Jakovas Kedmi apie pabėgėlius: Vokietija priiminės visą mėšlą iš Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos ir Afrikos, kol Merkel nepasisotins

Ir kol jai leis būti kanclere, ir jai leis daryti ką ji nori, Vokietija priiminės visą mėšlą iš Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos ir Afrikos. Į sveikatą, kol nepasisotins. Greičiau už ją pasisotins vokiečiai. Kada jie pasisotins ir ims tai atryti, tada bus blogai visiems. Ir tiems, kuriuos atryja, ir pačiai Vokietijai. O kanclerė nusiplaus rankas ir rašys memuarus.

 

maxresdefault (1)

 

Jakovas Kedni apie JAV, NATO ir Rusiją

„Kas ruošėsi Sirijoje susitarti? Tartis niekas nesiruošė. Be JAV finansavimo NATO nebūtų. Visos Europos NATO valstybės neišleidžia tos sumos, kurios jos privalo pagal susitarimą. Beveik visos NATO narės. JAV išlaiko NATO. JAV NATO labai reikalingos. Kada vyksta kariuomenės perdislokavimas pažeidžiant visas sutartis ir visus pažadus prie Rusijos sienų, sukūrimas bazių, ginklų atsargų, atsargų sprogmenų, tai kainuoja pinigus ir amerikiečiai kaip visada tai finansuoja. Iniciatyva eina iš amerikiečių. NATO egzistuoja tiktai dėl amerikiečių valios. Kažkada buvo fantazijos pas Prancūziją, kada ji buvo nepriklausoma valstybė, o ne JAV pusiau kolonija, nepaisant JAV okupacijos, net Vokietija buvo nepriklausoma valstybė. Buvo. Tada buvo kilusi idiotiška idėja apie sukūrimą Europos pajėgų, be JAV. Netgi Prancūzija su Vokietija buvo sukūrusios vieną brigadą, kalbėjo apie tris. Iš to nieko neišėjo, nes europiečiai nenorėjo leisti pinigus. Amerikonams reikia, tegul jie ir finansuoja.“

„NATO tikslas – sustiprinti karinį spaudimą į Rusiją. Tai vienas iš JAV tikslų: paveikti į Rusijos ekonomiką ir valdžios stabilumą. Tai sena idėja, ji jau buvo Šaltojo karo laikais. Ją prikėlė su tais pačiais tikslais. JAV to nori ir to siekia, todėl Europa, kuri jiems pavaldi, todėl Europa sutinka. Ji ir taip išlaiko Rytų Europos valstybes, ir pamaitina, ypač Baltijos šalis. Be Europos pinigų jos neišgyventų vienos dienos. Tai tegul už tai moka amerikiečiai.“

„Ar NATO kariuomenė dislokuota Estijoje grasina Rusijai?“, – paklausė žiūrovė iš Estijos.

„O prieš ką Estija kariaus? Prieš Suomiją ar Švediją, ar prieš Norvegiją? NATO kariuomenė buvo įversta į Estija, kad dar labiau sustiprinti įtampą Rusijos vakariniame pasienyje. TSRS sugriuvo dėl nevykusios valdžios, nesugebėjusios keisti politiką. Rusijoje buvo gera ekonomiką, kurią nemokėjo valdžia valdyti. Ginklavimosi varžybos yra geras kuras amerikiečių ekonomikai. Jeigu tuos skiriamus 4 milijardus pervesti į tai, kas telkiama prie Rusijos sienų, į tam tikrus dalinius, tai jų kokybė ir kiekybė nesudaro problemos Rusijos armijai. Bet jos turi daugiau politinę reikšmę. Jos turi daugiau ne karinę-operatyvinę reikšmę, o karinę politinę reikšmę Europoje padėdamos eskaluoti isteriją, priimant toje isterijoje vienokius ar kitokius vidinius sprendimus. Karine prasme dar vienas būrys Amerikos tankistų Estijoje nevaidina jokio vaidmens, ši problema sprendžiama per penkias minutes.

„Ar nebus ginkluotės varžybų? Nebus, kad šokti tango, reikalingos dvi pusės. JAV su visa NATO ginklavimuisi skiria 10 kartų daugiau lėšų negu Rusija. Kariniam pramoniniam kompleksui tai naudinga yra ir politikai, kurie iš to uždirba. Valstybę geriausiai melžti per karinius užsakymus ir valstybė moka. Rusų kariuomenė 2 kartus mažesnė negu amerikiečių, jau nekalbant apie kitų NATO šalių armijas. Rusija neatvedė savo kariuomenės prie NATO sienų. Ji tik dabar pradeda organizuotis.

Klausimas dėl Europos. Kodėl Vokietijos vyriausybė tokia lojali migrantams?

Kodėl neužkerta kelio, o skatina emigraciją?

„Politika Vokietijos tokia, kad taip demokratiškoje Vokietijoje nori frau kanclerė. Pas ją tokia fiks idėja. Konstitucija jai leidžia daryti, ką ji tik nori. Savo laiku buvo fiks idėja, kad atstatyti žydų skaičių Vokietijoje iki prieškario lygio ir visus, kas pasakys, kad jis žydas, ar jo bobutė buvo kaimynė ir savo kaimo gatvėje matė žydą. Ir visus įsileido. Kai aš kalbėjau su Vokietijos atstovais jie sakė, kad negali nieko padaryti, kanclerė taip nori, o pas mus tvarka. Jei kanclerė taip nori, tai įstatymas. „Ordnung ist ordnung“. Tai politika ne Vokietijos, tai politika kanclerin. Ir kol jai leis būti kanclere, ir jai leis daryti ką ji nori, Vokietija priiminės visą mėšlą Artimųjų Rytų, Vidurinės Azijos ir Afrikos. Į sveikatą, kol nepasisotins. Greičiau už ją pasisotins vokiečiai. Kada jie pasisotins ir ims tai atryti, tada bus blogai visiems. Ir tiems, kuriuos atryja ir pačiai Vokietijai. O kanclerė nusiplaus rankas ir rašys memuarus“

Užrašė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply