Dr. Alfons Priobstl. Viską lauk

Ponai, pažiūrėkit pas mane baigiasi vynas, kaip man dabar kentėti be vyno, susidariusią kiaulišką situaciją? Tai bus sunku, gal jūs ką nors žinote, kuris užsimanytų pripildyti mano bokalą? Nes aš dabar depresijoj, papasakosiu kodėl. Ką tik prisiminiau posakį: kaip tu gali būti aukščiau dalykų, kai tu dėl jų kenti? Iš tikrųjų daugelis dalykų taip vargina, kad su jais kovoti galima tik su jumoru. Laba diena damos ir vokiečiai. Per šias išeigines Amerikonai pirmą kartą prisipažino, kad privertė Europos Sąjungą, prieš jos norus, priimti sankcijas prieš Rusiją. Amerikos vice prezidentas Džonas Baidenas pranešė, kad Obama, (tas, kuris Barakas) vertė Europos Sąjungą prisiimti ekonominius nuostolius dėl sankcijų Rusijai, kad nubaustų Putiną.

Ir tuo visiškai tvirtai įrodyta: kada dėdė Semas sušvilps, tai Angela ir europinės šešiukės privalo straksėti jam ant kelių ir privalo ne tiktai spjauti į savo valstybę, priesaiką tautai, bet ir sąmoningai kenkti savo tautai. Naująja Roma dabar vadinasi Vašingtonas, kuris paskelbė ir pavertė visą Europos Sąjungą savo vasalu . Štai ką galima sakyti apie suverenitetą, apsisprendimą. Be to, Baideno pareiškimas sutapo su abiejų Vokietijų sujungimo 25 jubiliejumi. O juk galėjo gautis tokia gera šventė, bet ne, nieko nebuvo, nebuvo nei mašinų su Vokiečių vėliavom, nei fejerverkų, nei dainų, nieko. Bukiems vokiečių mužikams teko pasitenkinti tuo, kad pasisaldino gyvenimą prailgintomis išeiginėmis, kredito mašinai paėmimu. Betkaip sakoma, besmegeniams kiekviena diena – šventė.

O jeigu sąžiningai – priežasčių džiaugsmui tikrai nėra. Tiesa tokia, kad po sunkaus sujungimo proceso Vokietija vis dar nėra suvereni valstybė. O toli gražu ne buki piliečiai tą seniai suprato, todėl vieningos Vokietijos jubiliejaus dieną ir nebuvo šventinės nuotaikos. O vokiečiu aktoriai, žaidžiantys rimtus politikus, seniai viešai apie tai pasakė. Dabartinis finansų ministras Volfgang Šoible, pavyzdžiui, pasakė per televiziją, kad Vokietija nuo 1945 m. nei sekundei nebuvo suvereni valstybė. Taip, galima pagalvoti, kad tas vyras nežino ką kalba, bet patikėkite, jis tiksliai žino apie ką kalba. Paskui ir vice kancleris Gabriel, su žaliųjų partijos galva Jurgen Tritin šaukė ant visos Vokietijos, kad pas mus visiškai nėra vyriausybės, o Merkel yra nekomercinės VFR organizacijos vykdančioji direktorė. Apie VFR netgi kalba kaip apie komercinę organizaciją. Taip, taip, apie tai žino nedaugelis, bet VFR išties yra juridinis asmuo. Bent jau taip parašyta prekybos registre Frankfurte. O būtent: VFR – tai ribotos atsakomybės komercinė organizacija. Tai – tiksliai į taikinio obuoliuką. Štai kodėl vokiečių politikai tokios ribotos asmenybės.

Trumpai tariant kalba eina apie įprastą įmonę, turinčią personalą. Ir tas personalas esate jūs, mano ponai. Todėl jūs ir turite taip vadinamas asmens tapatybės korteles. Aš jos neturiu, aš turiu užsienio pasą. Todėl aš – ne VFR firmos personalas. Netgi pats prezidentas Obama kažkada pareiškė, kad Vokietija – okupuota šalis. O Angel Merkel jam plojo, keista… ar ne taip, mieli ponai?! Juk jeigu rimtai turėti omenyje, kad Vokietija yra pilnai suvereni valstybė, tai kodėl tada iki šiol sąjungininkai nesudarė taikos sutarties su Vokietija? Taikos sutarties vis dar nėra. Ar jūs žinojote apie tai? Lengva taikiai miegoti, o taikiai gyventi – daug sunkiau. Ar jūs žinojote, kad Vokietija SNO Įstatuose įrašyta kaip priešiška valstybė? Kaip tas Romai praktiška… tai yra Vašingtonui. Tas priešiškos valstybės paragrafas, duoda antram pasauliniam kare laimėjusioms šalims dideles teises. Pavyzdžiui, leidžia masiškai pasiklausyti Vokietijos gyventojų, ar paprasčiausiai naudotis vokiškų spec. tarnybų paslaugomis. Imkime, ponai ir užfiksuokime: okupantų teisės laimėjusiam vis dar veikia.

