JAV leido draskyti Ukrainą (video rus.)

Lenkijos prezidentas Anžėjus Duda pasakė: „Aš kviečiu visus Lenkijos Respublikos piliečius kovoti už sugrąžinimą buvusių Lenkijos žemių, kur mūsų tautiečiai toliau persekiojami ir žeminami iš jau naujos Ukrainos valstybės pusės. Jeigu šiuolaikinė Ukraina smerkia TSRS veiksmus, o ji smerkia, tai šita valstybė turi laisvanoriškai grąžinti Lenkijos žemes, kurios priklausė jai iki 1938 metų“.

c67522c2a23a6c959a62716385fda70feab1f48d1

45492562_szabla

 

Svečiuose pas Sergėjų Veselovskį (Anna-news) analitikas Aleksandras Žilinas.

Šauksmas

Leave a Reply