Daina aktuali ir Lietuvai (video)

Žymus Ukrainos visuomenės veikėjas ir publicistas Eduardas Hodos sukūrė video klipą dainai „Rusija Dievnešė“. Dainos mintis, o ypač video – aktualūs ir Lietuvos visuomenei.

svetlana_kopilova_mamina_pesnja_kolibelnaja_sinu

https://www.youtube.com/watch?v=wCEp-ThE8ys

Svetlana Kopylova – Rusija Dievnešė ( Светлана Копылова – Богоносная Россия)

Dainos teksto pažodinis vertimas:

Buvo totoriai, buvo lenkai, o štai dabar
Jungas kitas mūsų Rusiją smaugia, kaip žvėris.
Jungas kitas, dar baisesnis, gal, jis,
Ir ant kelių vėl Rusijai klauptis lemta.

Basakoja Rusija, nors mums dabar sunku,-
Mes dar pradėsime viską iš naujo lapo…

Dievnešė Rusija, neleisk šėtono tarnams

Nukryžiuoti tave, kaip kažkada Kristų!

Kur tavo kasos, kur sarafanai?…Jų daugiau nebėra…
Kamščiai, nuorūkos, adatos ir keiksmai – nuo vaikystės metų…

Kiekviename bute yra savo prievartautojas – teleciklopas
Iš pažiūros nepiktas, vikriai ima jis sielas kaip užstatą.

Stokime su tavimi mes ant kelių, širdimi degdami:
Melsimės, kad Viešpats duotų mums karalių,
Melsimės, kad mūsų vaikai būtų švarūs
Ir kad sielas visų stačiatikių šildytų kryžiai…

Dainos tekstas:

Были татары, были поляки, а вот теперь
Иго другое нашу Россию душит, как зверь.
Иго другое, да пострашнее, может, оно,
И на колени снова России встать суждено.

Босоногая Россия, хоть приходится нам туго, –
Mы ещё начнём всё с чистого листа…
Богоносная Россия, не давай бесовским слугам
Распинать тебя, как некогда Христа!

Где твои косы, где сарафаны?.. Их больше нет…
Пробки, окурки, иглы да маты – с детских-то лет…
В каждой квартире есть свой растлитель – телециклоп
С виду незлобный, ловко берёт он души в залог.

Встанем с тобою мы на колени, сердцем горя:
Будем молиться, чтобы Господь наш дал нам царя,
Будем молиться, чтоб наши дети были чисты
И чтобы души всех православных грели кресты…

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply