Baudžiamąją bylą – A.Kubiliaus atstovui Audriui Bačiuliui

Lietuvos Generalinei Prokuratūrai

Remiantis Baudžiamojo kodekso 170 straipsniu, kuris numato, kad “tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų”.

baciulisRemiantis šiuo LBK straipsniu, prašau patraukti baudžiamojon atsakomybėn Audrių Bačiulį, kuris 2016m. gegužės 02 d. 00:13 val. savo veidaknygėje patalpino komentarą su vaizdine medžiaga, atvirai skatinančia žudyti.

“Prieš pora metų Odesoje buvo žiauriai, bet ryžtingai pribaigti kremliniai kolorado vabalai. Tai geras priminimas tiems, kurie vapa, esą karo metu negalima vykdyti mirties nuosprendžių išdavikams. Slava Ukraine – Herojam Slava.”
Kartu patalpintoje vaizdinėje medžiagoje pavaizuoti kolorado vabalai su užrašu: “nepraeik pro šalį – užmušk!”
Primenam, kad Audriaus Bačiulio minimi “kolorado vabalai” – tai  nekalti civiliai gyventojai, kurie bandė reikšti savo nuomonę, nesutampančią su valdžios. O antroje nuotraukoje nužudyta nėščia moteris – valytoja, atėjusi atlikti savo pareigų ir atsitiktinai pakliuvusi į žudikų akiratį.
pravoseki2
pravoseki_v_odesse39
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
koloredai
 Audrius Bačiulis turi virš 10 000 sekėjų. Jis aktyviai dalyvauja, skleisdamas kitų piliečiųneapykantą ir nesantaiką keliančią informaciją, kaip antai š. m. kovo 24 d. išplatino kito veidaknygių chuligano – Algio Ramanausko tekstą, skatinantį susidoroti su rusiško meno gerbėjais.
Sklaidos apimtimi (10 000 sekėjų) Algio Bačiulio skleidžiamą informaciją galima prilyginti masinei žiniasklaidai, o faktas, kad šį žudyti raginantį tekstą padaugino 14 jo sekėjų, paskatino perskaityti dar 265, leidžia daryti išvadą, kad tai organizuota nusikalstama grupuotė, kuri arba visiškai arba iš dalies persipina su kita, septynis kartus didesne, Algio Ramanausko vadovaujama nusikalstama grupe.
Be to, Audrius Bačiulis turi didelę įtaką Lietuvos politikams, nes buvo politinės partijos Tėvynės Sąjunga pirmininko Andriaus Kubiliaus atstovu spaudai tuomet, kai šis politikas buvo premjeru, be to, jis yra aktyviai veikiantis žurnalistas ne vienoje didelėje Lietuvos masinės žiniasklaidos priemonėje.
Prašau nustatyti visus šios didžiulės organizacijos (susivienijimo) narius ir remiantis LBK 170 straipsniu, patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn.
AAudrius Ba2iulis 2016 05 04 Facebook 02
Kazimieras  Juraitis
Šauksmas

Leave a Reply