Europai suplanuotas ritualinis suicidas

Slovakijos premjero Roberto Fico nuomone ES migracinė politiką yra „Ritualinis suicidas“.Tuo tarpu Švedijos socialdemokratų partijos vadovė Mona Sahlin skelbia diametraliai priešingą nuomonę: „Baltųjų dauguma yra problema. Švedai turi integruotis į naują Švediją, senoji Švedija nesugrįš.“

nerva_nemnogo_raneni

ES ritualinė savižudybė

Slovakijos premjeras papasakojo apie galimas nekontroliuojamos migracijos pasekmes Europos Sąjungai, jeigu nebus imtasi veiksmų prieš migrantus iš Artimųjų Rytų. Savo interviu čekų leidiniui Pravo politikas pareiškė, kad savo migracine politika Europa atlieka ritualinę „savižudybę“. „Jeigu iki 2016 pabaigos arba bent 2017 metų pradžios Europa nesutvarkys suplanuotos sienų ir kranto apsaugos, Europos sąjunga save nužudys“, rašoma Eu observer.

Tokio Švedijos „skrydžio virš gegutės lizdo“ nesuvaidintų net švedas Džekas Nikolsonas.

Pasirodo, kad Švedijoje yra nuo 2015 rugsėjo 15 dienos uždrausta skelbti apie nusikaltėlių etninę priklausomybę ir tautybę. Švedų laikraštis Svenska Dagbadet pranešė, kad švedų policija gavo raštišką valdžios draudimą tai daryti, rašoma Eutimes.net.

Kadangi beveik visus nusikaltimus Švedijoje padaro migrantai, kurių per metus buvo į šią šalį atvežta virš 160 tūkstančių, nutarta apgauti visuomenę. Koks šios apgavystės tikslas?

Mona-Sahlin-2LAUPA

Pasirodo, Švedijos valdančiosios partijos, atstovaujančias „elitas“, vykdo eksperimentą su švedų tauta pagal „Paneuropos tėvo“, masono ir sionisto grafo Coudenhove-Kalergi planus, išdėstytus jo knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925), ir nori išveisti naują švedų veislę – „kiekybės žmones“, kurie pagal šių moralinių išsigimėlių ketinimus bus eurazinės-negroidinės rasės. Šiems spalvotiems žmonėms – „kiekybės žmonėms“ vadovaus „kokybės žmonės“ (pas hitlerininkus „untermensh“), kuriais ilgainiui bus išimtinai žydai.

Apie šį, su švedų tauta vykdomą eksperimentą, be jokių užuolankų kalba Švedijos Socialdemokratų partijos vadovė Mona Salin. Ji taip ir sako, „kad elitas neleis suformuoti tokią nuomonę“, kad kriminalinius nusikaltimus įvykdo imigrantai.

Ši tikra neofašistė (tikras išvirkščias fiureris) pasakė: „Baltųjų dauguma yra problema. Švedai turi integruotis į naują Švediją, senoji Švedija nesugrįš“. Taip sutinkamai su elitu, baltųjų dauguma turi būti „integruojama“ su milijonais ne-baltųjų, kol ji neišmirs“.

ES vadovai niekada nesustabdys migracijos, nes jų užduotis ir tikslas – sunaikinti Europos tautas, o mus paversti “kiekybės žmonėmis” – beteisiais vergais!

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply