Dr.Jonas Ramanauskas: Stručių politika, nusikaltėliai nubausti valdžia

Stručio politika, tai politika pagrįsta savęs apgaudinėjimu. Jeigu 24 metus nepastebėjo antikonstitucinės valdžios, tai gal niekada nepastebės?

strucio-politika

Gal ne kasdien apie tai pagalvojame, tačiau susivokti nusikaltėlio sąvokoje visgi praverstų. Nusikaltėlis tai tas, kas daro ar padaro nusikaltimą. Nusikaltimas ne visada tęstinis, gali būti vienkartinis. Gali būti nuteistas ir nenuteistas nusikaltėlis. Tai nuteistieji nusikaltėliai tai tokie, kurie teisminio proceso tvarka yra nubaudžiami bauda, laisvės atėmino bausme ar dar kitaip. Gi tai niekaip negali uždrausti visuomenei turėti tam tikrą supratimą apie nusikaltimą ir nusikaltėlius, nepriklausomai nuo to ar jie jau yra nubausti teisminio proceso tvarka ar yra nubaudžiami kitaip, neigiama visuomenės nuomone ar net nubaudžiami valdžia. Šiuo atveju, tie kurie yra nubaudžiami valdžia vykdo tęstinį nusikaltimą prieš valstybę, kurio esmė neteisėtas buvimas valdžioje. Jeigu žmogus neturėtų galimybės suvokti, kas yra nusikaltimas arba nusikaltėlis, tai niekada nė vienas nusikaltėlis nebūtų sugautas ir nubaustas. Nereikėtų nė teismų sistemos. Teisingumo suvokimas yra žmogiškos esmės dalis. Gi tarpe tarp daromų nusiklatimų nusikaltėliai atrodo taip gražiai išsidabinę, taip artikuliuotai ir aiškiai ir raiškiai dėsto protingas mintis, kad nepamatęs jų nusikaltimų gali pagalvoti, kad tai nekalti avinėliai, tiesiog patriotai.

Nušurmuliavo, nuvilnijo eiliniai antikonstituciniai rinkimai. Lietuva laukia pokyčių. O kam tie pokyčiai, jei viskas gerai buvo su ligšioline valdžia 24 metus? Taigi ne kas kitas kaltas, o mes patys išrenkame….. deja, ne mes patys. Politiniai procesai užplanuoti ir įvykdyti ne mūsų pačių. Politiniai procesai užprogramuoti dar tada, kai Lietuva vadavosi iš okupacinio jungo. Jau tada „kažkas“ tas, užsislaptinęs dar 75 metams, išmintingai suprato, kad akivaizdi okupacija jau praeityje, reikalingi naujoviški, gudrūs visuomenės pavergimo, išnaudojimo, valdymo būdai. Tam reikalinga visuomet sava valdoma valdžia. Vieni galvoja, kad valdžia sava, o kiti žino, kad valdžia yra jų ir žino, kaip tą valdžia išturėti. Okupantas gerai apmąstė ir padarė taip, kad kaip berinktum, vis tiek jiems reikalingą valdžią išrinksi. Pagrindinis principas, pagal kurį valdžia yra valdoma yra valdžios neteisėtumas. O neteisėta valdžia yra tokia, kuri išrenkama neteisėtai, prieštaraujančiai LR Konstitucijai būdu.

Na, o kaip surėdytas tas demokratinis pasaulis? Ten, nors ir sunkiai, tačiau jau senai yra suprasta, kad valdžia turi būti teisėta, tai yra demokratiškai išrenkama neprieštaraujančiu jų konstitucijoms būdu, tai yra taip kaip visuotiniai susitarta. Ir ko gero yra visiškai jau nesuprantama, kad galėtų iš viso kitaip būti.

Na pagalvokime. Kiek amžių būvo galvojama, kad Žemė yra visatos centras, o tolį esančios žvaigždutės yra tie langeliai, pro kuriuos mus stebi Dievas? Bet va atsiranda tokių, kurie mato kitaip, kad Žemė sukasi apie Saulę. Nutarta: tokius sudeginti ant laužo.

Tai va taip skirtingai matome pasaulį. Kažkas panašaus ir su Lietuva. Neįmanoma patikėti, kad visus 24 metus rinkimai į Seimą Lietuvoje yra antikonstituciniai. Visą laiką valdžia yra neteisėtai formuojama, neteisėtai išrenkama, nes išrenkama pagal buvusio OKUPANTO primestą Seimo rinkimų įstatymą ir taip gudriai primesta, kad to visuomenė niekaip negali pastebėti visus 24 metus ir dar gal nepastebės dar 4 ar dar 24 metus, taigi turėsime, jei akli būsime, tą neteisėtą valdžią dar 4 metus, na ir t.t. O okupanto primesta Seimo rinkimų sistema tokia, kad vis tie patys ir tie patys būtų išrenkami…. Kitas paklaus, o ką tamsta esi visiškai aklas, ar nematai, taigi kiti veidai? O žinoma, kad tie kai kuie veidai tai vis kiti, po truputį natūraliai keičiasi, toks gyvenimas tačiau esmė nesikeičia. Visą laiką tie veidai yra „išrenkami“ pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Tai kuo jie iš esmės skiriasi?

Niekuo jie nesiskiria, jie visi yra NETEISĖTI ir tai yra FAKTAS, kurio nepanoro pakeisti nei buvęs Seimas, nei visos partijos, vadintinos tik partinėmis gaujomis, nei Vyriausybė, nei Prezidentė, nei panorės pakeisti dabar „išrinktas“ antikonstitucinės sudėties Seimas. Ar surasite nors vieną partinį lyderį, kuris panorėtų tų pakeitimų? Kiekvienas jų aiškiai supranta, kaip jiems naudinga DVIGUBAI garantuotai patekti į Seimą. Kas tau beatsisakys privilegijos patekti į valdžią? Valdančios partijos socialdemokratų vadovas pralaimėjo rinkimus vienmandatėjė ir čia jį gelbėja antikonstituciniai partiniai sąrašai, jis kaip buvo Seime, taip ir liks. Nusipelnė savo korupciniu vadovavimu ir antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymu būti Seime. Ar gali suprasti jaunasis konservatorių vadas – liberalų garsiakalbis į ką įsibrido? Gal kas nors jam paaiškins? Tokie rinkimai ir naudingi okupantui. Okupantas tai tas, kas neteisėtai užgrobia valdžia nepriklausomai nuo to, kokį kostiumėlį, sijonėlį ar kaklaraištį užsidėjęs reklamuoja. Taigi nusikaltėliai yra tie, kurie antikonstituciniu būdu eina į rinkimus ir neišvengiamai laimi, nes nelaimėti yra neįmanoma. Tokiu būdu nusikaltėliai apdovanojami valdžia, nes taip surėdytas Seimo rinkimų įstatymas. Taigi išvadoje matome, kad nusikaltėliai yra nubausti valdžia. Jie yra neteisėtai išrinkti ir visi jų sprendimai į priekį yra ir bus neteisėti, nes iš neteisės teisė neatsiranda.

Čia yra panaudoti tokie žodžiai, kaip FAKTAS, kuris turi būti suprantamas, ne kaip kažkokia protinė konstrukcija, o kaip realybėjė egzistuojantis dalykas. Tai tam, kuris nori tikrai įsitikinti FAKTU, kad Lietuvoje visą laiką vyksta antikonstituciniai Seimo rinkimai, tai turi pastudijuoti dokumentą, publikuotą ir emailais išsiuntinėtą visiems buvusiems Seimo nariams, visai Vyriausybei, visiems Prezidentūros darbuotojams, visoms ministerijoms, VRK, KT ir visų didžiųjų miestų taryboms. Tas dokumentas, kurio neužregistravo nė viena valdžios institucija gali būti lengvai surastas pasiguglinant to dokumento pavadinimą: „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Ar įsivaizduojate publikuotą, viešą dokumentą, kurio nedrįsta užregistruoti, jau nekalbant apie kokį nors atsakymą, nė viena valdžios šaka? Sinchronizuotas veikimas iš vieno centro? Jūs susipažinsite su dokumentu, kuris yra okupacinei neteisėtai Lietuvos valdžiai kaip kokie raupai, kaip maras prie kurio valdžia nenori prisiliesti, o jau apie kokį nors dalykinį atsakymą iš okupacinės valdžios, jei net neregistruoja, tai nė pagalvoti netenka dar kokį šimtmetį.

Sprendimai, kaip Lietuvai išbristi iš šios situacijos buvo siūlomi daugybę kartų informuojant visas valdžios šakas pertekliniu būdu, tačiau ir tai nepadėjo. Čia verta susipažinti su straipsniu: „Dėl neteisėtų, antikonstitucinių Seimo rinkimų“. Buvo parengti net du Seimo rinkimų įstatymo projektai, nusiųsti Seimui, nė vieno iš jų Seimas neregistravo, nedavė jokio atsakymo ir kiekvienas kas nori su tų Seimo rinkimų įstatymo koncepcijomis gali susipažinti publikacijoje „Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimų sistemą“. Berods viskas jau galėjo būti senai praeityje, prabalsavai Seime už LR Konstitucijai neprieštarauantį Seimo rinkimų įstatymą ir toliau sau žengi teisėtu Tėvynės vieškeliu. Tačiau NE, tokio kelio LR antikonstitucinis Seimas nepasirinko, pasirinko aršią niekingą konfrontaciją su Konstitucija, kuriai visi prisiekė, visi sulaužė, visi išniekino, visi išniekino savo priesaikas. Tai kokios prabos reikia būti žmogumi, asmeniu, piliečiu, kai sąmoningai žinant yra išniekinama visų bendru sutarimu priimta LR Konstitucija?

Nusikaltėliai nubaustieji valdžia „spręs“ Lietuvos problemas, „reformuos ir tobulins“ viską ir visur, kaip ir visus 24 metus darė, bet niekaip nenorės patys reformuotis taip, kad būtų TEISĖTI Seime, kad būtų išrinkti LR Konstitucijoje nustatytu būdu, lygia rinkimų teise. Privilegijos rinkimuose nusikaltėliams užtikrina valdžią.

Racionalus sprendimas yra gerokai sunkesnis dabar negu buvo prieš rinkimus. Reikalingi nedelsiant neeiliniai Seimo rinkimai pagal LR Konstitucijai neprieštaraujantį naują Seimo rinkimų įstatymą. Tiesiog kito kelio teisėtos valdžios formavimui NĖRA. Naujos sudėties Seimo siekis valdyti Lietuvą neteisėtai būtų jau istorinis fundamentalus nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą. Laikas parodys, ar naujo Seimo nariai, sukišę savo galvas į smėlį kaip kokie stručiai, savo užpakalius atsuks lietuvių tautai, Lietuvos valstybei. Toji stručių politika, kai galvos sukištos į smėlį nieko negirdi, nieko nemato, nieko nesupranta, o užpakaliai atsukti į Tautą ir privedė prie to, kad turime vėl neteisėtą antikonstitucinį Seimą. Ar naujasis Seimas vykdys stručių politiką taip pat?

Seimo nario priesaikos tekstas (prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio):

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“

Kaip matome visi prisiekę LR Konstitucijai, taip vadinami Konstitucijos garantai, Seimas, Vyriausybė, Prezidentė iki paskutinio atodūsio, nepratardami nė žodelio, kovėsi iš paskutiniųjų, kad Seimo rinkimai 2016 metų spalio 9-tą dieną įvyktų pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Tai aiškiausias okupacinės valdžios egzistavimo įrodymas. Tiek daug tų LR Konstitucijos garantų, o jokios ne tik garantijos nėra, nėra ir pačios konstitucinės valdžios. Antikonstitucinė valdžia, ką ir matome, išstumia piliečius iš Lietuvos naikindama teisingumą ir kovojo už tai, kad užsieniečiai Lietuvos partizanų krauju aplaistytą žemę nusipirktų už grašius.

Išniekinę LR Konstituciją apsimes, kad spręndžia Lietuvos problemas. Ko gero toji pati svarbiausia problema jiems ir kvintesencija yra pačios Lietuvos valstybės egzistavimas.

Suraskite pasaulyje demokratinę valstybę, kurioje tyčiniai antikonstituciniu būdu būtų „renkama“ valdžia.

Kaip jaustis kiekvienam Lietuvos piliečiui a priori (lot. iš pat pradžių) suprantančiam, kad visi neteisėtos valdžios priimami, sukuriami įstatymai, sprendimai yra a priori neteisėti? Į tokią moralinę ir teisinę betvarkę Lietuvą galėjo ir įstūmė nepaprasto nuožmumo Lietuvos priešas, išeidamas pasilikęs okupantas.

Išvados: Partijos, jų vadai ir vadukai, Seimas, Vyriausybė ir Prezidentė buvo pilnumoje daug kartų informuoti apie 2016 m. spalio 9-tos antikonstitucinius Seimo rinkimus, tačiau nepakluso LR Konstitucijai, kuriai jie prisiekė ir vėl prisieks, ėjo į valdžią kaip nusikaltėliai prieš Lietuvos valstybę ir yra nubausti valdžia, kuri yra ir bus NETEISĖTA, nes išrinkta antikonstituciniu būdu.Neeilinė gėda, neeilinis nusikaltimas prieš Valstybę.

Tik okupuotoje Valstybėjė valdžia yra formuojama nusikalstamu antikonstituciniu būdu.

Post-factum, Lietuva turi ir turės neteisėtą, okupacinę valdžią, užgrobtą neteisėtu antikonstituciniu būdu grubiai pažeidžiant LR Konstitucijos 55 str. nustatytą lygios rinkimų teisės nuostatą.

Visiškai aišku, kad išrinktas Seimas yra neteisėtos sudėties. Buvusio Seimo stručių politika konstitucinius nusikaltėlius vėl atvedė į valdžią.

Antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas yra okupanto kerštas lietuviams už paskelbtą Nepriklausomybę.

Leave a Reply