Graikijos krizė. Bedarbystė – 25%, jaunimo bedarbystė – 51% (video)

Nuo 2010 metų Graikija pergyvena ekonominę krizę. Per tą laiką nusirito piliečių neramumai, kilo vyriausybės krizė, įvyko referendumas dėl finansinės politikos ir įvyko bankrotas. Kas vyksta dabar? Kaip graikai prisitaiko prie naujų gyvenimo taisyklių? Ar gyva pas graikus geresnio gyvenimo viltis?

Įdomu, ką kalbėtų graikai, jei juos kas perkeltų į Lietuvišką skurdą? Tokio skurdo, kaip išvogtoje Lietuvoje neįsivaizduoja net tie iš Artimųjų Rytų atvežti pabėgėliai-atbėgėliai, kurie pirmai progai pasitaikius pabėga iš Lietuvos į Vakarus.

Šauksmas

Leave a Reply