Egidijus Baltušis. Šventasis Matoni, po kiek opiumas liaudžiai? (video)

Print Friendly, PDF & Email

Daugelis pastebėjome, kad mūsų valdžios ambicijos kaip karališkų riterių, bet aplinka ir komanda kaip kiaulių garde. Deja, ne ką mažesnės ambicijos ir pas pačius valdžios dvariškius, bei kitus prisiplakėlius.
Paskutiniame mano komentare jau pasakojau apie mano dalyvavimą propagandinėje paskaitoje, baigėsi tuo, kad išdrįsau paklausti keleto klausimų, po kurių buvau apšauktas Putino paveiktu radikalu. Tragedijos čia nematau, tik neramu, kad tokie paršai, besigrumiantys to kiaulių gardo intrigose, manosi turi sau teisę, būti ir tautos išganytojais, su sąlyga, kad nebus nukryžiuoti. Žinoma, skelbiamasi labai iškiliai, kaip sąmoninga tauta ir t.t. ir pan..

Tokie kaip paskaitos vedantieji,  manosi žinantys visus ėjimus, supranta visas įvykių peripetijas, viskam žino kainą, bet šioje šachmatų lentoje iš tikro žino tik vieną ėjimą E2-E4. Jų tikslui pasiekti ir sujaukti mūsų gyvenimus, bei pasėti neapykantą mūsų šalyje, geros visos priemonės: melas, šmeižtas, klasta… svarbu, kad dosniai būtų sumokėta.

Matonio paskaitos apie propagandą – ir yra kuo tikriausia propaganda, opiumas liaudžiai. Isterija keliama vien dėl to, kad esantis šalia turi kitą nuomonę ir jų verdiktas- esi valstybės kenkėjas, kaip senais Trockistų laikais, po 1917 perversmo Rusijoje. Buvau užčiauptas ir vėliau išjuoktas, nes bandžiau diskutuoti. bet juk renginio skelbime ir buvo žadamos diskusijos.

Kūrėjas kiekvienam iš mūsų, davė tiek kairės, tiek centro, tiek dešinės ideologinės pasaulėžiūros ir jei pažvelgtume į savo praėjusi gyvenimą, pastebėtume tuos pokyčius. Kitaip tariant, pasaulėžiūra yra tai kuriai nuomonei mes save priskiriam tame laiko periode ir čia visai ne ideologinis ar politinis brandumas,  viskas daug paprasčia. Nė viena ideologija nepateisina visų individo vilčių, jei ji nepadeda išsipildyti individo svajonėms arba nepadeda gauti ekonominės naudos ar patenkinti asmeninio ego. Kitaip tariant, kol esama valdžios ideologija leidžia jaustis komfortabiliai, tol ir palaikai esamą ideologinį režimą, o tikras politinis brandumas, sakyčiau yra daugiau filosofinis klausimas, panašiai kaip krikščionybėje yra 10 dievo įsakymų, bet praktiškai nė vienas jų nesilaiko ir viskas yra tik kalbų lygyje, Italijoje yra toks posakis: kalbėti daug, kalbėti gražiai, kalbėti, kad kalbėtum.

Renginio vedantysis teigė nieko nežinantis apie JAV senato priimtą dokumentą S.2277, o juk mes šį įstatymą minime ne tik šiame tinklalapyje, jis cituojamas visame pasaulyje ir tikrai tai nėra jokia paslaptis net JAV senato tinklalapiui.
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text
Nežinojo ir kam atstovauja George Freedman , tesugebėjo kažka kliedėti tik, kad jis yra politologas.
https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc
Žinoma, pateiktas mano nufilmuotas video nėra kokybiškas, bet esmė yra kitame, kaip nesunku pasakyti, kad balta yra juoda, o juoda yra balta ir kas jūs, Lietuvos dvaro publika, manote sau esantys?  Jums neužtenka, kad apiplėšėte ir naikinate savo šalies piliečius, jūs vagiate jų protus ir to jums maža, o jei sugebėsite atimti iš žmonių sielas ir pasirodys, kad to jums negana, tai kur yra ta jūsų godumo riba?
https://www.youtube.com/watch?v=ngiN7rv0rUQ
Diskusijoje buvau apkaltintas šmeižiantis informacinį Delfio portalą, mat diskusijoje išdrįsau pasakyti, kad ši “piranijų bala”, pateikia publikacijas apie turinčius alternatyvia nuomonę ir dažnai jie tuose straipsniuose yra apibūdinami kaip VATNIKAI ir KOLORADAI. Tokį informacijos pateikimą pavadinčiau, kaip grubiai kurstomą nesantaiką mūsų šalyje.

IMG_20150518_222437

Šauksmas

Leave a Reply