Dvi įstatymų iniciatyvos: išlikimo strategija (video)

Neužilgo startuos dviejų įstatymo iniciatyvų – prieš priverstinę imigraciją ir už tai, kad referendumams surengti užtektų 100 000 parašų – parašų rinkimo kampanija.

Kaip koordinatorius, noriu nuoširdžiai padėkoti visoms masinės informacijos priemonėms už visą informaciją, kurią jos skleidžia. Nes kuo daugiau akivaizdžių nesąmonių prikalba, juo daugiau normalių žmonių dėmesio pritraukiame. Visų Panoramoje minėtų portalų (ekspertai.eu, Sauksmas.lt, Sarmatai, Laisvas Laikraštis ir kt.) lankomumas išaugo 2-3 kartus.

Žinoma, skaudu tiems žmonėms, kuriuos apšmeižė (visus, kurių pavardes paminėjau praeitoje spaudos konferencijoje – visus apdergė), bet tas skausmas praeina, o auksas žiba ir pelenuose. Nepelnytai apkalbamų žmonių žaizdos užgis, o mums rūpi augantys savanorių skaičiai. Paskutinė tokia laida buvo šiandien per Info TV. Buvo užsiminta, kiekgi kainuoja signataro Zigmo Vaišvilos konferencijos tuščioje salėje, tačiau nekalbėta apie tūkstančius internetinių stebėtojų. Ta proga pamenu Gedimino Grinos žodžius Panoramoje: Europos Sąjunga juk duoda pinigų, kaip kažkas gali abejoti buvimo joje nauda?

Paskaičiavom, kad Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijų kaina – tai išlaidos apšvietimui taupiosiomis elektros lemputėmis. Taigi ši Info TV laida buvo eilinė nesąmonė. Ačiū Grinai už jo kvailystę Panoramoje, o šiandien ačiū Info TV.

Kalbant apie mūsų parašų rinkimo kampanijos strategiją – ją siesime su pasirengimu ekstremalioms situacijoms ir karo atvejui. Tokį leidinį pakartotinai išleido Krašto apsaugos ministerija. Pirmas tiražas buvo visai paradoksalus: ragino žmones bėgti į kaimus. Po to, kai parašiau “linksmą” straipsnį apie tai, kad kaime juk karvių neliko, o dabar ir kiaules išpjovėme, tai maitintis galėsime nebent krūmais ar žole? KAM,as keičia strategiją. Dabar siūlo bėgti į “saugesnę vietą”.

Parašų rinkimas ir apskritai bet koks pilietiškumas gesinamas, dusinamas. Tauta yra kaip ta melžiama karvė, arba šienaujama žolė, kuri neturi drįsti pakelt galvos, turi leistis gręžiama. Tačiau yra didžiulė dalis žmonių, kurie pagal šitas KAM,-o metodikas yra tiesiog palikti likimo valiai, nes šitos metodikos – tai yra liberalios politikos tąsa, rezultatas. Jose tiesiai šviesiai parašyta: “gelbėkitės kaip kas išmano”, o valstybė ekstremalių situacijų ar karo atveju sau nenumato jokio vaidmens, gelbėjant žmones, kurie patys to padaryti negali.

Mūsų parašų rinkimo akcija bus nukreipta į bendruomeninių ryšių stiprinimą. Nes kai mes surinksime 50000 ar 70000 parašų – Seimas juk vistiek gali viską “nukanalizuoti”. Bet atvirai “nurašyti” trečdalį Tautos, kurie ektremalių situacijų atveju neturi kur dėtis – gali tik atviras valstybės ir Tautos priešas.

