Iškviesti Gorbačiovą liudyti (video)

Š.m. balandžio 27 d. įvyko Sausio 13 dienos bylos teismo posėdis, kurio metu liudijo signataras Zigmas Vaišvila. Po posėdžio signataras bendravo su Giedriumi Papinigiu, kuris anuomet buvo Zigmo Vaišvilos bendražygis ir pavaldinys.

Kazimieras Juraitis

Šauksmas

Leave a Reply