Dalia bus jūrų karalienė (video)

Šauksmas gavo slaptos informacijos ( kurią kaip visada nutekino prezidentūra), jog dėl neteisėtų kratų Lietuvos piliečių būstuose Dalia skambino Lietuvos Valstybės saugumo komiteto vadui generolui Krūmui.  Apie ką juodu kalbėjosi, galite patys pažiūrėti prezitentūroje paslėptų kamerų vaizdo įraše.

– Sveikas, Krūmai! Girdėjau, pyksti ant manęs, kad laisvai mąstančius lietuvius dusinu. Ale tik nusiramink. Aš gi žinau, kad ir tu žinai, kad aš – sava, tau gi Putinas Vladas papasakojo, ar ne? Nu tai žinok, kad šįkart kratas pas Lietuvos piliečius ne aš liepiau daryt. Čia vis tas Grynas, aš jam sakau: gaudyk visus, kur aršesni…norėjau dar pridurt „amerikonų agentai“, bet iš įpratimo treptelėjau kojele, o tas ir privarė į kelnes, ir išdūmė visko neišklausęs … visa prezidentūra paskui tris dienas kvepėjo…Bėda man su tais bobavyriais, ar vyriabobiais, ar kaip juos ten, net nežinau ir kaip pavadinti. Patys nieko nedaro, nes bijo, kad barsiu, jog ne taip padarė. O jeigu jau ką padaro, tai ir išties viskas būna ne taip. Taip ir šįkart atsitiko. Nu tai aš vakar jį išsikviečiau, norėjau pasakyt, kad ne tuos išgaudyt liepiau,bet netyčia vėl kojele treptelėjau, tai tas ir vėl išdūmė. Net nežinau, kas dabar ir bus, ką jis vėl iš baimės iškrės? Klausyk, Krūmai, Krūmeli, gal tu eitum saugumo departamentui vadovauti?

– Jei būt „Saugumo“ – tai gal ir eičiau. O jei būtų Lietuvos – tai ne «gal», o tikrai eičiau. Ale kad dabar tas departamentas – Nesaugumo kontora, Sumaišties atstovybė,  erzelynes kelia. Ir dar Barako pakalikų klauso. O aš Lietuvos saugumu rūpinuos. O ir keistai man tavo politika išrodo: sakė man Vladas Putinas, kad tu – mūsiškė, aš negaliu žemaičio žodžiais netikėti. Ale kai pasižiūriu į tavo darbus, tai netyčia vis suabejoju. Ant tavęs už tavo komjaunuolišką karštumą jau net amerikonai pradėjo dantį galąsti, ne tik Europos Sąjunga. Kurgi tu dėsies, kai jiems nereikalinga patapsi?

– O man Vladas Putinas žadėjo Krymą atiduot. Būsiu aš jūrų valdovė, carienė ( nu, gal vadinsis kiek kitaip, ale prasmė ta pati). Kai mes su Vladu Putinu Rusiją prijungsim prie Lietuvos, tai mums bus reikalingas Sevastopolis,  nes tai – vartai į Juodąją jūrą. Nu va, o tada – jau ir Afrika ranka pasiekiama. O ten – ir bananai, ir kokosai, čiunga čianga. Be to, Kryme šilta beveik kaip Floridoj. Ten pomidorai gerai auga. O pomidorai – be galo naudinga ir gera daržovė, nes:

  1. Jie – raudoni.
  2. Jie, kaip kokie komunistai, niekada nepersidažo žaliais. Iš žalio raudonu pasidaryti gali, o iš raudono žalias – niekada.

Kai  Vladas paskirs mane ta jūrų karaliene,visiems Lietuvos gyventojams pomidorus dalinsim už dyka. Per pusryčius, per pietus ir vakarienei. Tada Lietuvoj pasidarys kaip prie Kadafio Libijoj – rojus jos gyventojams.

Taigi, dėl tokio tikslo galiu truputį ir pasiaukoti – kvailą  pavaidinti. Be to, ne tokia aš ir bloga. Pažiūrėčiau aš, kaip tie lietuviukai prie kokio nors Artūro Polosko pašokinėtų. Tam tai tikrai niekas nerūpi, išskyrus jo paties grožį: veidrodėli, veidrodėli, kas pasaulyje gražiausias?Tfu! Neee, ne tokia aš ir bloga. Ir nekalta aš, kad tie bobavyriai, ar vyriabobiai, ar kaip juos ten?Na, supranti, apie ką aš..Kad jie tokie mulkiai, tai aš čia prie ko? Taigi aš tik apsimetu griežta, čia aš juos treniruoju, prie vyriškumo pratinu. Taigi – dzin man viskas. Na, lekiu, reikia Klikopomojskiui skambint. Nes iš Potrošenkos jau ordiną gavau, o jei Klikopomojskis aną iš krėslo išvers – tai mano darbas perniek nueis. Reik ir su šituo susidraugauti. Be to, darbų – marios. Reikia visokius liberastus   daržininkystės, pomidorus auginti mokyti. Nes aš tik apsimetu tokia, o jie, vargšeliai, iš tikrųjų … Kai Lietuvą nuo durnumo išlaisvinsim, jie pomidorams auginti tiks. Na, viso, Krūmeli, rūpinkis Lietuvos saugumu, o savimi aš pati kaip nors pasirūpinsiu.

– Hmm. Gyveni ir mokaisi, žmogus. Sakė gi Putinas: savas ji žmogus, savas! Ot tas lietuviškas įtarumas…Panašu, kad Gryno dienos suskaičiuotos. Gal jam kokį darbą pasiūlyti, ar ką? Kita vertus, o ką gi jis dirbti gali? Ir bananai ir kokosai, čiunga čianga…

Šauksmas

Добавить комментарий