Eidami pas parašų davėjus, mes būtinai prašysime KAM,o apūpinti mus metodine medžiaga, kaip ruoštis ektremalioms situacijoms ir karo atvejui. O tiems, kas tose metodikose savęs neranda – bandysime pasiūlyti alternatyvius išsigelbėjimo variantus, kurių nenumato valstybė. Mūsų parašų rinkimo kampanija – ne tik parašų surinkimas. Ji nukreipta į tuos žmones, kurie suvokia, jog šitas mažas žemės lopinėlis, kuris vadinasi Lietuva – vienintelė vieta, kur jie gali būti, nepriklausomai to, saugu čia, ar ne.

Be abejo, kreipiamės ir į tuos, kurie KAM,o išsigelbėjimo metodikose aprašyti. Šie žmonės jau greičiausiai bus sau susikūrę saugius atsitraukimo kelius, vedančius į jų jaukias sodybas ar butus kur nors užsienyje. Mes ir jiems turime pasiūlymą: kas bus su jūsų paliktu turtu, su poilsinėmis sodybomis ir butais, paliktais sąlyginai nesaugiose arba visiškai nesaugiose teritorijose? Prisiminkit, kas darėsi JAV po Kotrynos uragano. Ten keliolika policininkų nusišovė todėl, kad liaudyje sukilo visi žvėriškiausi instinktai, prasidėjo plėšimai, prievartavimai, žmogžudystės… nusišovė iš nevilties, kad nepajėgė suvaldyt situacijos.

Šiuo atveju jeigu jūs mums, liekantiesiems, priežiūrai paliktumėte savo turtą – mes jį jums išsaugosim. Vietoje to, kad Jūsų paliktas tuščias sodybas siaubtų vagys – mes juk galime jose organizuotai apgyvendinti žmones, kurie neturės kur pasidėti. Juo anksčiau pradėsime tam ruoštis – tuo tvarkingiau vyks šis procesas.

Taigi per šią dvejų įstatymo iniciatyvų parašų rinkimo kampaniją mes tikimės suvesti 2 srautus: tuos, kurie turės elementaraus fizinio išlikimo poreikį, bet neturi kur bėgti ir tuos, kurie galbūt turės ką pasiūlyti.

Be abejo, reikės labai daug bendrauti su visomis valstybinėmis ir visuomeninėmis institucijomis. Būtinai kreipsimės į Šaulių sąjungą, nes kelia nerimą tiek KAM,o išlikimo metodikų trūkumai, tiek masinėse informacijos priemonėse sklindantys ženklai. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad ieškantys pagalbos žmonės negali vilkėti žaliais rūbais, nes kai visur ir visada kalbama ape žaliuosius žmogeliukus – varguolius, bėgančius ieškoti pagalbos, gali išpyškinti majoro A.Daugirdo instruktuoti šauliai vien tik todėl, pirmieji dėvėjo žalius rūbus. Čia – tik vienas iš daugybės pavyzdžių, detalė, dėl kurios reikia visiems susitarti.

Nuo bendradarbiavimo su valstybinėm institucijom ir savanoriškom organizacijom priklausys, kokiu dariniu pavirs mūsų šita dviejų įstatymo iniciatyvų parašų rinkimo kampanija – ar ji taps bendruomeniniu civilinės gynybos pilietiniu junginiu, kuris kartu su valstybe ruošis ekstremalioms situacijoms ar karo atvejui, ar pogrindyje veikiantis sąmoningų piliečių, norinčių išlikti, sambūris.

Visus, kurie neprarado savisaugos instinkto, kviečiame telktis, renkant parašus dvejoms įstatymų iniciatyvoms – prieš priverstinę imigraciją ir už tai, kad referendumas surengti pakaktų 100 000 piliečių parašų. Išlikti galime tik susitelkę kryptingai veiklai. Rašykite į redakciją – ji nukreips jūsų laiškus parašų rinkimų štabui.

Kazimieras Juraitis

dviejų įstatymų iniciatyvų parašų rinkimų kampanijos koordinatorius

šaltinis: http://www.kazimieras-juraitis.lt/2016/01/31/dvi-istatymu-iniciatyvos-islikimo-strategija/#more-64

Leave a Reply