Gintaro pamąstymai apie Lietuvą, Rusiją, JAV ir III PASAULINĮ KARĄ…

Print Friendly, PDF & Email

Lietuvos, kokia ji dabar yra,statusas – provincija, neturinti jokių teisių.Lyginant su TSRS laikais, turi net blogesnes sąlygas. Nes anuomet lietuviai gal, lyginant su kitų respublikų gyventojais, buvo laikomi kažkuo pranašesniais, tai jiems daugiau leisdavo reikštis, vystyti aukštas technologijas. O dabar mes pradėjome karą prieš Rusiją.

На русском тут 

Добавить комментарий