Lietuva

Kas Tu: vulgari​s referendum​inis ar robot human?

Lietuva
Jei ne Petras Auštrevičius - šio straipsnio nebūtų. Dabar - viešos informacijos amžius. Per vieną iš savo veidaknygės draugų gaunu viešą Petro Auštrevičiaus repliką į jam siunčiamą laišką: "Pastarosiomis dienomis internetinis paštas lūžta nuo referendumo entuziastų laiškų. Štai vienas iš jų. Sakosi esąs studentas, bet jau apie vaikų ir vaikaičių ateitį galvoja. Jokių argumentų, racionalaus pagrindimo , pamišimas "vulgaris referenduminis .." Mane sudomino mintis, kad " būdamas studentas, jau apie vaikų ir vaikaičių ateitį galvoja. Jokių argumentų, racionalaus pagrindimo.".Šį komentarą perskaitęs - nustebau. Mano galva, rūpintis savo būsimų vaikų ir vaikaičių ateitimi - kuo didžiausias kiekvienos gyvos būtybės, ne tik žmogaus , psichinės sveikatos  geros būsenos rodiklis.

Geležinių kurpaičių kaina

Lietuva
„Suverenitetas – visiškas politinis, teisinis ir kitoks valstybės savarankiškumas, nepriklausomybė“, – rašoma Wikipedijoje. Akivaizdu, kad pagal šį apibrėžimą didžiąją dalį savo suvereniteto mes jau savanoriškai esame praradę – tiek politiškai, tiek teisiškai jau visiškai priklausome nuo Europos Sąjungos. Kita vertus, absoliučios nepriklausomybės pasaulyje nėra ir būti negali. Visais laikais didesnės valstybės norėjo užvaldyti arba įtakoti mažesnes, kad galėtų jas eksploatuoti. Tas siekis pasipelnyti silpnesnio ar kvailesnio sąskaita (paprasčiau tariant – godumas) tikriausiai yra žmonijos evoliucijos variklis. Greičiausiai taip buvo ir šį kartą – stojant į Europos Sąjungą. Kai mes patriotiškai susikibę rankutėmis stovėjome Baltijos kely galvodami jog demonstruojame vienybę kovoje už laisvę

Kodėl Lietuvai nereikia NATO karinių bazių

Lietuva
Šiomis dienomis labai suintensyvėjo kalbos apie NATO karinių bazių būtinumą Lenkijoje, Rumunijoje bei Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje). Specialiai paminėjau kalbos o ne diskusijos, nes tokios kaip ir nėra arba ji vyksta kažkur pogrindyje. Tai kelia daug minčių, kurios sukelia ne visai malonius jausmus ir priveda prie neraminančių išvadų. Šį mano straipsnį galutinai išprovokavo Delfi pasirodęs Lauryno Kasčiūno ir Lino Kojalos tekstas „Trys priežastys, kodėl Lietuvai reikia NATO bazių“., kuriame netiksliai argumentuojamas karinių bazių tikslingumas. O taip pat neatsižvelgiama į labai svarbius dalykus. Tuo pačiu, lyginamos visai skirtingos situacijos ir reiškiniai kas gali suklaidinti neatidų ar labiau emociškai jautrų skaitytoją. Labiausiai mane stebina tas faktas, jog pr

Nuo profesoriaus iki studento – vienas žingsnis (Atsakymas į A. Sakalo straipsnį „Tai kas kaltas: V. Putinas ar B. Obama“)

Lietuva
Atsakymas į 2014 07 29 Delfi išspausdintą A. Sakalo straipsnį „Tai kas kaltas: V. Putinas ar B. Obama“ Kazimieras Juraitis Pradėsiu nuo to, kad neįtikėtino populiarumo sulaukusio filmo „...suprasti Ukrainą...“, dėl kurio ir atsirado A. Sakalo straipsnis, autorius yra ne Rolandas Paulauskas. Signataras tik atsiliepė į savo sparčiai gausėjančių bendraminčių prašymus pasidalinti savo mintimis apie Ukrainos įvykius. Mes, filmo autoriai (tarp kurių esu ir aš), vėliau savo nuožiūra Rolando Paulausko pasakojimą praturtinome vaizdais, dokumentais ir garsių pasaulio analitikų pasisakymais. Be Rolando Paulausko žinios (kadangi esame filmo šeimininkai ir neprivalome klausti niekieno leidimo) jį išplatinome tiek mūsų politikams, tiek ir pasaulio žiniasklaidai. Atsakyti į A. Sakalo straipsnį panorau

Laiškas Žmogui

Lietuva
Kol subręsta, kiekvienas normalus žmogus turi pabūti ir vaiku, ir paaugliu. Dažnai pasitaiko, kad vaikystėje ar paauglystėje buvę tikrais pasiutėliais, suaugę tampa labai doromis, patikimomis asmenybėmis. Arba vaikystėje plėšę musėms sparnus ar kojas, kankinę varles – subrendę tampa jautriais ir širdingais žmonėmis. Bet kaip vadinti procesą, kai paauglystė nepraeina? Auga tik kūnas, o dvasia lieka kažkur praeityje? Kur negalioja visuotinai priimti etikos dėsniai, mandagumo taisyklės. O apmėtyti žmogų supuvusiais kiaušiniais ar jį vulgariai iškeikti – ne padaužiškumo, chuliganizmo, bet vyriškumo, šaunumo ženklas. Tokiu atveju kuo protingesnis ar oresnis žmogus užpuolamas, juo narsesni ir šaunesni išrodo užpuolėjai. Tokios mintys užplūsta, peržiūrėjus dviejų tokių peraugusių paauglių pokalbį

Kazimieras Juraitis. Kas esi tu? lietuvytis. Tavo ženklas – baltas Vytis

Lietuva
Kas tu esi? lietuvytis. Tavo ženklas? Baltas Vytis. Kur gimei tu? Lietuvoje. Kas ji tau? Šalis gimtoji. Kas lietuviai?Mano broliai. Kas tėveliai? Gi varguoliai. Kuo būt nori? Gi moksleiviu, o paskui – Tautos kareiviu. Ką tu ginsi? Mūs Tėvynę. Ką lauk vysi? Priešų minią. Ką mylėt reik? Savo kraštą. Ką skaityt? Lietuvių raštą. Neužmiršk Tėvynę gelbėt, Vilnius – mūsų sostinė. Nebesi tu pašalietis, o aš – Lietuvos pilietis. Šį Anzelmo Matučio eilėraštį atmintinai padeklamavo 98 metų Elena Ramaneckienė iš Gudžionių kaimo (Trakų savivaldybė, Onuškio sen.). Eilėraštį ji išmoko dar ankstyvoje jaunystėje, kada lankė gimtąją Gudžionių pradinę mokyklą (šis kaimas šiandien – beveik išmiręs, mokykla – uždaryta). Skaityti toliau" “Kazimieras Juraitis. Kas esi tu? lietuvytis. Tavo ženklas