Jakovas Kedmi: NATO senai reikėjo išvaikyti (video)

NATO reikėjo senai išvaikyti dėl nereikalingumo, – įsitikinęs žinomas karo-politikos analitikas, Izraelio žvalgybos „Nativ“ eks-vadovas Jakovas Kedmi.

45461

Markas Gorinas: Šiomis dienomis Lenkijoje prasidėjo kariniai NATO manevrai grėsmingu pavadinimu „Anakonda“. Gero dalyko anakonda nevadina. Lietuvoje praėjo NATO mokymai, mes tik ką ten buvome, ten į juos žiūri natūraliai. NATO mokymus Lietuvos teritorijoje jie laiko normaliu reikalu. Noriu paklausti. Tai ką? Tai jau šaltasis karas? Grįžome į šaltąjį karą, galima tuo nesistebėti?

Jakovas Kedmi: Pirmiausiai, jeigu kas nutraukė šaltąjį karą, kas galvojo, kad jis pasibaigė, tai iš pradžių buvo Gorbačiovas ir TSRS, o paskui palaipsniui Rusija. Visai nelauktai jie nesuprato, jie galvojo, kad jis jau pasibaigė, o jis tęsėsi. Štai kada pamatė NATO prie įėjimo, prie vartų, jiems daėjo, a…, gal jis nesibaigė? Jis tęsiasi.

Vokietijos sprendimas pavadinti Rusija priešu, o ne draugu. Aš nedaug išmanau vokiečių kalbą, kad suprasti jų kalbos plonybes – priešininkas, priešas. Aš jiems patarčiau, visgi tai kultūringa tauta, tegul paskaito Bismarką. Šimtąjį kartą aš sakau, Bismarkas prisiekinėjo, maldavo: Ateitis Vokietijos sąjungoje su Rusija. Ir niekada kad Vokietija nekariautų prieš Rusiją. Kada Vokietija to laikėsi, Vokietijai buvo gerai, o kada ji to nepaisė, mes žinome, kuo visa tai pasibaigė. Tikėtina, kad vokiečiai žmonės užsispyrę. Vieną kartą gavo, antrą kartą gavo, ką daryti? Mozachistai.

NATO tai taip primityvu ir taip šlykštu. Aš nežinau kas daugiau. Pati didžiausia paslaptis pasaulio mokslui, paskutinius dvidešimt su virš metų, beveik trisdešimt, buvo nustatyti: o kam iš viso buvo reikalinga NATO?

Niekas negalėjo duoti suprantamo atsakymo, kam reikalinga NATO 1995 metais? Varšuvos sutarties nėra, Tarybų Sąjungos nėra, armija, kuri kažkada buvo Tarybinė armija iki paskutinių 5-7 metų buvo pasityčiojimas iš sąvokos „rusų armija“. Tai kam NATO? Pasirodo, kad NATO egzistuoja todėl, kad naudinga. Ir kada atėjo momentas, kad jau pačios Europos valstybė nustojo duoti pinigus NATO, o pinigai tai ginklai, tai postai, tai politinė demagogija. Ir staiga atsirado toks baisus demonas, Rusija su tuo išsigimėliu Putinu, kuris tik ir laukia, kaip praryti tą Pabaltijį, ir tą demokratinę Moldaviją, ir, neduok Dieve, tą Lietuvą, ir Lenkiją. Na Lenkiją, juk Rusija miega ir Putinas kiekvieną rytą keliasi ir klausia: „Kada eisime į Lenkiją?“. Kaip Tuchačevskis: „Duodi Lenkiją“. Pas jį generaliniame štabe parašyta. Rusijos komandiniame punkte parašyta: „Duodi Varšuvą!“. Ir visi tai žino. 19-tiems metams Varšuvą paimti! Ištaisysime Tuchačevskio klaidą!

Ir todėl prasideda: isterija dėl Rusijos grėsmės, o po šią isteriją duokite pinigus. Senas žydiškas anekdotas. Prie sinagogos buvo tarnautojas. Nutarė jį atleisti. Kada jis apie tai sužinojo, jis paprašė padidinti atlyginimą. Dėl nereikalingumo NATO senai reikėjo išvaikyti. Bet jie apie tai užuodę ir pajautę nutarė: ne, mums reikalingas priedas. Nes dabar, dar dvi savaitės ir viskas, visa Europa bus užgrobta. Ir tiki, ir eskaluoja, vykdo manevrus. Viskas turi vieną tikslą: patvirtinti savo egzistavimą, užtikrinti sau pinigus. Iš vienos pusės. O iš kitos pusės, šitie vargo politikai. Ką jie duos tautai Latvijoje, trečdalis Latvijos jau išėjo, trečdalis latvių užsienyje, sumušė Latvijoje pasaulio rekordą, gyventojų jau tapo mažiau dviejų milijonų, ką jie pasakys tautai. O jie kalba kaip visuomet, štai išorės grėsmė. Tas pats Lietuvoje, tas pats Ukrainoje. Kuo daugiau nesėkmių, kuo daugiau valstybė klimpsta baloje, todėl kad jiems žadėjo europietišką ateitį, ir ten viskas bus, rojus ten bus, o kol kas nieko to nėra. Jau neriniuotų trusikėlių nėra Ukrainoje, kad Bulgarijoje jau nėra žemės ūkio, Pabaltijy nėra žemės ūkio. Kodėl? Europai jis nenaudingas. O pramonę išvaikė, jos nėra. Latvija turėjo vieną iš labiausiai išvystytų pramonių TSRS. Dabar nėra nei vienos įmonės. O kam? Mes dirbsime namų šeimininkėmis Airijoje, Anglijoje juodadarbiais, nekalbu apie pačią seniausią profesiją, bet tai kitas klausimas. Ir tada sako: mes turime gintis nuo Rusijos. Ir ant to jie stato visą savo politiką. Pagrindas valstybės-priešintis Rusijai ir ginti Europą šito antplūdžio šitų totorių-mongolų, kurie vadina save rusais ir su nauju Čingizchanu. O kitaip nėra kaip jiems pagrįsti ką jie padarė per dvidešimt su viršum metų. Viską ką išvogė, viską ką išparceliavo, ką sunaikino. Yra du dalykai tiktai: neapykanta, antirusiška platforma, o jūs mus už tai išlaikysite. Duosite pinigus armijai, duosite pinigus ekonomikai, vėl ta pati Latvija, už tai jai duoda pinigus. Tai šitų manevrų priežastis. Šitie manevrai naudingi tiems kas turi pelną iš šitos politikos. O apie liaudį, kada Europoje galvojo apie liaudį? Tuo labiau apie svetimą.<…>

Šauksmas

Leave a Reply