Barackas siūlo Lietuvai pirkti indėnų lankus

Sveikas, Krūmai, ar Bušai, ar kaip ten tave. Aš tave Bušu vadinsiu, man taip patogiau. kalbėsiu trumpai, o tu jau klausykis.Tyla — gera byla, kaip jūs ten, visokie indėnai ar lietuviai, sakote che, che. Tai va jūs ir tylėkit. O mums, amerikonams, gera byla — tai monetų, money skambėjimas ir ginklų žvangesys.

Tai va, karą jau beveik sukėliau. jei rusai mūsų nepuola, tai mes juos užpulsim. Tankų į Ukrainą jau privežėm. Tai iki gegužės 9 patrauksim ant Krymo. Ir rusai turės gintis, niekur jie nedings. Aš tau va ką norėjau pasakyt. Ar tu negali ten, toj jūsų laukinėj Lietuvoj, suorganizuoti kokius savanorių būrius, kad į karą ne šaukti reikėtų, o patys prašytųsi? Ir da išmokyti, kad mirtų su daina, nes lietuviui tyla-gera byla. O kur geriausiai tylėti, jeigu ne amžinuose medžioklės plotuose, anapusinėj Lietuvoje? Che, che… O kariauti mes jums padėsim. Pas mus nuo indėnų daugybė lankų liko. Žinoma, jie irgi nemažą pinigą kainuoja, bet mes ir pinigo jums paskolinsim, galėsit nusipirkt tuos lankus, che, che.

Dar ten, šitąjį anąjį..aš ten Daliai keturis patarėjus, karo isterijos kurstytojus nusiunčiau, nes pas jus ten, toj laukinėj Lietuvoj, da biškį per maža isterija. Tai tu ten pažiūręk, kad kokie žemaičiai jų nenujotų. O ar sužinojei, kas tie žemaičiai? Kitą kart man būtinai papasakosi. O dabar, šitąjį anąjį, aš pasakysiu kreipimąsi į lietuvius, tai tu pradžią , kur mes su tavim kalbam, nukirpk, o mano kreipimąsi — per televizorių paleisk.

 Narsieji lietuviai! Nelaimei, jums teko Dalia ir dar gyvenat šalia agresyvaus kaimyno, kuris ruošiasi jus pulti. Bet jeigu jums brangios demokratinės vertybės, jūs nepasiduosite. Amerika jūsų taip pat nelaimėje nepaliks. Dabar pas jus atsiuntėme keturis pasiuntinius, kad pasimokytumėm iš jūsų drąsos ir ištvermės. Laikykitės, narsieji lietuviai. Rusai puola! Rusai visados ką nors puola! Rusai negali nepulti!

 Na, kaip, gerai pavariau? Mokykis. Po mano kreipimosi dar kokios muzikos pridėk, Tada geriau veikia. Na,viso, Bušai. Greit visi savo amžinuose medžioklės plotuose galėsit sau tylėti, kartu su indėnais, o man dirbt reikia, einu Potrošenkai skambint, tą dar vis reik Klikokomojskiu pagąsdint.Ukrainoj jau per tylu pasidarė, Na, bay.

Daina:

Mes nuausim tinklą gerą ir paskelbsim musėms karą!

Iš Rytų ir Šiaurės pusės jums ateina galas, musės!

Tra lia lia lia lia, tra lia lia lia lia

Tralia lialia lialialia tralialialialia!

Šauksmas

Добавить комментарий