Austrijai 2015 metų pabėgėliai kainuos 1,2 milijardus eurų per metus

Austrai suskaičiavo, kad šie atbėgėliai jiems kainuoja 91.537 eurų per valandą, 2,2 milijonus eurų per dieną, 802 milijonus eurų per metus. Tai skaičiai gauti įvertinus išlaidas per 12 mėnesių nuo didžiosios tautų perkraustymo bangos. Bet tai ne visos Austrijos patirtos išlaidos, tai tik tiesioginiai globalistų suorganizuotos „pabėgėlių“ bakchanalijos kaštai. Neįskaitytos medicinos paslaugos, švietimas, policija, muitinės tarnybos ir kt. papildomos išlaidos. Apie tai šiandien pasakoja didžiausias Austrijos dienraštis Krone. Viso šis 2015 metų „pabėgėlių“ balius per metus Austrijos mokesčių mokėtojams kainuos 1,2 milijardus eurų.

So-viel-kostet-die-Asylkrise-wirklich-91537-Euro-pro-Stunde-story-526766_630x356px_16d5695dc376745274c23e2ea5021ae4__gesamtaufwand-s_1260_jpg

Viso į Austriją 2015 metais atvyko 119 000 atbėgėliai afganai, pakistaniečiai, sirai, irakiečiai, nigeriečiai, somaliečiai ir alžyriečiai.

Kadangi išlaidų suma globalistų tarnų atidžiai slepiama, kad nepapiktinti mokesčių mokėtojų, Krone žurnalistai pritaikė Šerloko Holmso dedukcinę sistemą ir pabandė paskaičiuoti išlaidas patys.

Kiekvienas užregistruotas migrantas, kurių yra 35 000, gauna per mėnesį po 837,76 eurus (kad taip lietuviams!) Tai sudaro 29,3 milijonus eurų per mėnesį arba 351,9 milijonus eurų per metus.

Bazinės išlaidos 84000 žmonių gali būti paskaičiuotos pagal 2014 metų išlaidas. Tada buvo 28 000 migrantų, kuriems išleista 150 milijonai eurų. Tokiu būdu tai sudarytų 450 milijonus eurų. Vien tik „kišenpinigiai“ 40 eurų mėnesiui sudaro 3,4 mln. per mėnesį. Po išlaidų susumavimo išeina, kad 119000 migrantų aprūpinimas kainuoja per metus ne mažiau 801,9 milijonus eurų.

2bcbcb0eccbf1703edad467c422d690c__gesamtaufwand-s_3_1260_jpg

Milijardo nepakaks“

„Bet dėmesio: tai toli gražu ne visos išlaidos, kurias patirs mokesčių mokėtojai per artimiausius metus”, – perspėja vienas ekspertas iš Integracijos ministerijos. Milijardo, kurį apskaičiavo Finansų ministras Šelingas 2016 metams tikrai neužteks, konstatuoja Krone.

Čia neapskaičiuotos pirminio sveikatos patikrinimo išlaidos, kurios visiems 119000 migrantams bus milžiniškos. Čia dar būtina pridėti vokiečių kalbos kursų kainą, policijos kadrinį papildymą, papildomų valdininkų ir pasienio policijos ir padalinių pildančių pirmines migrantų paraiškas papildymą, išlaidas pasienio tarnybų sausumos operacijoms, pasienio užtvarų statybą. Dar neįskaityti šeimų susijungimo kaštai.

Ar Visiems šiems tikslams spręsti pakanka vieno milijardo, yra didelis klausimas, mano Integracijos ministerijoje ir remiasi tyrinėtojo B.Felderio 2015 metų tyrimais, kuris paskaičiavo, kad visos išlaidos bus 1,2 milijardai eurų.

Krone rašoma, kad mažai vilties, kad Austrijoje gyvenantys migrantai bus greitai integruoti į darbo rinką, ir iš to seka, kad išlaidos jų išlaikymui nemažės, su tuo sutinka net patys didžiausi optimistai.

Pavyzdžiui, specialiai migrantams Universitetų konferencijos sukurtą universitetinę programą iš 119000 pabėgėlių lankė tiktai 663 žmonės, tai yra 0,56 procento.

1,2 milijonai eurų tai tik pernykštės imigracijos kaina, o kur dar šių ir ankstesniųjų metų migrantų išlaikymas? Ar sugebės Austrijos mokesčių mokėtojai išlaikyti tiek socialinių parazitų – didelis klausimas.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply