„Gintaro karai“ Ukrainoje (video)

Ukrainos žinių portalas ria.com.ua  01.04.2016 pranešė, kad Ukrainos Rovno srityje įvyko nelegalių gintaro kasėjų ir Vidaus reikalų ministerijos dalinių susidūrimas. Incidento pasekoje 7 VRM darbuotojai nukentėjo ir buvo hospitalizuoti. Vėliau buvo pranešta, kad nukentėjo 10 pareigūnų.

1000660507

Rovno srityje nelegalūs gintaro kasėjai pasipriešino policijos pareigūnams, kai šie bandė juos sulaikyti. 

Policija atvyko į įvykio vietą gavusi keletą pranešimų, kad Kleso girininkijoje yra nelegaliai kasamas gintaras.

Atvykusiems į įvykio vietą pareigūnams gintaro kasėjai ėmė grasinti fiziniu susidorojimu, pravažiavimą prie motopompų blokavo automobiliais.

Netoli Kliosovo beveik tūkstantis žmonių užtvėrė policijai kelią, buvo sudegintas stacionarus vagonėlis, kurį policijos pareigūnai naudojo kaip stacionarų visuomenės saugumo ir tvarkos užtikrinimo postą.

 

Vadim Sityakov Youtube “Gintaro karai“ pasakoja: buvo panaudoti automatiniai ginklai ir šarvuota technika (nenormatyvinė leksika) – Įvažiavimo į verslovę metu apie 1000 žmonių su balaklavais ir kamufliažine apranga, apsiginklavę medinėmis bitomis, akmenimis ir pagaliais, užblokavo kelią nugriautais medžiais ir priešinosi teisėsaugos organų pareigūnams. Įsiutusi minia ėmė mėtyti akmenis ir kitus daiktus, šaudyti iš kol kas nenustatyto ginklo, kvietė sužaloti teisėsaugos darbuotojus. Tik pareigūnams panaudojus specialiąsias priemones, tame skaičiuje traumatinius ginklus, pavyko sutramdyti gintaro kasėjų pasipriešinimą.

1006552402

Dėl sąmoningo teisėsaugos pareigūnų kūno sužalojimo pradėtas baudžiamasis tyrimas.

Pranešama, kad gintaro kasėjų buvo apie tūkstantį, tai buvo šiaurinių rajonų vietos gyventojai. Kaip tapo žinoma, išvakarėse jie atvyko ten autobusais, tai verslovė netoli Klest kaimo, po ko jie susitelkė ir pasipriešino policijai.

Tuo pat metu visuomenės veikėjas, žmogaus teisių gynėjas Niklajus Liachovič „GS“ eteryje pažymėjo, kad panašių konfliktų priežastimi yra įstatymo projektas dėl gintaro kasimo legalizavimo, kuris yra nukreiptas ginti oligarchų interesams. Liachovičius pasakė: „ Dabar jau ruošiamas korupcinis įstatymo projektas dėl legalizavimo gintaro išgavimo, kuris neva turi legalizuoti kasybą, o iš tikrųjų jis tiesiog leidžia „prichvatizuoti“, užgrobti miško masyvą. Ir kad tai būtų lengviau padaryti, jau nuimtas Apskrities tarybos viršininkas, kuris tam priešinosi. Tai yra, dabar kelias faktiškai atviras, liko tik priimti įstatymą antruoju skaitymu. Ir tada oligarchai gali ateiti ir užgrobti praktiškai visus miško masyvus, pastatyti arba savo privačią apsaugą, arba už mūsų su jumis mokesčius pastatyti Nacionalinę policiją ir saugoti miškus, kurie bus jų nuosavybė arba bus jų valdomi. Vietos gyventojai visa tai supranta, todėl ir maištauja. Tai yra, žmonės paprasčiausiai nenori mokėti kyšius, nenori, kad iš jų atimtų galimybę uždirbti“.

374213696

Problema juk ne tame, kad žmonėms neleis nelegaliai kasti gintarą. Pilnai atimama miško resursų kontrolė, o Polesė be gintaro gyveno iš miško – medienos, grybų ir t.t. Atitinkamai, žmonės maištaus, šitie stichiniai karai tęsis, kol nepriims įstatymą, parašytą visuomenės interesų naudai, kad vietos gyventojai galėtų legalizuotis, mokėti mokesčius, imtis atsakomybės už socialinę-ekonominę ir ekologinę regiono būklę“.

Kasėjai nusiteikę agresyviai. Iki ko gali atvesti priešprieša? ― Iki bet kokio konflikto. Žmonės uždirbo jau dešimtis tūkstančių dolerių nelegaliai kasdami gintarą. Jie turi normalią materialinę-techninę bazę, jie superka legalius ir nelegalius ginklus, ir jie pasiruošę kovoti iki pabaigos, kadangi kalbama apie labai didelius pelnus“.

Ekologė Tatjana Timočko radijo stočiai „Golos Stolicy“ (sostinės balsas) pareiškė, kad neteisėtos gintaro gavybos teritorija nėra ekologinės nelaimės zonomis. Jos žodžiais, gavybą būtina įstatymiškai įteisinti.

Neteisėta gintaro gavyba senai klesti Rovno ir Žitomiro srityse, o taip pat kituose centriniuose-vakariniuose Ukrainos regionuose. Į šią problemą jau buvo atkreipęs dėmesį prezidentas Piotr Porošenko, kuris reikalavo sureguliuoti normalų darbą ir nutraukti gintaro kontrabandą. Ekspertai-ekologai pažymi, kad nelegalus gintaro kasimas ir kontrabanda Ukrainoje sukelia ekologijos sugriovimą ir paverčia gintaro kasimo vietas į negyvenamą dykumą, netinkamą tolimesniam naudojimui. Ekologijos duomenimis, kasmet Ukrainoje, įvairiais vertinimais, nelegaliai išgaunama nuo 120 iki 300 tonų gintaro.
Teisėsaugininkai po muštynių su nelegaliais gintaro kasėjais Rovno srityje nutarė sukurti operatyvinį štabą reagavimui į nelegalią gintaro kasybą, pranešė Ukrainos policijos komunikacijos departamentas.

Petras Gulbinskas

Šauksmas

 

Leave a Reply