Ekonomistas Stepanas Demura: chaosą Europoje suorganizavo sionistai (video rus.)

Ekonomistas Stepanas Demura Neiromir-tv laidoje papasakojo, kas ir kodėl suorganizavo chaosą Europoje, kuris palietė ir Lietuvą. Pasižiūrėję siužetą suprasime, kam tarnauja Lietuvos valdžia, siekianti atvežti į Lietuvą kuo daugiau negrų ir arabų.

Ñòåïàí Ãåííàäüåâè÷ Äåìóðà ïðîâîäèò àíàëèòèêó - ôîòî

Šauksmas

 

Leave a Reply