Jau pavasarėja. Ar ne laikas …

„Seimas balsų dauguma patvirtino nutarimą įvesti pašalpas šeimoms susilaukusioms antro ir tolimesnių vaikų po 120 eurų kas mėnesį“. Ir jūs pagalvojote, kad tai padarė Lietuvos Seimas?Ką jūs! Dar ne balandžio 1. Tai įvyko Lenkijoje. Mūsų valdžios renegatai sugeba gerinti sąlygas tik patys sau, nes jie 25 metus tarnauja tik patys sau.

beata_szydlo

Šiandien Lenkijos radijas (Radiopolska) pranešė, kad Lenkijos Seimas priėmė valstybės paramos auklėjant vaikus įstatymą. Už įstatymą balsavo 261 deputatas, 43-prieš, 140-susilaikė. Tokiu būdu buvo patvirtinta vyriausybės programa „Šeima 500+”.

Lenkijos vyriausybės vadovė Beata Šidlo prieš balsavimą pasakė: „Šiandien labai svarbi diena Lenkijos šeimoms. Tai diena, kada mes pagaliau galime pasakyti, kad Lenkija prisijungia prie tų valstybių, kurios supranta, kad išmintinga vyriausybės šeimos politika yra kiekvienos tautos interesas“.

Programa „Šeima 500+” numato pašalpas tėvams, susilaukusiems antro ir tolimesnių vaikų po 500 zlotų (apie 120 eurų) per mėnesį.

Mažiau aprūpintos šeimos jau gaus paramą po pirmojo vaiko gimimo. Kalbama apie šeimas, kurių pajamos vienam žmogui neviršija 800 zlotų (apie 190 eurų) ir 12000 zlotų (apie 280 eurų) esant vaikų su invalidumu. Programa bus pradėta vykdyti nuo šių metų balandžio mėnesio.

vyriausybes-nariai-62942408

Lietuvos BVP vienam gyventojui (2014 metų duomenys) buvo 15300 JAV dolerių (USD) , Lenkijos – 14379 USD, t. y. beveik 1000 USD mažesnis!

Ar žinote, kodėl mes vos ne dvigubai blogiau gyvename už lenkus? (Aš turiu omenyje vidutinio darbo užmokesčio, vidutinės pensijos dydžius, kainų skirtumus).

O aš žinau. Todėl, kad mus valdo vagys ir niekšai. Kito atsakymo tiesiog būti negali!

bigstock-Organic-Gardener-9835646

Jau pavasarėja. Ar ne laikas mėšlavežiui? Kiek dar mes uostysime šitą liberaliai užkonservuotą komunistinę smarvę?

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply