Darja Aslamova. Karadžičius sakė man: „Aš išgelbėjau serbus nuo genocido, Dievas žino, kad mes teisūs“

KP specialioji korespondentė Darja Aslamova prisimena apie savo susitikimus su Respublika Serbska prezidentu Balkanų karo metu [dėmesio, šokiruojantys foto, 18+]

bimg13488

Šitas žmogus man padovanojo pirmą mano gyvenime profesionalų diktofoną ( tiesiog atidavė nuosavą). Su šituo žmogumi naktį Pale, Sarajevo priemiestyje, karo metų 1993 metų kovo mėnesį, mes gėrėme raudoną vyną, ir jis man skaitė serbų kalba eilėraščius.

Poetas, gydytojas-psichoterapeutas, serbų politikas Radovanas Karadžičius melagingo Hagos tribunolo šiandien nuteistas 40 metų kalėjimo už „nusikaltimus žmogiškumui“. Jam netgi pripaišė „bosnių musulmonų genocidą“ Srebrenicoje, su kuria jis neturėjo jokio reikalo. Jis buvo politiku, o ne generolu. (Tarp kitko, pasaulio visuomenė, kalbėdama apie masines žudynes vyrų-musulmonų Srebrenicoje, pamiršta, kad i šių skerdynių priežastim tapo serbų valstiečių žudynės miestelį supusiuose kaimuose).

Bosnijoje tuo metu vyko žiaurus pilietinis karas, kuris prasidėjo nuo serbų vestuvių sušaudymo Sarajevo mieste. Bosnijos musulmonams padėjo Vakarai ir visas musulmonų pasaulis. Serbams – niekas. Netgi Rusija, kuri darė skambius pareiškimus, bet atsisakė tiekti ginklus.

O bosnių musulmonai per 3 karo metus gavo 2 milijardus(!) dolerių ginklų pirkimui. Į šalį (JAV globojant) įvažiavo 4500 „Al-Kaidos“ džichadistų-gastrolierių. Net Bin Ladenas buvo atvažiavęs „palaiminti“ į Sarajevo. Pjovė serbams galvas, kaip kopūstus, mėtė į krepšius. Mes turime šokiruojančia nuotraukas šių ritualinių žmogžudysčių (nerekomenduojame žiūrėti nepilnamečiams ir jautriems žmonėms, 18+). Visi žudikai yra žinomi, iki šiol gyvi ir išvažinėjo po visą pasaulį, verbuodami naujus jaunus teroristus. Dabar jau IVIL (uždrausta RF). Niekas iš žudikų nebuvo pasodintas į kalėjimą. Juos tiesiog aprūpino naujais pasais.

O dabar apie Karadžičių. Pas mane liko interviu.

-Mano darbas nuostabus, – kalbėjo jis. – Tūkstančiai serbų gavo laisvę ir išvengė genocido grėsmės.

Stambi mūsų klaida – tai bloga propaganda. Pasaulis nuteiktas prieš mus. Iš didybės, iš nenoro žeminti save pasiteisinimais mes leidome sukurti tokią situaciją, kai pasaulis į serbus žiūri kaip į blogio įsikūnijimą. Taip, tai blogai mums. Bet kaip psichiatras galiu pasakyti, kad įstatymas, taikomas atskiram asmeniui, – lik vienišas, ir tu tapsi brandžiu žmogumi, – netinka visai tautai. Priverstinė tautos izoliacija palauš ją, jeigu ji dvasinė menkystė, arba išaukštins, jeigu ji to verta. Serbai dabar vieniši, bet tai duos jiems dvasinę brandą ir išmintį. Dievas žino, kad mes teisūs.

Kai kada man atrodo, kad jis tai kalbėjo apie mus, rusus.

Vertė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply