Die Zeit: NATO „girgžda ir stena“, bet nesudaro jokios grėsmės

Die Zeit palygino NATO su senu namu, kuris tik per stebuklą negriūna. Straipsnio autorius Jochen Bittner, kuris dalyvavo manevruose ir juos stebėjo betarpiškai, rašo: „Dėl žvanginimo ginklais: tai greičiau inkštimas ir stenėjimas, ką mes girdime per didelius manevrus. Vakarai parodo Putinui, koks būtų lengvas žaidimas su juo.“ „Bundesveras turėjo išnuomoti vagoną Čekijoje, kad patekti į Lenkiją“. „Egzistuoja seni namai, tokie sukrypę ir svyruojantys, kad architektas, pamatęs vieną iš tokių statinių, negali suprasti, kodėl jie iš viso dar stovi. Statistinis nestabilumas – štai kaip vadinasi šita būklė. Kartais tokie namai negriūna tiktai todėl, kad tapetai laiko sienas. Apie NATO, neva pačią galingiausią gynybinę sąjungą istorijoje, galima pasakyti tą patį, jeigu spręsti pagal jos stambiausius karinius mokymus nuo šaltojo karo pabaigos“.

nato-gefahr-russland-polen

Iš Kremliaus karinių ekspertų pusės „gana meilu“, autoriaus nuomone, visa šį „stenėjimą ir girgždesį“ prie savo sienų vadinti grėsme. Tai iliustruodamas jis pasakoja kuriozinius faktus iš šių skambiu “Anakonda” vardu pavadintų manevrų.

Pasirodo, kad turimi šūvio koordinačių nustatymo radarai leido greitai nustatyti „priešo“ pabūklo koordinates, tačiau tam, kad jas greitai perduoti haubicų ekipažams, kurios turėjo neutralizuoti „priešo“ pabūklus, yra reikalingas skaitmeninis ryšys, kurio nebuvo ir tekdavo informaciją perduoti visuotinai prieinamomis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, telefonu), o tam sugaištas laikas padarė visą šią veiklą visiškai nenaudinga, nes „priešui“ tai suteikė galimybę perdislokuoti pabūklus. Techninės ryšio priemonė – amerikiečių generolo Hodges žodžiais, svarbiausia problema. Bendrauti elektroninio pašto pagalba nėra saugu. „Aš manau, kad viskas, ką aš siunčiu iš savo Blackberry, bus perskaityta“.

Dar vienas autoriaus minimas kuriozas tai naudojamos technikos nesuderinamumas. Pavyzdžiui, kuru iš amerikiečių benzovežių galima pildyti lenkų, kanadiečių ir lietuvių transportą, bet ne vokiečių, prancūzų, anglų arba vengrų. Čia ir jau minėta vagono nuoma iš Čekijos.

Autorius kelia klausimą, kam iš viso aljansas egzistuoja, jei manevrams vadovaujantis amerikiečių generolas Hodges, kuris yra sakęs, kad Rusija galėtų okupuoti Baltijos valstybes per 36-60 valandų.

Tas, kas Maskvoje skaitė „slaptą“ Hodges susirašinėjimą paskutines dvi savaites, dabar vargu laikys NATO agresoriumi, tyčiojasi iš vykusių „Anakonda“ manevrų straipsnio autorius. Hodges, jo žodžiais, ramino save tuo, kad tai viso labo pratybos ir realaus konflikto atveju viskas vyks „greičiau ir ryžtingiau“.

“Penktasis NATO sutarties straipsnis, pagal kurį ginkluotas užpuolimas ant vieno ar kelių NATO aljanso narių Europoje arba Šiaurės Amerikoje traktuojamas kaip viso aljanso užpuolimas, buvo parašytas prieš 67 metus visai kitos politikų kartos ir visai kitame pasaulyje”.

NATO manevrai Lenkijoje buvo įspūdingu reginiu, bet ne daugiau, mano straipsnio autorius Bittner.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply