Giedrius Grabauskas: provokatorius ar šovinizmo auka?

Print Friendly, PDF & Email

Į portalo Šauksmas.lt rankas pateko profesoriaus Juozo Žilinsko ir Šarūno Valentinavičiaus pasirašytas oficialus dokumentas. Jis platinamas visomis įmanomomis priemonėmis (originalo kopija pateikiama žemiau). Dokumente teigiama, kad jau ne vieną mėnesį viešojoje erdvėje – intemetiniuose puslapiuose, veidaknygese, el. pašto laiškuose, mitinguose ir piketuose – KLJDJ vardu vykdomi provokacinio turinio, prieš Lietuvos valstybę ir visą demokratinį pasaulį nukreipti pareiškimai, kvietimai, raginimai… konfederacijos vardu provokaciniais tikslais šlovinama bei garbinama šovinistinė Rusijos politika, jos prezidentas V. Putinas, džiūgaujama dėl V. Putino iniciatyva įvykdytos Krymo aneksijos… visų minėtų provokacinių pareiškimų ir veiksmų organizatorius ir vykdytojas yra buvęs KLJDJ narys, dabar – Socialistinio Liaudies Fronto (vadovas – Algirdas Paleckis) Kaimo skyriaus pirmininkas Giedrius Grabauskas, viešojoje erdvėje prisistatantis Konfederacijos viceprezidentu. G. Grabauskas niekada nebuvo rinktas į šią pareigybę, taigi jis – apsišaukėlis. 

KLJDJ vadovybė pareiškia ir informuoja, kad G.Grabauskas, už antivalstybinę, nesuderinamą su organizacijos nuostatomis veiklą, pašalintas iš KLJDJ organizacijos narių. KLJDJ vadovybė,… reiškia susirūpinimą ir įtaria, kad tokia minėtų asmenų veikla – galimai „žaliųjų žmogeliukų modifikuotas variantas Lietuvoje.“ Toliau „KLJDJ vadovybė prašo visas visuomenines organizacijas ir visus Lietuvos piliečius, kuriuos pasieks šis KLJDJ viešas pareiškimas, platinti jį kuo plačiau, kad visuomenė žinotų šių provokatorių ir apsimetėlių pavardes, ir nepasiduotų jų provokaciniams pareiškimams ir veiksmams.“

22.10

Portalas Šauksmas.lt atsiliepia į KLJDJ prašymą. Be to, šis visuomenės informavimo leidinys  aktyviai dalyvavo, nušviečiant aukščiau minėtos sankcionuotos akcijos NATO – NE Kaune įvykius. Todėl itin svarbu nustatyti, ar dokumente pateikiami spėliojimai apie „žaliųjų žmogeliukų modifikuotus variantus Lietuvoje“ arba tvirtinimai „džiūgaujama dėl V. Putino iniciatyva įvykdytos Krymo aneksijos“, G.Grabauskas ir kiti jo bendraminčiai – „provokatorius ir apsimetėlis“ – turi pagrindo? Jei šiame pasirašytame ir užantspauduotame, turinčiame juridinę galią, dokumente, teiginiai ir spėlionės pagrįsti – jame minimi asmenys, be jokios abejonės, verti ne tik pasmerkimo, bet ir teisinio įvertinimo. Bet gali būti ir taip, kad dokumentas surašytas, veikiant Lietuvoje įsivyravusiam nepakantumo valdžios opozicinei  nuomonei, antidemokratiniam fonui. Tokiu atveju – dokumento autoriai patys taptų Lietuvos Konstitucijos griovėjais ir provokatoriais, o antidemokratinį foną jau galima būtų įvardinti šovinizmo, fašizmo, diktatūros vardais (konkretus šio reiškinio įvardinimas reikalauja atskiros politologų ir istorikų diskusijos).

Todėl nelaukdami, kol  šis procesas neįsibėgėjo tiek, kad be teismo jau nebus įmanoma nieko spręsti – kviečiame atsiliepti dokumente minimus asmenis ir pakomentuoti jo turinį. Taip pat maloniai prašome gerbiamą profesorių Juozą Žilinską ir Šarūną Valentinavičių pasidalinti samprotavimais apie demokratijos esmę, žodžio laisvę (kada nuomonės reiškimas virsta provokacija) ir pan… Vengiant galimų manipuliacijų ir spekuliacijų, portalo Šauksmas redakcija pasiruošusi jų komentarus nufilmuoti.

Ką dokumento autoriai mano apie spontanišką diskusiją, vykusią mitingo metu, tarp praeivio Sauliaus ir Donaldo Kondratavičiaus. Gerai tokios diskusijos ar blogai?

Pagarbiai,

Šauksmas

 

Leave a Reply