Birželio 3-iosios grupės kreipimasis į visuomenę (VIDEO)

2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas skubos tvarka neapdairiai priėmė įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo“. Lietuva įsipareigojo žaibiškai priimti ir visokeriopai globoti bet kurį nelegalų atvykėlį – teroristą ar neteroristą, net netraukiant jo baudžiamojon atsakomybėn.

12246971Nelegalių atvykėlių teisės priešpastatomos Lietuvos piliečių teisėms, todėl galimai pažeidžiamas Lietuvos Konstitucijos 135 straipsnis, įpareigojantis mūsų valstybę užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, Lietuvos piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves.

Europos Sąjungos prezidentas Donaldas Tuskas paskelbė, kad Šengeno zona gali subyrėti per du mėnesius, tačiau dėl šios grėsmės realių sprendimų ES vadovybė vis dar nepriima.

Lietuvos piliečiai savo siūlymais ir sprendimais turi aktyviai dalyvauti valstybės kūrimo ir vystymo darbuose. Tam trukdo senstelėjusi Konstitucijos nuostata dėl 300 tūkstančių piliečių pritarimo referendumo inicijavimui.

Būtų labai gerai, jei referendumai taptų nuolatine mūsų pilietinės visuomenės veikla.

Birželio 3-iosios grupė nuoširdžiai kreipiasi į visas Lietuvos politines partijas, visuomenines organizacijas, profsąjungas, religines ir nereligines bendruomenes, sambūrius, piliečius ir žiniasklaidą telktis bendram darbui surinkti po 50 000 Lietuvos piliečių parašų VRK išduodamuose lapuose, įpareigojant Lietuvos Seimą neatidėliotinai svarstyti šiuos įstatymų projektus:

1. Dėl 2015 m. lapkričio 26 d. priimto LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

2. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimų, nustatant, kad referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, ir kad referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.“

B3 grupės vardu:

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila
Lietuvos Respublikos Seimo nariai:  Audrius Nakas, Valerijus Simulikas

Video reportažas:

sarmatas.lt

Leave a Reply