Eduardas Hodos apie JAV dolerio simbolius ir reikšmę

„Doleris – tai žalias stabas, kuriam šiandien meldžiasi daugelis valstybių ir tautų, tai pasauliui primestas visų pasaulio vertybių „ekvivalentas“, su kurio pagalba mūsų dienomis galima nubausti ar pasigailėti. Jis – niekas kitas, kaip velnio „vizitinė kortelė“, skersai ir išilgai išmarginta juodąja žyme? Netikite? O jūs paimkite vieno dolerio kupiūrą ir įdėmiai apžiūrėkite ją.“ Pateikiame kelis fragmentus iš Eduardo Hodos knygos „Žydiškas sindromas -2“, pasirodžiusios 2001 metais, bet nepraradusios savo aktualumą ir po penkiolikos metų (hodos-video.com).

6gcy4b4

<…> Praėjęs tūkstantmetis – tai nesibaigianti eilė kataklizmų, staigiai keitusių istorijos proceso eigą. Ta prasme XX amžius skyrėsi ypatingu tragizmu ir dažnais sukrėtimais. Daugelis įžvelgė tame poveikį kažkokios galingos jėgos, sumaniai nukreipusios įvykių tėkmę naudinga sau vaga. Bet įvardinant šią jėgą nuomonės išsiskyrė: kažkas matė joje „masonų suokalbį“, kažkas „imperialistų kėslus“, kažkas „Maskvos ranką“ ir t.t. Įdomiausia, kad teisūs buvo ir tie, ir kiti, nes visi šie „suokalbiai“ ir „rankos“- viso labo sudedamosios dalys Vieningos Visumos, tiktai įvairiaspalvės kaukės, slepiančios vieną ir tą patį Veidą. Prireikė pakankamai laiko, kad suvokti tai ir surasti jam atitinkantį vardą – „Pasaulinė Užkulisė“. Nors aš laikau priimtinesniu kitą pavadinimą. Paaiškinsiu kodėl.

Manau, kad niekam ne paslaptis, kad mūsų dienomis pagrindiniu pasaulio valdymo „instrumentu“ yra doleris, pastebimai paslinkęs markes, frankus, kronas ir kt., nekalbant jau apie rublius ir grivinas. Ar žinomos jums ištakos šio Pasaulinės Dolerių Tėkmės?

Tebūnie jums žinoma, kad pradžia jam buvo duota 1913 (!) metais grupės privačių JAV žydų bankininkų, sudariusių „Federalinę rezervo sistemą“ ir pasisavinusių teisę savistoviai spausdinti dolerius. Reikšminga tai, kad FRS yra absoliučiai savarankiškas organizmas ir nepriklauso net nuo Amerikos vyriausybės. Tiesa, jai atidarytas neribojamas kreditas, pastatęs, priešingai sveikam protui, Baltuosius rūmus į priklausomybę nuo FRS. Jūs būsite sukrėsti, sužinoję dydį skolos tokio pasaulio politikos ir ekonomikos monstro, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos: „juodoji skylė“ nuolatos augančios JAV valstybės skolos pasiekė 5 trilijonus dolerių! (2016 metais JAV valstybės skola viršija 19 trilijonų dolerių, t. y. padidėjo beveik keturis kartus. A.L.)

