Author: admin

Nuo profesoriaus iki studento – vienas žingsnis (Atsakymas į A. Sakalo straipsnį „Tai kas kaltas: V. Putinas ar B. Obama“)

Uncategorized
Atsakymas į 2014 07 29 Delfi išspausdintą A. Sakalo straipsnį „Tai kas kaltas: V. Putinas ar B. Obama“ Kazimieras Juraitis Pradėsiu nuo to, kad neįtikėtino populiarumo sulaukusio filmo „...suprasti Ukrainą...“, dėl kurio ir atsirado A. Sakalo straipsnis, autorius yra ne Rolandas Paulauskas. Signataras tik atsiliepė į savo sparčiai gausėjančių bendraminčių prašymus pasidalinti savo mintimis apie Ukrainos įvykius. Mes, filmo autoriai (tarp kurių esu ir aš), vėliau savo nuožiūra Rolando Paulausko pasakojimą praturtinome vaizdais, dokumentais ir garsių pasaulio analitikų pasisakymais. Be Rolando Paulausko žinios (kadangi esame filmo šeimininkai ir neprivalome klausti niekieno leidimo) jį išplatinome tiek mūsų politikams, tiek ir pasaulio žiniasklaidai. Atsakyti į A. Sakalo straipsnį panorau

Atviras laiškas Angelai Merkel, Vokietijos kanclerei

Uncategorized
Buvę aukšti JAV spec tarnybų pareigūnai parašė atvirą laišką Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, kritikuodami „įrodymus“ iš JAV ir NATO pusės apie „Rusijos įsiveržimą į Ukrainą“. Kreipimesi į Vokietijos kanclerę pasisakė organizacijos „Žvalgybos veteranai už sveiką mąstymą“ nariai (Veteran Intelligence Professionals for Sanity, VIPS). Pastaroji grupė buvo suformuota 2003 metais ir vienu iš pirmųjų jos tikslų buvo protestas prieš suklastotų žvalgybinių duomenų panaudojimą, kai buvo priimtas sprendimas dėl JAV, Didžiosios Britanijos ir eilės kitų šalių įsiveržimo į Iraką. Originalus pranešimo tekstas publikuotas tinklapyje Consortium News. Be to, kreipimasis taip pat paskelbtas tinklapyje War Is A Crime.org Skaityti toliau" “Atviras laiškas Angelai Merkel, Vokietijos kanclerei

Šiek tiek apie škotų praeitį. Įdomi ir paini Škotijos istorija

Uncategorized
Būsimoji Škotija Romėnams apleidus Britaniją, iš kontinento plūstelėjo germanai anglai, saksai ir jutai, kurie nustūmė keltus į salos pakraščius: Kornvalį, Velsą ir Yr Hen Ogledd („Senąją Šiaurę“- VI a. regionas apėmė teritoriją nuo Jorko iki Pijaus Antonino sienos, bet su laiku vis mažėjo). Maždaug tuo pačiu metu dalis airių (kurie romėnams buvo žinomi kaip piratai Scotti), save vadinusių Dál Riata, persikėlė į vakarų Kaledoniją ir po kelių šimtmečių kovos tapo vienvaldžiais Škotijos valdovais. Anot metraštinės tradicijos, pirmasis Škotijos karalius Kenetas Mak Alpinas (Cináed mac Ailpín), kilęs iš Dál Riatos klano „sunaikino“ piktus, tačiau kronikose pilna užuominų, kad istorija nebuvo tokia paprasta. Su airiais (kurie Kaledonijoje ėmė vadinti save gelais) atėjo ir krikščionybė, kurią

Laiškas Žmogui

Uncategorized
Kol subręsta, kiekvienas normalus žmogus turi pabūti ir vaiku, ir paaugliu. Dažnai pasitaiko, kad vaikystėje ar paauglystėje buvę tikrais pasiutėliais, suaugę tampa labai doromis, patikimomis asmenybėmis. Arba vaikystėje plėšę musėms sparnus ar kojas, kankinę varles – subrendę tampa jautriais ir širdingais žmonėmis. Bet kaip vadinti procesą, kai paauglystė nepraeina? Auga tik kūnas, o dvasia lieka kažkur praeityje? Kur negalioja visuotinai priimti etikos dėsniai, mandagumo taisyklės. O apmėtyti žmogų supuvusiais kiaušiniais ar jį vulgariai iškeikti – ne padaužiškumo, chuliganizmo, bet vyriškumo, šaunumo ženklas. Tokiu atveju kuo protingesnis ar oresnis žmogus užpuolamas, juo narsesni ir šaunesni išrodo užpuolėjai. Tokios mintys užplūsta, peržiūrėjus dviejų tokių peraugusių paauglių pokalbį

Trečiojo Pasaulinio Karo Geopolitika

Uncategorized
Priešingai populiariam mitui, moralinio pobūdžio samprotavimai tautų elgesiui tarptautinėje arenoje didelės įtakos nedaro – sprendimus labiau įtakoja išoriškai nematomas pinigų ir geopolitinės įtakos kokteilis. Tad, kai tik pamatote valdančios klasės atstovus pradedant demonizuoti kažkurią šalį, pirmas sau užduotas klausimas turėtų būti „kas gi čia yra pastatyta ant kortos?“ Tuo pačiu laiku Rusija, Kinija, Iranas ir Sirija tapo pažymėtomis šalimis. Kai tik suprasite kodėl – tai įvykiams, dabar vykstantiems pasaulyje, suteiks žymiai daugiau aiškumo. JAV doleris yra unikali valiuta. Faktiškai jo dabartinis dizainas ir santykis su geopolitika yra toks kaip niekada istorijoje. Dauguma valiutų turėjo rezervinių valiutų statusą šimtmečius, bet dolerį unikaliu daro tas faktas, kad nuo ankstyvųj

…suprasti Ukrainą… (video)

Uncategorized
Kalbant apie Ukrainą, reikia pradėti ne nuo paskutinio pjesės veiksmo, o nuo pradžios. Norint suprasti, kas ten darosi ir kuo viskas pasibaigs, reikia žinoti, kad šių dienų Ukrainoje yra mažų mažiausiai trys tautos, kurios gyvena, teritoriškai apibrėžus, Novorusijoje (didieji miestai – Doneckas, Luganskas, Charkovas, Odesa, Chersonas, Nikolajevas), Malorusijoje (Kijevas ir centrinė Ukraina) ir Galicijoje (Volynė, Lvovas). Yra ir smulkesnių tautelių – tai rumunai Odesos apskrity, vengrai ir rusinai Užkarpatėj ir kt. Bet pagrindiniai istoriškai susiklostę etniniai dariniai, kaip jau minėta, yra trys – tai Novorusijos, Malorusijos ir Galicijos ukrainiečiai. Skaityti toliau" “…suprasti Ukrainą… (video)” »

Esė – Lietuvai, siuita – Vilniui

Uncategorized
Prieš keletą metų nuoširdžiai šnekučiavomės su vienu senu Sibiro tremtiniu. Gulago lageriuose jis praleido ne vieną dešimtį metų. Ten jis paliko savo jaunystę ir prarado sveikatą. Pasakodamas apie savo potyrius lageriuose, senolis atrodė atjaunėjęs, o akys tiesiog kibirkščiavo kovos dvasia! Aš jo ir paklausiau: turėtų smagu būti jam dabar, kai mes pagaliau laisvi? Liepsnelės pašnekovo akyse prigeso. Jis nepasakė man nieko, išskyrus „– eet“ ir apmaudžiai numojo ranka. Neiškenčiau nepasiteiravęs, ko gi senasis kovotojas taip ilgisi sibirietiškųjų lagerių? Sprendžiant iš jo paties pasakojimų, ten buvę tiesiog siaubinga! Į tai jis man atsakė, kad Sibire su nuolatine mirties baime tremtiniai ilgainiui apsiprato, juos visus vienijo begalinė meilė Tėvynei ir jie tiesiog nebodavo jų daliai tekusių

Atėjo laikas lietuviams praregėti

Uncategorized
Melas, isterija, antirusiški išpuoliai spaudoje tapo kasdiene mūsų valstybės dalimi. Aš, kaip ir daugelis piliečių, į tai mažai kreipiu dėmesį, tačiau dėl paskutinių Ukrainos įvykių tylėti jau nebegaliu. Aš matau, jog proamerikietiškas „elitas“ akivaizdžiai stumia Lietuvą į bedugnę. Apie tai dar 2007 metais kalbėjo amžinatilsį Lietuvos patriotas Vilius Bražėnas. Šis žmogus yra visiems gerai žinomas Lietuvoje, kaip analitikas ir publicistas. Jis pažįstamas ir tiems žmonėms, kurie, vedami tarptautinės bankų mafijos interesų, stumia valstybę į sunaikinimą. Vilius Bražėnas dar tada norėjo perspėti visus lietuvius apie besiartinančią tragediją, tam tikslui sukurtame pirmame lietuviškame analitiniame-dokumentiniame filme „Pirmyn į praeitį“, kurį įgarsino Kęstutis Kaminskas, praeityje dirbęs Lie

Kazimieras Juraitis. Kas esi tu? lietuvytis. Tavo ženklas – baltas Vytis

Uncategorized
Kas tu esi? lietuvytis. Tavo ženklas? Baltas Vytis. Kur gimei tu? Lietuvoje. Kas ji tau? Šalis gimtoji. Kas lietuviai?Mano broliai. Kas tėveliai? Gi varguoliai. Kuo būt nori? Gi moksleiviu, o paskui – Tautos kareiviu. Ką tu ginsi? Mūs Tėvynę. Ką lauk vysi? Priešų minią. Ką mylėt reik? Savo kraštą. Ką skaityt? Lietuvių raštą. Neužmiršk Tėvynę gelbėt, Vilnius – mūsų sostinė. Nebesi tu pašalietis, o aš – Lietuvos pilietis. Šį Anzelmo Matučio eilėraštį atmintinai padeklamavo 98 metų Elena Ramaneckienė iš Gudžionių kaimo (Trakų savivaldybė, Onuškio sen.). Eilėraštį ji išmoko dar ankstyvoje jaunystėje, kada lankė gimtąją Gudžionių pradinę mokyklą (šis kaimas šiandien – beveik išmiręs, mokykla – uždaryta). Skaityti toliau" “Kazimieras Juraitis. Kas esi tu? lietuvytis. Tavo ženklas

Žydrasis maras. Ar yra jam priešnuodis?

Uncategorized
Prieš porą metų “Discovery” televizija rodė filmą apie geriausiai prisitaikiusių parazitų dešimtuką. Pirmoje vietoje – toksoplazma – grėsmingiausia. Šio mikroskopiškai mažo parazito šeimininkas platintojas – katės. Toksoplazmai vystytis reikalingas tarpinis gyvūnas – žiurkės. Pakliuvusi į žiurkės organizmą, toksoplazma išskiria medžiagas, kurios pakeičia žiurkės smegenų veiklą taip, kad katės šlapimas gyvūnėliui tampa malonumo dirgikliu. Taip toksoplazma tampa žiurkės smegenų ir kūno šeimininke. Gyvūnėlis pradeda ieškoti katės šlapimo, žinoma pakliūva katei į pilvą ir pražūva, užtat toksoplazma grįžta pas šeimininką – katę, taip užbaigia savo vystymosi procesą. Prasideda naujas ciklas. Panašiai veikia ir žydrojo maro virusas. Tai mutavęs rudojo ir raudonojo maro hibridas. Rudojo maro viru

Tai šeimyninis ginčas

Uncategorized
Dabartinė Putino politika yra Vakarų provokacijų rezultatas, sako Džekas Metlokas (Jack Matlock), buvęs JAV ambasadorius Maskvoje. Tageszeitung (Taz): pone Metlokai, Gorbačiovo valdymo metu jūs buvote JAV ambasadoriumi Maskvoje. Kaip jums tuomet atrodė Rusijos ateitis? Džekas Metlokas: Kai mes galų gale užbaiginėjome Šaltąjį karą ir pradėjo politiškai išsilaisvinti Rytų Europa, buvo aišku, kad mums reikia įtraukti Rusiją į laisvą ir vieningą Europą. Mes taip pat žinojome kad šaltojo karo įrankis – NATO sukurs Europoje naujas kliūtis (barjerą). Kas dabar ir atsitiko. Jei mes norime taikos, tada mes turėtume rūpintis, kad Rusija, Ukraina ir Rytų bei Vakarų Europos valstybės susitartų dėl vieningos saugumo sistemos. Skaityti toliau" “Tai šeimyninis ginčas” »

Naujoji Gaza Ukrainoje

Uncategorized
Trečdalis Donbaso teritorijos gaus ypatingą statusą vieningos Ukrainos sudėtyje pagal Minske pasirašytą protokolą –  "Интерфакс-Украина" agentūrai pranešė  partijos „Petro Porošenkos blokas“ vadovas prezidento patarėjas Jurijus Lucenko. „Protokole aiškiai apibrėžta, kad kalbama ne apie dviejų sričių statusą. Jame rašoma: tik tie dviejų sričių rajonai, kurių nevaldo Ukrainos vyriausybė“ — radijo stoties "Свободa слова" eteryje pirmadienio vakare kalbėjo J.Lucenko. Priedo jis sakė: „Dabar ženklinamos Ukrainos kariuomenės užimamos pozicijos ir tos, kurių ukrainiečių kariai paimti negali“. Lucenko pažymėjo, kad ypatingą statusą gaus tik kai kurie Donecko ir Lugansko sričių rajonai, kurie užima apie trečdalį Ukrainos Donbaso. Skaityti toliau" “Naujoji Gaza Ukrainoje” »

Kazimieras Juraitis. Paslaptingas mygtukas arba kas įžiebia „inkvizicijos laužą“

Uncategorized
Atsakymas į Algirdo Patacko straipsnį „Apie tikrąjį Rolando Paulausko veidą” …dažnas signatarų ir Sąjūdžio kūrėjų represavimas… tampa nepakenčiamas. Kai žeminami tokie žmonės, žeminama ir pati valstybė. (Algirdas Patackas: „Lietuvoje greitai teistumą nešiosime kaip ordiną“. 2014-05-20 ). Iš „Lryto“ žurnalisto sužinojęs, kad Rolandas Paulaukas „kalbėjo per Rusijos televiziją…“, Algirdas Patackas parašė šmeižiantį straipsnį apie Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarą Rolandą Paulauską. Iš tiesų R. Paulauskas per Rusijos televiziją nekalbėjo. Nežiūrint to, jį užpuolė „Lryto“ televizija ir radijas, laikraščiai, interneto portalai. O puolimo priežastis – filmas …suprasti Ukrainą… Šiame filme išsakytas R. Paulausko teiginys, kad Ukrainos nelaimės kaltininkas yra JAV, sukėlė isteriją ž