Cipras kaltina Lietuvą, kartu su kitomis valstybėmis bandžius įvykdyti valstybinį perversmą Graikijoje

Svarstant graikiškų skolų klausimą Briuselyje, Vokietija, Olandija ir Pabaltijo šalys bandė nuversti teisėtą Graikijos vyriausybę. Taip derybų atmosferą apibūdino Aleksio Cipro bendražygis, gynybos ministras Panos Kammenos.

Cipras

Provyriausybinės partijos „Nepriklausomi graikai“ (ANEL) lyderis po susitikimo su Cipru pažymėjo, kad jo partija siūlė išsaugoti išlaidas gynybai ir mažus PVM graikų saloms. Šie siūlymai gavo parlamento daugumos pritarimą.

Tačiau Cipras, spaudžiant Berlynui, Amsterdamui, Rygai, Talinui ir Vilniui, buvo priverstas sutikti su sąlygomis, kurios išeina iš politinių partijų Graikijoje susitarimo ribų.

„Ciprą ligi pat ryto gąsdino bankų krachu ir visuotiniu Graikijos visuomenės banko depozitų nusavinimu,- pabrėžė Kammenos.- Susitarime (su kreditoriais), be kita ko, kalbama apie 50 mlrd eurų garantijas valstybės nuosavybes sąskaita, apie įstatymų pakeitimus, kurie leistų konfiskuoti namus (pagal ipotekos skolas). Mes negalime su tuo sutikti“.

Panos Kammenos leido suprasti, kad jo partija vyriausybę palaikys.

„Geros valios ženklan ir nežiūrint į tai, kad tas prieštarauja mūsų sąžinei, mes sutikome“,- pažymėjo politikas – Graikijos gynybos ministras. Mes judėsime toliau kartu, kad Graikijos liaudis ir teisėta vyriausybė galėtų išreikalauti, kas teisėtai priklauso liaudžiai“.

Jei Graikijoje bus suformuota nacionalinio susitarimo vyriausybė (revizionistinė proeuropietiška vyriausybė – red. pastaba), „Nepriklausomi graikai“ joje nedalyvaus kartu su „Naująja demokratija“ ir „Potami“ („Upė“). Šios partijos, pasak Kammenoso, tuo laiku, kai Cipras sunkiai derėjosi, buvo pasiruošę sutikti su „bet kokiomis“ sąlygomis.

Atėnai, nežiūrint į neseniai įvykusį referendumą, kuriame dauguma graikų griežtiems kreditorių reikalavimams pasakė „oxi“(ne), vistik sutiko su visais europos kreditorių siūlymais. Dabar SIRIZOS partijoje derybų rezultatati vertinami kaip „bandymas pažeminti Graikiją“.

Nežiūrint į susitarimus Europoje, Graikijos bankai vis dar uždaryti ir laukia finansų ministerijos sprendimo.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Prancūzijos prezidentas Fransua Orlandas, Tuskas ir Graikijos premjeras Aleksis Cipras susitarė dėl kompromiso. Susitarta dėl trečios programos , siekiant gelbėti Graikiją, derybų.Savo ruožtu Graikijos parlamentas turi pritarti šešiems įstatymų projektams. Tame tarpe dėl privatizacijos, pensijų ir mokesčių reformų (siūloma peržiūrėti PVM).

Pasak Angelos Merkel, tuomet galima 82-86 mlrd eurų parama 3 metams. Graikijos skolos nebus nurašomos.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2640751&tid=77473#/video/https://player.vgtrk.com/iframe/video/id/1239572/start_zoom/true/showZoomBtn/false/sid/vesti/isPlay/true/?acc_video_id=650749

Šauksmas

Leave a Reply