Dipl. teis. K.Sulikienė: Praktiniai teisiniai patarimai kratų kovo 19 d. dalyviams kai kratos darytos be teismo nutarčių-daiktai turi būti grąžinami

Kratų aukos neturinčios jokio procesinio statuso ikiteisminiame tyrime, kuris buvo pradėtas generalinėje prokuratūroje dėl neva sukurto antikonstitucinės grupuotės, kurios pagrindiniai požymiai – žodžio laisvė, piketai, straipsniai, vaizdo įrašai, vieša veikla (na koks durnius galėjo iš viso inicijuoti tokį procesą, gal kas iš saugumo žino to durniaus pavardę?) – prašo pagalbos, ir patogiausia yra įdėti kai kuriuos patarimus viešai, kad tų, kurie nurepresuoti, iš jų atimti kompiuteriai, per draugus gautų [pagalbą, gal perspausdintų savo baisiuose laisvos minties portaluose, šitaip grasinančiuose jos didenybei King Jam Gryb.

3405_11. Tyrėjai visuose miestuose iš visų kratomųjų ėmė bet ką, ką tik rado, nuolat susikambinėjo, ir klausinėjo: imti tualetinį popierių, dienoraščius, raudonas vėliavas? Šių daiktų nebuvo nutarime, kuris surašytas buvo Klaipėdos prokurorės,

Baudžiamojo proceso kodekso nauja redakcija nenumato, kad būtų galima daryti kratą be motyvuotos teismo nutarties. Šis pakeitimas buvo priimtas po to, kai Prezidentės patarėja buvo purtoma dėl galimo valstybės paslapties atskleidimo. Po to pakeistas kodeksas taip, kad tik su teismo nutartimi galima eiti, ir daryti kratą. Iš nutekinto nutarimo matyti, jog tai seno pavyzdžio prokurorės Editos Mikalainienės nutarimas, ir su teisėjos leidimu – bet tai neatitinka “motyvuotos teismo nutarties” apibrėžimo.

Todėl kratos atliktos neteisėtai, nesant jokio juridinio pagrindo.

Tai reglamentuoja Lietuvos Baudžiamojo kodekso 145 str.

Tyrėjai privalės visus daiktus grąžinti tuoj pat rytoj nuo ryto visoje Lietuivoje.

Jeigu negrąžins, iškratyti asmenys galės parašyti pranešimus dėl vagystės – o sąrašą pavogtų daiktų jie turi: “kratų” protokolai įteikti.

Jaras Valiukėnas klausia kur kreiptis dėl kratų neteisėtumo ir su prašymu grąžinti pagrobtus daiktus.

Baudžiamojo proceso kodekso 62 str. reglamentuoja, jog kreipiamasi į ikiteisminio tyrimo tyrėją, arba į bylą kuruojantį prokurorą.

62 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas

 1. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmus ir nutarimus proceso dalyviai arba asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Jei prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui šio Kodekso 63 straipsnyje nustatyta tvarka.

Kadangi bylą inicijavo generalinė prokuratūra, o ji yra Vilniuje, o iškratytieji asmenys nebeturi net su kuo atspausdinti skundų, tai generalinė prokuratūra tegul dirba laiškaneše: be to, dauguma iškratytųjų gyvena Vilniuje arba jo prieigose.

Taigi, pateikiami skundai generalinei prokuratūrai, kuri inicijavo tyrimą. Tyrimo numeris

paskelbtas internete, Nr. 01-2-00001-15

Kaip suprantu, pagal numerį, tyrimas ir priklauso Generalinei prokuratūrai, ji tik koordinuoja veiksmus, nurodinėja Klaipėdos apygardos prokuratūrai.

Grynai procesiškai reikėtų tai į nutarimą surašiusią prokurorę kreiptis, tačiau ji yra labai toli, o laiškai gali ir “dingti”.

Nunešus į generalin prokuratūrą skundą, jis būtų priregistruotas į sistemą, ir tikrai nedingtų, o jau GP tegul siunčia, juk pati užvirė šitą košę.

Be to, kratos dalyviams nėra įteiktas joks dokumentas, jie gali tik iš gandų suvokti, jog GP atsakinga, todėl ten kreiptis galimai yra tikslingiausia.

Jums gali sakyti, kad jūs NETURITE PROCESINIO STATUSO, tipo, esate niekas, bet jūs pasiremkite ta nuostata, jog PRIEŠ JUS ĮVYKDYTOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖs, nes krata yra viena iš prievartos priemonių.

Lygiai taip pat atskirus skundus kad neteisėtai iš jų paėmė daiktus, gali rašyti šeimos nariai.

Nes jie remiantis LR BPK 62 str. yra žmonės, prieš kuriuos taikytos procesinės prievartos priemonės: iš jų atimti daiktai, neišvardyti jokioje motyvuotoje teismo nutartyje.

Kaip suprantu iš MIldos Bartašiūnaitės paviešinto jos nurašyto teksto, tai ne teismo nutartis, o prokurorės nutarimas, kuriam ji nuėjusi į teismą, pasiėmė teisėjo “vizą”.

Giedriui GRabauskui įteiktame kratos protokole nėra parašyta, koks 2015 03 10 dokumentas – nutartis ar nutarimas, nenurodyta nei institucija, nei nutarimą ar nutartį surašęs pareigūnas.

145 straipsnis. Krata

 1. Kai yra pagrindas manyti, kad kokioje nors patalpoje ar kitokioje vietoje yra nusikalstamos veikos įrankių, nusikalstamu būdu gautų ar įgytų daiktų bei vertybių, taip pat daiktų ar dokumentų, galinčių turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti, arba kad koks nors asmuo jų turi, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras jiems surasti ir paimti gali daryti kratą.
 2. Krata gali būti daroma ir siekiant surasti ieškomus asmenis, taip pat lavonus.
 3. Krata daroma motyvuota ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi. Nutartyje turi būti nurodyta, kokių iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų objektų bus ieškoma.
 4. Darant kratą, turi dalyvauti buto, namo ar kitų patalpų, kuriose daroma krata, savininkas, nuomotojas, valdytojas, pilnametis jų šeimos narys ar artimasis giminaitis, o darant kratą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, – tos įmonės, įstaigos ar organizacijos atstovas. Kai nėra galimybės užtikrinti šių asmenų dalyvavimą, krata daroma kviestinio ar savivaldybės institucijos atstovo akivaizdoje. Prireikus kviestiniai gali būti kviečiami dalyvauti atliekant kratą ir kitais atvejais.
 1. Kadangi čia buvo ne krata, o velniai žino kas, tai tie, kurie vaidino, jog kovoja su Lietuvos priešais, patys pademonstravo, kaip veikia valstybės priešai – kuriems nereikai jokių kodeksų, jie gali iš namų, butų imti ką tiktai nori.Priminsiu policijos atsakymą:Laba diena,2015-01-15 Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 121 str.
  Baudžiamojo kodekso 121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla
  tas, kas kūrė organizacijas ar ginkluotas grupes, turinčias tikslą neteisėtu būdu pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę, pažeisti teritorijos vientisumą, arba dalyvavo tokių organizacijų ar grupių veikloje, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
  2015-01-16 ikiteisminis tyrimas išsiųstas Klaipėdos apygardos prokuratūrai.
  Ikiteisminio tyrimo medžiaga Klaipėdos aps. VPK gauta 2015-01-20 ir tolimesnis tyrimas pavestas Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybai.  Atliekant šį tyrimą, atliekami procesiniai veiksmai.Daugiau informacijos prašome teirautis Klaipėdos apygardos prokuratūroje.PagarbiaiLina Nemeikaitė
  Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyrius

1.KLAIPĖDOS APYGARDOS PROKURATŪROS

PROKUROREI

Vilties g. 12, Klaipėda, LT-92231

2.  GENERALINĖ PROKURATŪRA, KURI PRADĖJO BYLĄ

IKITEISMINIS TYRIMAS NR. 01-2-00001-15

BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO DEPARTAMENTO VYR. PROKURORUI

Rinktinės g. 5A, Vilnius.

ASMENS, KURIAM TAIKYTOS NESANKCIONUOTOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS

Vardas

pavardė

Adresas

SKUNDAS DĖL NETEISĖTŲ 2015 03 19 VYKDYTOS KRATOS VEIKSMŲ, DĖL PAGROBTŲ DAIKTŲ

2015 03 22

Anksti ryte mano namuose adresu… atvyko didelis skaičius vietinių policijos pareigūnų, tyrėjų ir dar keli asmenys, kurie blokavo išėjimus iš namo.

Man nebuvo įteiktas joks dokumentas, kurio pagrindu pas mane atvyko šie visi asmenys.

Iš manęs tuoj pat buvo atimti visi telefonai, iš mano šeimos narių – taip pat, atjungtas internetas, paimti visi kompiuteriai,

mano ir mano šeimos narių darbo priemonės, dėl ko šiuo metu neįmanoma dirbti.

Buvo paimti net laidai, kuriais prijungiami kompiuteriai, kolonėlės, Televizorius.

Be tų daiktų, kurie buvo įrašyti į protokolą, aš neradau ir šių daiktų:…

Dalis asmenų kaip ir aš užsiima laisvos žiniasklaidos veikla: rašo straipsnius, filmuoja, skleidžia ir ieško informaciją (Lietuvos Respublikos Konstitutijos 25 str) – ši veikla šiais veiksmais sustabdyta. Dalis asmenų, kaip Jaras Valiukėnas, iš filmavimo veiklos gyvena, už tai gauna atlygį, – dabar nebegali dirbti, gauti atlyginimo, buvo atimtos jo vaizdo kameros, kompiuteriai su prisijungimais prie internetinių puslapių, kuriuos jis redaguoja.

Žurnalistas Giedrius Grabauskas buvo parengęs straipsnių ciklą apie rezonaninės bylos procesą – straipsnis paimtas, tai tokie veiksmai, kai pati prokuratūra susidoroja su tais, kurie kritikuoja jos darbą, tai nėra teisinės ir demokratinės visuomenės ir valstybės požymiai: o būtent prieš visus asmenis buvo vykdomos neteisėtos kratos, motyvuojant, jog šitie asmenys atseit yra grėsmė demokratinei valstybei,

Demokratiją reikia parodyti per įstatymų įgyvendinimą, proceso pažodinį laikymąsi, o ne totalią savivalę, kokia buvo prieš mus demonstruojama.

Kratos protokole parašyta:

“Buvo paskelbtas 2015 03 10 d. nutartis (nutarimas)”

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 145 str. 3 dalis aiškiai nurodo, jog krata gali būti atliekama tik motyvuota teismo nutartimi, kurioje išvardijama, kokių daiktų ieškoma:

3. Krata daroma motyvuota ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi. Nutartyje turi būti nurodyta, kokių iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų objektų bus ieškoma.

Kiek teko girdėti iš gandų, tai jokios nutarties nėra, yra tik Klaipėdos apygardos prokurorės raštas, ant kurio uždėtas teisėjos Stonkuvienės leidimas: taigi, tas raštas yra NUTARIMAS, O NE NUTARTIS.

ATLIKTI KRATĄ VADOVAUJANTIS NUTTARIMUS draudžia patobulintas Baudžiamojo proceso kodeksas, kurį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2014 12 09, ir kuris įsigaliojo 2014 12 19. (akto numeris LRS sistemoje  IX-785)

Matome, jog nei prokurorė,nei teisėja negirdėjusios apie naująją Baudžiamojo proceso kodekso redakciją, net nesusipažinę, ir 2015 kovo mėnesį vadovaujasi sena nebegaliojančia LR BPK 145 str buvusia redakcija: kai teisėsėsauga pirma iškrečia ir išsiveža bet ką, o paskui prašo teisėjo pripažinti kratą teisėta.

Vadinasi, tiek prokurorė, tiek teisėja nežino naujos galiojančios baudžiamojo proceso redakcijos.

Vadinasi, visi veiksmai buvo už įstatymų ribų, ir visi pasisavinti daiktai yra pavogti.

Prašome:

1. Nubausti prokurorę Editą Mikalainienę už savavališkus veiksmus, kurie nenumatyti Baudžiamojo proceso kodekso 145 str. 3 d.

2.Įpareigoti ją ir jos neteisėtų nurodymų klausiusius asmenis kuo skubiau grąžinti pagrobtus daiktus, kurie yra išvežti be jokio juridinio pagrindo.

3. Apie tai, jog “krata” iš tiesų buvo savavalinis teisėsaugos aktas, informuoti visuomenę, kad visuomenė žinotų, jog prokuratūra išėjo iš kontrolės, ir nepaklūsta Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimams, nesikreipia į teismus dėl procesų veiksmų atlikimo.

Faktiškai tuo, kuo kaltina mane ir mano šeimos narius, grobdami mūsų visų daiktus,- tuo užsiėmė “kratas” atlikę asmenys: antikonstitucine veikla, nes pagrindinės teisės ir laisvė – būsto neliečiamumas, teisė į gynybą, teisė būti supažindintam su medžiaga, pagal kurią atliekami veiksmai, teisė, kad juridinis pagrindas prieš atliekant procesinius prievartos veiksmus būtų iš viso, buvo paneigta.

Taigi, tie, kurie šitaip skambiai mus visus išvadino valstybės priešais, patys veikė kaip ta grupuotė iš BK 121 str. – pamindami viską kas žmogiška, pamindami Konstituciją, ir Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus.

Mums neleido turėti atstovų, neleido naudotis ryšio priemonėmis, nors prieš mus nebuvo vykdomas suėmimas, sulaikymas, buvo apribota susižinojimo teisė.

Prašome  ne tik įpareigoti grąžinti daiktus, bet ir įvertinti antiįstatymiškus, antikonstitucinius veiksmu, ir griežtai nubausti visus tuos, kurie ėmėsi ne tik antikonstitucinių veiksmų, bet ir viešo šmeižimo, neva aš esu Lietuvos valstybės priešas.

Dėl viešo propagandos skleidimo prašome įspėti Klaipėdos apygardos prokurorą Miknevičių, kuris teigė, jog kratos buvo teisėtos, ir jos aš esu įtariamasis, arba būsiu ateityje: ką tuoj pat atspausdino visos spaudos priemonės, taip formuodamos apie mane neteisingą, melagingą įvaizdį, nes aš nesu joks proceso dalyvis, neturiu jokio procesinio statuso, man įtarimai nepareikšti, tik iš manęs yra pavogta labai daug daiktų.

Taip pat prašome kreiptis į Valstybės gynimo tarybą, prašyti ją sušaukti, ir kad išsiaiškintų, kodėl teisėsaugos galias uzurpavo Valstybės saugumo departamentas, kurį prokurorė mini savo rašte – nutarime: jog esą pagal VSD sąrašą buvo vykdomos kratos.

Nuo kada VSD atgavo ikiteisminio tyrimo vykdytojų teises? Ir koks įstatymas reglamentuoja VSD vaidmenį šiame tyrime, kai įstatymai nenumato VSD kaip ikiteisminio tyrimo įstaigos.

Yra visi požymiai, jog teisėsaugos institucijos ir VSD visoje Lietuvoje kovo 19 dienos rytą elgėsi kaip perversmininkai, uzurpavo valstybės institucijas, tai jie būtent elgėsi kaip galimi separatistai, taikė savo įstatymus, todėl prašome inicijuoti visų kaltų ir tarpusavyje susitarusių asmenų pavardes, jų veikimą antikonstitucinėje grupuotėje, ir jiems iškelti bylą pagal LR BK 121 str., nušalinti nuo tarnybos.

Pasirašo:

Vardas

Pavardė

Parašas

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2015/03/22/dipl-teis-k-sulikiene-praktiniai-teisiniai-patarimai-kratu-kovo-19-d-dalyviams-kai-kratos-darytos-be-teismo-nutarciu-daiktai-turi-buti-grazinami/

Leave a Reply