Jaras Valiukėnas – politinis persekiojimas

Šiandien, kovo 19 dieną 6 val. ryto į Jaro Valiukėno, informacinio-pažintinio internetinio puslapio „ŠAUKSMAS“ administratoriaus butą atėjo policija. Jie pateikė kratos orderį pagal Klaipėdos miesto prokurorės Editos Mikolainienės pareiškimą (bylos Nr. 01-2-00001-15), kuriame Jaras Valiukėnas kaltinamas išgalvotais faktais, atseit Jaras Valiukėnas laikė sprogstamąsias medžiagas, uždraustą literatūrą. Kartu su juo buvusiai žmonai pareigūnai neleido išvykti į darbovietę. Kratos metu buvo konfiskuota kompiuterinė technika, videokamera.
Tai yra grynai politinis persekiojimas, kuris neturi nieko bendro su Jaro Valiukėno veikla. Kaip vėliau paaiškėjo, kratos buvo atliktos ir Mildos Bartašiūnaitės, Kazimiero Juraičio bei kitų asmenų, kurių vardų pavardžių dar nežinome, butuose. Artimiausiu metu ši informacija bus žinoma.
Šiandien galime teigti, jog Lietuvoje vyksta kitaip mąstančių žmonių, kurių požiūris yra priešingas oficialiai Lietuvos politikai, politinis persekiojimas.
Ypač reikėtų pabrėžti tą faktą, jog 1946 metais Jaro Valiukėno tėvams dar Sovietų valdžia jiems pateikė būtent tokius pačius kaltinimus. Dėlto tėvas Jonas Valiukėnas gavo 10 metų lagerio. Kadangi šiuo metu visa kompiuterinė technika yra paimta, kontaktuokite šiuo laikinu telefono numeriu – +370 602 17538.

Leave a Reply