zakulisa_0

Po to, kai Pirmojo pasaulinio karo eigoje bankai kreditavo visas kovojančias šalis, valiutos valstybių-skolininkų buvo stipriai pririštos prie dolerio. Per Antrą pasaulinį karą situacija pasikartojo, buvo dar labiau sustiprintas dolerio kaip pasaulinės valiutos statutas. Ir mūsų dienomis lygiai supjaustyti žali popierėliai taip pat išvežami iš Amerikos kaip kreditai arba „stabilizavimui“ nacionalinių valiutų, stipriai pririšant jas prie dolerio. Tokiu būdu, niekieno nekontroliuojama FRS išplėtė savo ekonominę valdžią įvairioms šalims, tampriai įpainiodama jas super stipriais doleriniais voratinkliais ( tarp kitko, ant to paties vieno dolerio banknoto fonu kabalistiniems ženklams tarnauja… voratinklis, simbolinė magija kurioje per daug akivaizdžiai pasireiškė gyvenime, kad kalbėti apie atsitiktinius sutapimus). Kaip sakoma, pas ką staklės – pas tą ir valdžia. Tai štai, ši „Pasaulinė Užkulisė“, kuri sprendžia pasaulio likimus, – niekas kitas, kaip Ranka, sukanti šias „stakles“. O kadangi ji priklauso žydų bankininkams, mes su visa teise galime pavadinti ją „Abraomo ranka“. Pagaliau pavadinkime daiktus savais vardais, juo labiau, kad Abraomo Ranka jau senai išlindo iš „Užkulisio“ ir atvirai mosuoja dolerių pakuotėmis, diktuodama savo sąlygas ir įtaką į finansų ir, atitinkamai, politiniam planetos klimatui. Kodėl šios auksinės valdžios „staklės“ atsidūrė būtent Abraomo Rankoje? Viskas labai paprasta: nuo seniausių laikų visame pasaulyje finansų srityje dominuoja žydai – tai tarytum jų „specializacija“, paaiškinama materialistine religijos kryptimi (judaizmas, skirtingai negu stačiatikybė, pripažįsta ne kas „pakylėta“, o kas „žemiška“) ir nacionaliniu solidarumu. Ši žydijos ypatybė, kuria ji didžiuojasi, apžvelgta daugelyje tyrimų. Pavyzdžiui, žinoma žydų publicistė Ch. Arend rašė, kad „žydų bankų kapitalas tapo tarptautiniu, susivienijo dėka kryžminių santuokų, ir atsirado tikra tarptautinė „kasta”, kurios nepriklausomybė stiprino joje „jėgą ir pasididžiavimą“ („Apie totalitarizmą, 1951 m.).

Pačiu galingiausiu ir įtakingiausiu šios „kastos“ nariu kaip tik ir yra „Federalinė rezervo sistema“, kurios skolininku yra netgi pasaulinė supervalstybė – JAV. Tiesa, jos fantastinę skolą, kuri, jeigu pagalvoti, tiesiog neįmanoma grąžinti, egzistuoja tik formaliai, kaip matematinė funkcija: Abraomo ranka, spausdinanti dolerius, pasiruošusi pakęsti šią skolą, kiek ji neišaugtų. Tai bankų mokestis už naudojimą Amerikos kaip nepaskandinamos bazės užvaldant likusį pasaulį, kurį jie parazituoja.

Reikia pažymėti dar vieną FRS fokusą: ji turi teisę spausdinti niekuo nepadengtus pinigus, t. y. „iš nieko“, be to jokių apribojimų štampavimo dolerių-fantų neegzistuoja. Doleris – pagrindinė pagal pelningumą JAV eksporto prekė: dabar už JAV ribų „žalių“ apyvartoje kaip minimum 5 kartus daugiau, negu šalies viduje; iš jų iki 90% – elektroniniu pavidalu. Mainais į visus šiuos fantus -kaip išpieštus, taip ir virtualius -JAV, stipriai sugriebtus Abraomo Ranka, gaunamos realios vertybės: įvairiausios žaliavos, paruošti specialistai ir technologijos, meno kūriniai…, o svarbiausiai – valdžia!

<…> Finansinis monstras paruošė dar vieną išmonę – pasaulinius elektroninius pinigus. Jų „gamyba“ kainuos Abraomo Rankai dar pigiau, negu popierinių pinigų: paspaudimą kompiuterio klavišo. Ši elektroninė finansinė sistema virs į dar istorijoje nebūtą kontrolės mechanizmą, sekantį ekonominį elgesį kiekvienos valstybės, kiekvienos įmonės ir kiekvieno Žemės gyventojo.

