Igor Berkut: 40 mln ukrainiečių ˜– nereikalingi (video)

Partijos „Didžioji Ukraina“ lyderis Igoris Berkutas pasakoja apie tai, kaip naujoji Ukrainos vyriausybė ruošiasi atsikratyti 40 mln. nereikalingų piliečių. Naujo jis nieko nepasakė, tuo principu labiau humaniškai vidinę politiką vykdo ir Pabaltijo valdžios, jie paprasčiausiai išstumia savo piliečius už valstybės ribų, paliekant juos likimo valiai.»

Tai, kad dauguma žmonių Ukrainoje nepripažįsta šių reformų kaip savų, skirtų jų gerovei, mūsų nuomone kyla iš to, kad žmonės dėl savo inertiško mąstymo šiandieninę Ukrainą tapatina su tarybine Ukraina socialinių įsipareidojimų liaudžiai srityje. Reikia suprasti, kad tarybinė Ukraina ir šiandieninė Ukraina – tai dvi skirtingos valstybės. Ir neverta vadovautis senos kartos patirtimi, kai valstybė mainais už žmonių darbą rūpinosi jų gyvenimu. Reikalas tame, kad šiandien mūsų šalis priklauso siauram asmenų ratui: milijardieriams ir multimilijonieriams, kurie, beje, visi yra valdžioje arba ją kontroliuoja, yra sudėtinė jos dalis ir neturi nieko bendro su liaudimi.

Pradėkime nuo to, kad 1978 m. UTSR Konstitucijoje parašyta, kad Ukraina – visaliaudinė valstybė. Dabartinėje Konstitucijoje to nėra. Dėl kokių priežasčių mūsų šalies savininkai turėtų prisiimti socialinius įsipareigojimus išlaikyti milijonus žmonių, kurie neneša jiems pelno, nėra jiems apsauga arba nėra malonumų šaltinis? Pasižiūrėkite, kas šiandien gyvena blogai? Tai tie žmonės, kurie nesugebėjo tapti valstybės savininkų aptarnautojais. Visi tie, kurie šiandien aptarnauja šalies savininkus, gyvena gerai ir nesiskundžia. Negana to, jie visokeriopai palaiko esamą santvarką, pradedant šlykščiais politologais su žuviškomis pavardėmis ir baigiant teatro, kino ir estrados žvaigždėmis. Niekas nesiskundžia. Argi Taisija Povali skundžiasi gyvenimu? Ne. Tai nereiškia, kad ji prasta dainininkė, ne, ji dieviška dainininkė, bet aš dar kartą noriu pasakyti, kad visi tie, kurie nepateko į valstybės savininkų aptarnavimą, skundžiasi savo nelaimingu ir niekingu gyvenimu.

Bet dėl kokių motyvų mūsų šalies savininkai ims rūpintis 14 mln. pensininkų, kažkokiais tai vaikais, kažkokiomis daugiavaikėmis šeimomis? Apie invalidus aš jau visai nekalbu. Kai mūsų valstybė gamyklų, fabrikų, infrastruktūros objektų, iškasenų sodrinimo kombinatų, naftos perdirbimo gamyklų, karjerų, šachtų pavidalu atiteko keliems šimtams šalies šeimų, kartu su tuo turtu joms atiteko ir gyventojai. Bet niekada nė vienas iš tų savininkų nenorėjo ir neprašė gyventojų. Ir šiandien pagrindinis uždavinys yra greitai, efektyviai ir kaip galima pigiau atsikratyti viso to, kam nulemta išnykti. Kodėl mes sakome greitai ir efektyviai? Todėl, kad visi tie žmonės, kuriems reikalinga valstybės socialinė pagalba, kasdien pravalgo resursus. Juk mes pastoviai kartojam, kad visi tie elgetos, mokytojai, gydytojai beveik kasdiena nori valgyti. Be kita ko, jie visi – būsimi elgetos pensininkai. Ką reikėtų daryti, norint jų atsikratyti? Pirma – išstumti juos už sociumo ribų. Antra – pasiekti, kad jie nepasinaudotų savo sukauptomis pensijomis, kitais valstybės įsipareigojimais, kad tiesiog tiek neišgyventų, motyvuojant tai išsivysčiusių šalių patirtimi, kur gyvenimo lygis 10, 15, 20 metų aukštesnis nei mūsų. Ir trečia – išstumti juos iš šalies. Berlyno Politikos instituto vertinimu šito reikia todėl, kad norint, jog dabartinė sistema Ukrainoje įgautų pusiausvyrą – ne egzistuojantis Regionų Partijos režimas, ne Viktoro Fiodorovičiaus režimas, o režimas, kai egzistuoja šalies savininkai – Ukrainoje turi gyventi ne daugiau 4-5 mln. žmonių, o visi nereikalingi turi būti utilizuoti.

Kodėl milijonai ukrainiečių mano, kad šalies savininkai privalo jais rūpintis? Pasakykime atvirkščiai – tai žmonės šiandien turi mokėti už savo teisę gyventi savininkų teritorijoje. Toks padėties traktavimas yra gerokai teisingesnis. Mes matome, kaip savininkai laipsniškai kelia kainą už gyvenimą jų teritorijoje. Kodėl jie turėtų mažinti komunalines išlaidas, kai visos generuojančios galios, dujos, vandentiekis, viskas priklauso jiems? Kodėl jie turėtų prarasti pelną, jei kažkas negali susimokėti? Negali mokėti – nesinaudok. Čia tokia taisyklė.

Iš šito požiūrio taško visos vykdomos ir vyksiančios reformos Ukrainoje yra efektyvios ir teisingos, nes jos nukreiptos tam, kad valstybės savininkai (o tai jų valstybė) galėtų gauti didelius pelnus ir varžytis turtais ne su kažkokia neaiškia Vengrija ar Rumunija, o su Rusija, Didžiąja Britanija, Vokietija ir JAV. Tai yra, mūsų šalies savininkai meta iššūkį patiems turtingiausiems planetos žmonėms.

Ir štai tokiame fone – kam jiems reikalingos kaimo mokyklos, kaimo poliklinikos, kam reikalingi ligoniai, nesugebantys susimokėti už savo gydymą? Kam?

Šauksmas

Видео на русском языке

Добавить комментарий