Belgija: jei pabėgėliai neišvyks laisva valia – juos deportuos

Tuo metu, kai Lietuvos seimas legalizuoja nelegalių pabėgėlių buvimą Lietuvoje ir visokeriopai bando juos prisivilioti, Europoje vyksta atvirkštiniai procesai. Belgijos parlamentas aptarinėja įstatymo projektą, pagal kurį pabėgėliai, atvykę į Belgiją, galės joje būti tik 5 metus. Jeigu per tą laiką padėtis šalyje, iš kurios atvyko pabėgėlis, pagerėjo – jis privalės sugrįžti ten, iš kur atvyko. Jei to nepadarys laisvanoriškai – bus deportuotas.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2701608&tid=108564

Šauksmas

Leave a Reply