<…>…Doleris – tai žalias stabas, kuriam šiandien meldžiasi daugelis valstybių ir tautų, tai pasauliui primestas visų pasaulio vertybių „ekvivalentas“, su kurio pagalba mūsų dienomis galima nubausti ar pasigailėti. Jis – niekas kitas, kaip velnio „vizitinė kortelė“, skersai ir išilgai išmarginta juodąja žyme? Netikite? O jūs paimkite vieno dolerio kupiūrą ir įdėmiai apžiūrėkite ją. Kitoje pusėje pavaizduota 13-pakopė masonų valdžios piramidė, kurios viršūnėje „viską matanti akis“ simbolizuojanti „Vyriausiąjį Visatos Architektą“- dvasinę būtybę, rungtyniaujančią su Dievu, už valdžią pasaulyje. Užrašas po tuo atvaizdu skelbia: „Nauja tvarka amžiams“ („Novus ordo seclorum“). Banknoto dalyje pavaizduotas amerikiečių herbinis erelis, laikantis snape juostą su užrašu „Iš daugelio-vienas“) ( „E pluribus unum“), atspindintis tikslą apjungimo visų pasaulio tautų į vieną. Ir piramidė, ir erelis įrėminti elementais kriauklės pavidalo su 13 perlų. Ant erelio krutinės-skydas su 13 juostų, vienoje letenoje – šakelė su 13 lapų ir 13 uogų, kitoje – 13 strėlių. Virš erelio galvos iškilmingai sklando šešiakampė žvaigždė, sudaryta iš 13 penkiakampių žvaigždžių – pentogramų, magišku ženklu judėjų kabbalistikos. Ar ne tame yra ypatinga antgamtinė dolerio jėga, priėmusi atvaizdą šiuolaikinio Aukso Veršio ir pajungusio savo valdžiai beveik visą pasaulį?

Pažymėtina, kad visos aukščiau išvardintos velnio žymės yra tiktai vieno dolerio nominalo kupiūroje – ant jokių kitų dolerių jų nėra. O kam? Juk 5, 10, 20 ir t.t. doleriai – tai tiktai išvestiniai iš vieno (!) dolerio, pilnai nešančio velnio jėgą. Čia reikia dar kartą priminti apie vieną „šventą“ ritualą, smulkiai aprašytą daugelyje mano ankstesnių darbų: būtent su pagalba vieno dolerio banknoto Liubavičių Rebė – lyderis judėjų-nacistinės sektos Chabad – vykdė palaiminimo apeigą. Matomai, sustiprinimui „palaiminimo“ efekto Chabado fiureris uždengė Amerikos prezidento atvaizdą savo portretu. Galite patys tuo įsitikinti.

Būtent su šiuo doleriu Liubavičių Rebė „palaimino“ mane Niujorke 1991 metais.

027

Priminsime taip pat, kad jau kurį laiką paskutiniojo Liubavičių Rebė Menachemo-Mendelo Šneersono portretas ėmė „puošti“ ne tiktai amerikiečių dolerį, bet ir, kaip aš jau rašiau, visuomeninį transportą Ukrainos miestuose. Natūralu, ne vaidmenyje lyderio judėjo-nacistų, o (neišgriūkite!) ateinančio Mošiacho! Lozungai, lydintys „mesijo“ atvaizdą „švietėjiškuose“ plakatuose, kalba patys už save: „Mošiachas jau kelyje! Ruoškitės jo atėjimui!“

Mošiachas į Ukrainą atėjo 2014 metais, atbrido per kraujo upę, su maišais dolerių ant pečių. Po „Maidano“ perversmo visus pirmuosius šios valstybės postus užėmė žydai: Parošenka – Valcmanas, Jaceniukas – Bakai, Groismanas, Timošenko -Kapitelman ir t.t., o Ukrainos Radoje žydai sudaro daugumą (Hodos-video. com). Tada imta svarstyti, kad Rebė vardu reikia pervadinti Ukrainos miestų gatves, o gal ir kokį miestą. Šis klausimas buvo viešai diskutuojamas.

Prieš kelias dienas šis procesas jau startavo. Šių metų vasario 27 dieną Izraelio portalas newsru.co.il parašė, kad „Ukrainos mieste Nikolajeve merijos potvarkiu Karlo Libnechto gatvė dabar pavadinta Menachemo-Mendelo Šneersono vardu.

vertimas ir pastabos Algimanto Lebionkos

Šauksmas

Leave a Reply