Jakovas Kedmi: Europa ant naujų teroro aktų slenksčio

Izraelio specialiųjų tarnybų veteranas Jakovas Kedmi – apie tai, ar galima minimizuoti teroro pavojų Europoje.

e559c9150f960f166164375eb0318189Sprogimai Briuselyje – natūrali raida teroristinių akcijų Europoje, kuri yra pasekmė to, kas įvyko Artimuosiuose Rytuose, ir pasekmė to, kas vyko Europoje pastaraisiais 10-20 metų.

Augantis teroro aktų skaičius, kuriuos pavyko įvykdyti teroristams, vis labiau liudija apie tai, kad Europa visiškai nepasiruošusi apsisaugoti nuo teroro pavojaus.

Šiandien Europos teritorijoje daugiau negu pakankamai išeivių iš teroristinių organizacijų ir potencialių teroristų. Jų kontrolės praktiškai nėra, perspėjimo sistema prieš teroro aktus Europoje nedirba, arba dirba labai silpnai.

Apie tai, kad buvo ruošiamas teroro aktas Briuselyje, buvo žinoma iš anksto. Apie tai pranešė ir MIP. Bet Europos specialiosios tarnybos nepajėgė reikalingu būdu laiku sureaguoti į šį pavojų, ir teroro aktams užkirsti kelią nepavyko. Jie skaitė, kad jų tai nepasieks, jie rimtai nesiruošė. Nebuvo reikiamai organizuota nei policija, nei specialiosios tarnybos.

Europoje nesuprato milijonų migrantų atvykimo į Europą reikšmės. Jie nesuprato, kad atsiradimas Europoje teroristinių organizacijų, kurios siautėja Artimuosiuose Rytuose, – tai tiktai laiko klausimas. Jie nerimtai reagavo į tai, kad išeiviai iš Europos tūkstančiais įsilieja į teroristines organizacijas. Jie galvojo, kad visa tai apsiribos arba Sirija, arba Libija, arba Izraeliu. O dabar jie sumoka už nerūpestingumą. Jeigu vadinti daiktus savais vardais – tai nusikalstamas aplaidumas.

Baut_das_Bombenhirn_schon_naechste_Hoellenmaschinen-IS-Ankuendigung-Story-501964_630x356px_58e9fe98fe6968a7d7bad1f44b4fdad3__bombenhirn_2-s1260_jpg

Todėl dabar Europa stovi ant slenksčio vis didesnės apimties, vis kietesnių ir vis žiauresnių teroro aktų, ir ne tiktai Briuselyje, ir ne tiktai Belgijoje, o visoje Europos teritorijoje.

Teroristai nuosekliai siekia savo tikslų – pirmoje eilėje destabilizuoti situaciją, pasėti baimę, pasėti paniką tarp gyventojų, o po to pasiekti daug rimtesnių rezultatų.

Todėl dabar Europos specialiosios tarnybos ir valstybių jėgos struktūros, kurios nesusidūrė, bet gali susidurti su terorizmo grėsme, turi pirmoje eilėje užtikrinti pilną kontrolę visų potencialių gyventojų grupių, tarp kurių yra teroristai. Reikia kontroliuoti rajonus, kur jie gyvena, kontroliuoti visus jų judėjimo būdus.

Antra, reikia labai greitai ir kaip galima labiau efektyviai nustatyti kontrolę visoms ryšių priemonėms, kuriomis gali naudotis teroristai.

Ir, trečia, priimti priemones, taip sakant, aktyvaus saugumo, kurios numato stebėjimo sustiprinimą, ryškų padidėjimą teisėtvarkos organų ir saugumo tarnybų skaičiaus, ir staigų sustiprinimą agentūrinio darbo tarp potencialių teroristų.

Reikia kaip galima greičiau, kaip galima efektyviau susekti potencialius teroristus. Jėgos metodai, apie kuriuos daug kalba šiuo kontekstu, – tai problemos, dideliu mastu susijusios su žvalgybine veikla, nukreipta apsisaugojimui nuo teroristinės veiklos. Reikalas tame, kad bazių pas šiuos teroristus labai mažai ir niekas nežino, kur jos yra. Kada bazė aptinkama, bandyti prasiskverbti, neutralizuoti ir juos areštuoti — tai baigiamasis etapas. Pats sunkiausias reikalas – aptikti šiuos potencialius teroristus.

Ir čia be tarptautinio bendradarbiavimo neįmanoma apsieiti, ypač Europoje, kur labai ramiai iš Belgijos pereina į Prancūziją, iš Prancūzijos pereina į Belgiją, iš ten pereina į Olandiją. Jeigu tarnybos nekoordinuos viena su kita, tai teroristai iš vienos valstybės į kitą arba jų bazė gali būti vienoje valstybėje, o teroro aktas bus organizuotas ir įvykdytas – kitoje.

Autorius — buvęs vadovas Izraelio specialiosios tarnybos „Nativ“ 1992 – 1999 metais.

Šaltinis vertė A.L.

Šauksmas

Leave a Reply