Bukvica. Nuo Az (Aš) iki Esmi

Olegas ir Edmundas aptaria pirmąsias 7 Bukvicos raides, kurios atsako į vienus svarbiausius žmogaus gyvenime iškylančius klausimus. Tam, kad suprastumėm atsakymus į juos, reikia įjungti savo vaizdinį mąstymą nes už kiekvienos raidės slypi daugiasluoksnis vaizdinys (mnogagrannij obraz), kuris kiekvienam yra asmeninis, nes kuriamas per asmeninę suvokimo ir pajautimo prizmę. Gyvame, prieš jus iškylančiame, vaizde matykite ir jauskite tai, kas slypi už pačios raidės, suvokite jos didžiausią ir prasmingiausią reikšmę.

Žemiau pateikiame trumpą visų septynių raidžių reikšmių santrauką.
Mūsų tikrasis AZ (Aš) tai Dievas – gyvenantis ir kuriantis čia, Žemėje, pagal visatos dėsnius (miera). Kartu visi mes esame BOGI (Dievai) – tai mūsų AZ dauguma. Per bendrą mintį mes galime valdyti visa, kas yra Žemėje ir danguje, nes turime VIEDI (Vedas) – išmintį ir žinias, kurias po to GLAGOLInam (perduodam), tam, kad mes vystytumės ir kurtume DOBRO (gėrį) nes tai yra esatis (EST) ir ESM (ėsmė)…
Pilną Bukvicą galite atsisiųsti čia:
 
Dar vieną Bukvicos versiją galite atsisiųsti čia
 
Savo nuomonę išsakome remdamiesi savo dabartine patirtimi, žiniomis, bei pasaulio suvokimu. Mes galime klysti ir būti neteisūs, todėl pasistenkite patys pamislyti mūsų išsakyta tematika.

Leave a Reply