ES politika nuo hitlerinės skiriasi tik metodais, o ideologinis pagrindas yra tas pats

Algimantas Lebionka

Interviu The Daily Telegraph buvęs Londono meras Boris Džonsonas teigė, kad ES politika nuo hitlerinės skiriasi tiktai metodais. ES ir hitlerinės Vokietijos ideologinis pamatas yra tas pats.

97602391_boris-johnson-reuters-large_trans++xx-aMjhNEyvNcPOg7e3c1LxlL4JJZFr6G2BGlsAngeI

Boriso Džonsono inerviu

Boris Džonsonas keliauja specialiu autobusu po Angliją ir agituoja už išstojimą iš ES, referendumas dėl kurio įvyks liepos 23 dieną. Rašytojas, publicistas, politikas ir įtaigus oratorius Borisas Džonsonas atranda kelią į dirbančiojo anglo širdį. Šioms kelionėms ir jo išsakytam požiūriui į ES skirtas įdomus The Daily Telegraph straipsnis.

Savo interviu Boris Džonsonas palygino Europos Sąjungos plėtrą su Nacistinės Vokietijos planais. Politiko žodžiais, Briuselio valdininkai, panašiai kaip vokiečių diktatorius, stengiasi sukurti Europoje galingą super valstybę, kas vėl gali tapti tragedija.

„Napoleonas, Hitleris ir kiti bandė tai padaryti, ir tai visada pasibaigdavo tragedija“. Jis nurodė, kad Briuselio valdininkai naudoja „kitus metodus“, bet, taip pat kaip ir vokiečių diktatorius, stengiasi apjungti Europą vienintelei valdžiai“. Katastrofiškos ES klaidos leido paaštrino prieštaravimus tarp jos narių ir leido Vokietijai sustiprinti savo valdžia, „užgrobti“ Italijos ekonomiką ir „sugriauti“ Graikiją.

boris_hands_3279814b-large_trans++pJliwavx4coWFCaEkEsb3kvxIt-lGGWCWqwLa_RXJU8

„Mes galime tapti ES didvyriais“, – sako Džonsonas. Savo kovą už Anglijos išstojimą jis lygina su „Dovydo ir Galioto kova“, nes jo priešininkai yra „stambūs bankai, iždas, premjeras, Baltieji rūmai, Tarptautinis valiutų fondas, NATO…“. Džonsonas mano, kad Galiotas turi šansą laimėti, nes visi, su kuo jis kalba, mato, kad „karalius yra nuogas“.

Džonsonas nuomone, Vinstonas Čerčilis prisijungtų prie jo kovos, nes ES puoselėja tokias pačias žalingas ambicijas, tam kad suvienyti Europą, kaip ir Hitleris. Jis siūlo Anglijos premjerui dalyvauti „demokratiškuose debatuose“ dėl referendumo tiesioginiame eteryje.

Džonsonas mano, kad Euro leido dominuojančiai Vokietijos ekonomikai „sunaikinti“ ekonominę sveikatą silpnesnėms suverenioms valstybėms. Italai ir graikai „buvo visiškai sunaikinti euro – kaip buvo vokiečių sugalvota“, – tvirtina Džonsonas. „Tai ekonominio prarijimo aktas. Euro tapo priemone, su kurio pagalba aukštesnio darbo našumo vokietis įgijo absoliučiai neginčytiną pranašumą visoje Euro zonos teritorijoje“.

Džonsonas užsipuolė ES nesekmes gynybos srityje, vadindamas „katastrofa“, ES valstybių reakciją į krizę Jugoslavijoje.

ES ideologinis fundamentas – fašistinis

Kudenchove-Kalergi, laikomas vieningos Europos tėvu. Savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus Kudenchove-Kalergi išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“(1925). Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas.

5090029351584e9fd21a6d15da2989ab

Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta“. Ar tai ne šimtaprocentinis fašismas?

Gerai organizuotas imigrantų („pabėgėlių“) iš Artimųjų Rytų ir Afrikos perkėlimas į Europą yra praktinis masono ir nacisto Kudenchove-Kalergi idėjų įgyvendinimas.

Olgos Četverikovos nuomone, “Mūsų akyse vykstantis gerai suplanuotas ir valdomas „migracijos chaosas“ Europoje yra ne nelauktas antplūdis, o svarbiausia taktinė operacija esminės Europos pertvarkos kelyje, dalis nacionalinių valstybių demontavimo plano ir sustiprinimo Europos Sąjungos, kurios vadovybė atstovauja ne piliečių interesus, o stambiojo europinio transnacionalinio verslo, inkorporuoto į viršnacionalines struktūras.”

Šauksmas

Leave a Reply