Dėl politinių represijų vykdymo, karinės isterijos ir ksenofobijos kurstymo Politinių ir visuomeninių organizacijų pareiškimas

Print Friendly, PDF & Email

Lietuvoje toliau vyksta antidemokratiniai procesai, politinės represijos ir masiniai žmogaus teisių pažeidimai. Štai gruodžio 3 dieną Vilniuje įvykdytos kratos tautinių mažumų mokyklose: V.Kačialovo gimnazijoje ir S. Kovalevskajos vidurinėje mokykloje. Vyko kratos ir kai kurių šių mokyklų pedagogų namuose. Tokie veiksmai vykdyti tariamai dėl to, kad minėtų mokyklų moksleiviai atostogų metų vyko į sportines poilsio stovyklas užsienio šalyse. Tokiose stovyklose jie tiesiog praleido laisvalaikį, ir visi bandymai kaltinti moksleivius ir su išvykomis susijusius pedagogus tuo, kad neva stovyklose jie klausė neteisingai pateikiamas istorijos paskaitas, yra tipiškas pavyzdys-kaip prieš piliečius vykdomi politiniai persekiojimai.

DSC01260Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio persekiojamas ir humanitarinę pagalba į Rytų Ukrainą gabenęs vilnietis A.Dolženko, kurio namuose atliktos kratos bei vykdomi kiti persekiojimo veiksmai. Tokie veiksmai prie taikų Lietuvos pilietį-tai akivaizdus mūsų šalyje plintančių grubių žmogaus teisių pažeidimų pavyzdys. Nuo šių metų vasaros prasidėjo ir prieš publicistą, aktyvų antifašistą E. Balčiūną nukreipti represiniai veiksmai-jam grasinama, fabrikuojamos bylos dėl jo straipsnių apie seniau veikusius nacistinius nusikaltėlius bei dabartinius neonacistus. Su persekiojimais susiduria ir LR piliečių teisių gynimu daugelį metų užsiėmę Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vadovai, prieš kuriuos vykdomi brutalaus spaudimo veiksmai.

O Kaune šiuo metu vyksta teismo procesas, kuriame teisiami spalio 17 dieną Kaune vykusio sankcionuoto mitingo organizatoriai G. Grabauskas ir E.Satkevičius. Tai buvo mitingas už taiką, prieš agresyvią NATO politiką, bandymus pradėti kurti Lietuvoje amerikiečių karo bazes ir mūsų krašte paplitusį karinės isterijos kurstymą. Tad galime daryti įtikinamas prielaidas, kad persekiojimai mitingo organizatorių atžvilgiu vykdomi dėl politinių motyvų.

Tokie procesai vyksta karo kurstymo ir isteriškos rusofobijos fone, nes neseniai LR Prezidentė pavadino Rusiją ,,teroristine valstybe“, tuo sukeldama didelę sumaištį, net kai kurių vakarietiškų valstybių vadovų bei diplomatų nustebimą ir padarydama žalą Lietuvos ekonomikai.
Tokie veiksmai, kaip ir kai kurie kiti pastarojo laikotarpio įvykiai- tai provokacijos prieš Lietuvą su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Po šių veiksmų kai kuriose žiniasklaidos priemonėse kurstoma rusofobiška isterija, šmeižiami rusiškų mokyklų mokytojai ir moksleiviai, prieš Lietuvos narystę NATO ir karo kurstymą protestuojantys visuomeninių organizacijų vadovai ir kiti aktyvūs piliečiai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai. Svarbu pastebėti ir kitus neigiamus procesus-jau daug metų vyksta masinė emigracijos banga iš Lietuvos, o faktiškai tiesiog masinis žmonių išvarymas i Vakarus, daugelis piliečių palieka savo gimtąjį kraštą dėl gręsiančio skurdo ir neteisingumo bei persekiojimo apraiškų, ir svarbu pastebėti, kad tokia grėsminga padėtis siejasi su įtakingų valstybės pareigūnų aplaidumu, savanaudiška veikla ir nuožmios priespaudos įvedimu, o tokią priespaudos politiką palaiko NATO organizacija ir į Lietuvą įžengusios galingos transnacionalinės korporacijos.

Reikalaujame:
-Nutraukti represinius veiksmus persekiojamų mokyklų vadovų bei mokytojų atžvilgiu. Kratas, apklausas ir brutalų spaudimą jiems galime įvertinti kaip grubius žmogaus teisių pažeidimus.
-Imtis priemonių pažaboti ir kitus neigiamus procesus: aktyvių piliečių persekiojimus, militarizmo kurstymą, vis labiau plintančias ksenofobijos (ypač rusofobijos) apraiškas.

Šiuo metų kai kurių aukštas pareigas užimančių valstybės pareigūnų ir jiems artimų asmenų vykdoma provokacinė ir represyvi politika , skatinama rusofobija ir Lietuvoje masiškai paplitę žmogaus teisių pažeidimai kelia grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui, formuoja nestabilumo atmosferą visuomenėje, kenkia mūsų šalies ekonomikai bei socialinei sferai. Šiame pareiškime minimos represijos ir žmogaus teisių pažeidimai konkrečiai pažeidžia LR Konstitucijos 25 straipsnį(Žmogus turi teisę turėti įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.), 32 straipsnį(Pilietis gali laisvai kilnotis, gali išvykti iš Lietuvos.), 36 straipsnį(Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis į taikius susirinkimus.) ir kai kuriuos kitus LR Konstitucijos straipsnius.

Socialistinis Liaudies frontas
Judėjimas ,,Vytis”
Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga
Sambūris ,,Būkime vieningi”
Konfederacija Lietuvos Jungtinis demokratinis judėjimas
Žmogaus teisių gynimo ir socialinio teisingumo sąjunga
Asociacija ,,Lietuva be nacizmo”
Nepriklausomas žmogaus teisių centras
2014-12-09

50

Leave a Reply