Vokietija nuo 1945 m. – vis dar okupuota valstybe. JAV nenorėjo netekti savo ypatingų šalies laimėtojos teisių ir todėl buvo sudaryti slapti sutarimai, kurie Vokietijų sujungimo sutartyje nebuvo nutraukti. Slaptas susitarimas kaip pavyzdžiui tas piktybinis kanclerio aktas, apie kurį vis dažniau tenka išgirsti – tai slaptas dokumentas, kurį kiekvienas VFRgeneralinis direktorius , oi, atleiskite! – VFR kancleris privalo pasirašyti prieš inauguraciją. Pagal šį pretekstą mes žinome iš buvusio ministro Egano Baro, kad kancleris Vili Brandt atsisakė pasirašyti tą „Kanclerio Aktą“. Todėl dėdė Semas jam paprieštaravo: branguti, jeigu nepasirašysi, tai ir netapsi VFR generaliniu direktorium. Viskas paprasta. Na ir Brandt galų gale pasirašė. Taip, ponai, Vokietija – tai karinė Amerikos kolonija. O sujungtaVokietija dar mažiau suvereni nei senoji vakarų VFR. Juo labiau tada VFR nereikėjo Vokiečių kareivių siūsti į Vietnamą kariauti už Amerikos interesus. O dabar bundesvero kareiviai kariauja dėl Amerikos Afganistane, Irake ir Afrikoj, o greitai jie bus rusiškos meškos Ukrainoje paradiniam kieme. Po antrojo pasaulinio karo praėjus 70 metų, Vokietijoje vis dar yra virš 50000 Amerikos karių, šimtai tankų ir daugybė karinių bazių visoje Vokietijoje, įskaitant ir Amerikos atominį ginklą Vokietijos žemėse.

Na, o vokiečių gyventojai kiekvienais metais paklusniai apmoka savo okupaciją milijardais eurų. Tuo pačiu vokiečiai finansuoja nežmoniškus JAV bepiločius karus, kurie vykdo mirties bausmę be teismo sprendimo. Ir tie JAV bepiločiai valdomi iš karinių bazių Vokietijoje. Taip, taip… Kokia civilizuota visuomenė pas mus. Taip, visgi suverenitetas atrodo kitaip. Pati klusniausiaVokietijos vyriausybė iš visų. Dabartinė Merkel vyriausybė pačią informuočiausią dalį vokiečių visuomenės jau nervina. Kas nori tikros draugystes, turi pabaigti su vergišku paklusnumu. Na, o visas slaptas sutartis reikia išviešinti ir skrupulingai ištyrinėti. Šalių sąjungininkių įtaka Vokietijai tapo ypatingomis šalių laimėtojų teisėmis. Visas šias ypatingas teises reikia patikrinti ir netrukus panaikinti, kad pagaliau būtų galima užbaigti taikos sutartį. Ir Putinas tikriausiai neturi nieko prieš, tai yra jis netrukdys. Tai kas tada ištiesųVokietijos draugas, o kas priešas? Rusija neturi problemų su senomis žaizdomis.

Tą Rusija įrodė, sujungiant dvi Vokietijas. Taigi, mano nuomonė tokia: jungiant dvi Vokietijas Rusija parodė savo didingumą. Ir ne tik teritorine prasme. Bet kaip dabar mums elgtis su dėde Semu? Geriau mums laikytis nuo dėdės Semo per saugų atstumą. Nes kaip jau žinome, saugus atstumas išsaugo draugystę. Ponai, dar apie kažką labai svarbaus… Jūs gerai žinote, kad Europoje yra didelis skirtumas tarp visuomenės nuomonės ir publikuojamų straipsnių nuomonės. Tam, kad mes kartu su Jumis galėtumėm daugiau apkartinti pasaulinio nemokšiškumo ir kvailumo gyvenimą, reikia padidinti mūsų pajėgas. Kaip tai padaryti? Tai labai paprasta.

Paspauskite „patinka“ mano Facebook puslapyje www.dr-proebstl.at, pasidalinkite mano Video ir pasirašykite mano kanale Joutubėje. Širdingai Jūsų…

Добавить комментарий