionistų siekis apsaugoti Izraelį nuo jam priešiškų kaimynų arabų, kurių skaičius nuo Izraelio valstybės įsteigimo 1947 metais jau padidėjo daugelį šimtų procentų, čia ir pasaulio finansinių viešpačių, gaminančių banknotus ir ginklus finansiniai interesai, čia ir galimi Rusijos interesai, silpninant ES, kurios specialiųjų tarnybų agente, manomai, buvo Angela Merkel (o buvusių agentų, sakoma, nebūna), čia ir JAV bei kitų valstybių siekiai silpninti prekybinį ir geopolitinį konkurentą ir t.t.

Angela Merkel tyli, ji nekeičia Europos valstybėms pražūtingos imigracijos politikos, bet veidmainiškai kalbą apie ES vienybės stiprinimą, tuo pačiu metu šią vienybę nesiliaudama griauti.

Vokietijai vykdant antieuropinę politiką, iniciatyvos imasi kitos, protą ir savisaugos instinktą nepraradusios ES valstybės. Viena iš tokių valstybių  yra Austrija(?).

598e2404d0352ac311be11cba3da44c8__apafl_chtlinge_aussenminister_kurz_in_mazedonien___-_vollbild_jpg

Austrijos Užsienio Reikalų ministro imigracijos reguliavimo planas

Plano tikslas:

  • Sukurti galingą bendrą  ES išorės sienos apsaugą. Trumpai: „Australijos pavyzdys rodo, kad jūros sienos gali būti kontroliuojamos.”
  • Europa pati sprendžia, kas bus įleidžiamas, o ne lems užgriūnanti migrantų lavina.
  • Gelbėjimas nuo nelaimės „negali tapti bilietu į Europą“ (dabar kontrabandininkai sąmoningai apverčia laivelius su nelegaliais migrantais).
  • Teikimas pagalbos ir teisinio registravimo konfliktų zonose, nes labiausiai pažeidžiami žmonės neturi šanso ją gauti, o tik jauni vyrai, kurie yra pakankamai pasiruošę atlaikyti kelionės sunkumus. Būtinos nacionalinių valstybių priemonės, kaip antai viršutinė imigrantų priėmimo riba, kuri turi apsaugoti valstybes nuo perkrovimo migrantais.

Priemonės sienoms sutvirtinti:

  • Bendras ES šalių pasieniečių, policijos ir karinių pajėgų korpusas, kuris nuolatos saugotų ES sienas.
  • Glaudus bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su Libija, kad kartu dalyvauti kotroliuojant šių valstybių pakrantę, siekiant užkirsti kelią kontrabandininkų valčių su migrantais buksyravimui prie ES krantų. Šiuo klausimu ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini jau buvo Tripolyje ir kontaktavo su šios šalies vadovybe.

Siūlomas principas – Salos pabėgėlių priėmimui

Trumpai: Dauguma jūrų sienų buvo apsaugotos „jūros salos“ principu. Neatsitiktinai, kad Ellis sala daugelio dešimtmečių (1982-1954) bėgyje buvo JAV vartai. Kiekvienas, neteisėtai patekęs, turėtų atsidurti viename iš patekimo į ES taškų, esančių salose, pavyzdžiui Lesbo arba Lampedūzos. Jie liktų salose tol, kol negrįš į savo tėvynę laisvanoriškai (finansiškai padedant) arba bus pagal sutartį išsiųstas į trečiąsias šalis. Nebūtų jokio jų transportavimo į Europos žemyną.

Ten kils nenusakomas murmėjimas“

Sebastian Kurz vėl tikisi „didelio riksmo“, kuris kyla, kai paliečiama tiesiogiai migracijos problematika: „Taip kaip praėjusiais metais, kai aš atkreipiau dėmesį į tai, kad negali būti neribojamos ir nekontroliuojamos migracijos. Pagaliau, tai buvo bendra valstybės politika“.

a48680405bffd215e68d25c7a6d4c987__anhang_jpg

Australijos modelis

Priemonės, kurių ėmėsi Australija, kai į ją bandė prasiveržti 50000 nelegalių migrantų iš Azijos (1200 iš kurių paskendo):

  • Sieną saugo „Operation Sovereign Borders” struktūros kariškiai: jokia valtis negali patekti į Australija. Valtys arba tempiamos atgal, arba nutempiamos į Australijos finansuojamus imigrantų priėmimo centrus Papua Naujojoje Gvinėjoje ir Nauru. Prieglobsčio suteikimo nagrinėjimo procedūra užtrunka ten šešias savaites. Tie, kam pabėgėlio statusas nesuteikiamas, yra išsiunčiami į trečiąsias šalis (pavyzdžiui, Kambodžą), bet be priėmimo į Australiją.
  • Legaliai per metus priimama 11000 karo pabėgėlių betarpiškai iš karo konflikto zonos.
  • Taip sustabdoma „pabėgėlių industrija“, nes joks nelegalus migrantas neturi jokio šanso išsilaipinti Australijoje. Jokio migrantų nekontroliuojamo įsiveržimo ir jokių skenduolių jūroje.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply