Irano ajatolos Seyyed Ali Khamenei kreipimasis į Vakarų jaunimą

Print Friendly, PDF & Email

Vardan Alacho, gailestingojo, maloningojo.

Europos ir Amerikos jaunime!

Įvykiai Prancūzijoje ir kitose Vakarų šalyse privertė mane kreiptis į jus tiesiogiai. Aš kreipiuosi į jus ne todėl, kad nenoriu skirti dėmesio jūsų tėvams, o todėl, kad jūsų rankose yra jūsų šalių ir tautų ateitis. Kreipiuosi į jus ir todėl, kad jūsų širdyse stipresnis teisybės troškimas.

Aš kreipiuosi ne į politikus ir ne į valstybinius veikėjus todėl, kad jie sąmoningai atskiria politiką nuo tiesos ir doros.

Aš norėčiau pakalbėti su jumis apie islamą, ypač apie jo įvaizdį, kuris jums pateikiamas žiniasklaidoje. Paskutinius du dešimtmečius, iš karto po TSRS griūties, buvo žengta daug žingsnių, kad ši didi religija būtų pristatoma kaip siaubingas priešas. Gaila, bet Vakarų politinėje istorijoje baimės ir neapykantos propagavimas turi gilias tradicijas.

Aš nenoriu dabar kalbėti apie įvairias fobijas, kurios skiepijamos Vakarų tautoms. Vien tik peržvelgus paskutinius istorijos tyrimus, mes galime įsitikinti, kad naujojoje istoriografijoje nenuoširdus ir veidmainiškas Vakarų šalių požiūris į kitas šalis ir kultūras yra paprasčiausiai nutylimas.

Amerika ir Europa gėdijasi vergovės istorijos, joms nejauku dėl kolonizavimo periodo ir jos sutrinka, stebėdamos, kokia priespauda slegia kitos odos spalvos ar religijų žmones. Jūsų mokslininkams ir istorikams gėda dėl kraujo praliejimo tarp katalikų ir protestantų religijos vardan, o taip pat dėl to, kiek buvo pralieta kraujo per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus. Toks jų požiūris kelia susižavėjimą.

Tačiau minėdamas šiuos įvykius, aš nenorėčiau kaltinti istorijos. Labiau man norisi, kad jūs paklaustumėte savo intelektualų apie tai, kodėl visuomenės sąmonė Vakaruose prabunda taip pavėluotai, pavėlavusi keletą dešimtmečių ar šimtmečių? Kodėl kolektyvinės sąmonės korekcija įmanoma permąstant senus istorinius įvykius, o ne dabartį ir jos problemas? Kodėl bandoma sutrukdyti formuoti visuomenės nuomonę apie tokią svarbią temą – islamo kultūrą ir mąstymo būdą?

Jūs žinote, kad visų šių despotiškų veikėjų esminis bruožas yra žeminimas,  neapykantos ir baimės  skatinimas „kitokių“ žmonių atžvilgiu. Man norisi, kad jūs paklaustumėte savęs, kodėl senoji „fobijų“ ir neapykantos skleidimo politika su tokiu neregėtu intensyvumu nukreipta prieš musulmonus ir islamą? Kodėl valdžios struktūros visame pasaulyje nori marginalizuoti ir sumenkinti islamo filosofinę mintį? Kokios islamo idėjos  ir vertybės neigiamai veikia supervalstybių programas ir ko siekiama, kai yra iškraipoma islamo esmė? Todėl mano pirmasis prašymas yra toks: studijuokite ir tyrinėkite veiksnius, kurie slepiasi už bandymų apjuodinti ir sumenkinti islamo įvaizdį.

Mano antrasis prašymas: atsakydami į dezinformacijos kampanijas, stenkitės apie šią religiją sužinoti tiesiai iš pirminių šaltinių. Logika reikalauja, kad jūs suprastumėte esmę to, kuo jus gąsdina ir prieš ką jus siekia nukreipti.

Aš neprašau, kad jūs pripažintumėte mano ar kitų žmonių požiūrį į islamą. Aš noriu pasakyti: neleiskit, kad šiandieninio pasaulio dinamiką ir realybę jums pateiktų  išankstinių įsitikinimų pakuotėse. Neleiskit, kad jų pačių užverbuoti teroristai jums veidmainiškai būtų pristatomi kaip islamo atstovai.

Sužinokite apie islamą iš pagrindinių ir originalių šaltinių. Semkitės žinių iš Korano ir pasakojimų apie didžiojo Pranašo gyvenimą. Norėtųsi paklausti jūsų, ar jūs patys skaitėte musulmonų Koraną? Ar studijavote islamo Pranašo mokymą ir jo humanistines bei moralines doktrinas? Ar turėjote kokių kitų informacijos šaltinių, išskyrus žiniasklaidą?

Ar uždavėte sau klausimą, kaip ir ant kokių vertybių fundamento islamas sukūrė pačią iškiliausią pasaulyje mokslinę ir intelektualinę civilizaciją ir auklėjo pačius didžiausius mokslininkus ir mąstytojus ištisus šimtmečius?

Norėtųsi, kad niekinantis ir įžeidžiantis požiūris bei islamo įvaizdžio falsifikavimas būtų atmetamas, o jūs neleistumėte kurti emocinės prarajos tarp jūsų ir realybės. Nes toji praraja atima iš jūsų galimybę priimti nešališkus sprendimus. Šiandienos komunikacinė erdvė sunaikino geografines sienas. Todėl neleiskite, kad jus įkalintų sufabrikuotų minčių kalėjime.

Nei vienas iš jūsų nesugebės įveikti šios prarajos pats vienas, tačiau kiekvienas iš jūsų gali mintimis sukurti teisingumo tiltą, kad pereitumėte šią bedugnę ir nušvistumėte patys bei nušviestumėte aplinkinius. Tokia iš anksto surežisuota įtampa tarp islamo ir jūsų, jaunimo, nėra pageidautina, tačiau tai sukels naujus klausimus jūsų žingeidžiose galvose. Bandymai rasti atsakymus į šiuos klausimus duos jums galimybę atrasti naujas tiesas.

Todėl nepraleiskite progos įgyti teisingą, be išankstinio nusistatymo, suvokimą apie islamą. Tikimės, kad jūsų atsakingo požiūrio į tiesos paieškas dėka ateinančios kartos  šių dienų islamo ir Vakarų santykių istoriją rašys daug švaresne sąžine ir mažesniu nepasitenkinimu.

Šaltinis: ekspertai.eu; farsi.khamenei.ir

Leave a Reply