Julius Panka ir Aldona Jankevičienė prieš nusikalstamą VRK veiklą

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui , Žygimantų 2, Vilnius

Pareiškėjai: Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinės grupės „Dėl referendumo dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“

screen-shot-2016-10-07-at-12-20-26

Julius Panka  gyv. Kalvarijų g.,Vilnius

Pareiškėjų atstovė: Advokatė Aldona Birutė Jankevičienė, Gedimino pr. Vilnius a.jankeviciene@takas.lt

Atsakovas :Lietuvos Respublikos Vyriausioji Rinkimų komisija , Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius Įmonės kodas – 188607150 Telefonas +37052396902 Faksas +37052396960 El. p. rinkim@vrk.lt

Suinteresuotas asmuo :Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4A,LT-03220 Vilnius

2014 m. birželio 27 d.

S K U N D A S

Dėl įpareigojimo Lietuvos vyriausiajai rinkimų komisijai atlikti veiksmus:

patikslinti 2014 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-196 „DĖL 2014 M. BIRŽELIO 29 D. PRIVALOMOJO REFERENDUMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO“LIETUVOS RESPUBLIKOS GALUTINIO RINKĖJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“patvirtintus Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus .

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, 2014 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-196 „DĖL 2014 M. BIRŽELIO 29 D. PRIVALOMOJO REFERENDUMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO“ LIETUVOS RESPUBLIKOS GALUTINIO RINKĖJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“, nusprendė :

Patvirtinti Lietuvos Respublikos galutinį rinkėjų sąrašą. Bendras rinkėjų, balsuojančių 2014 m. birželio 29 d. privalomajame referendume „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo“, skaičius yra – 2 656 245, nustatė, kad:2.1. rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašuose įrašyti 2 653 149 rinkėjai , o Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsuojančių rinkėjų sąrašuose yra 3 096 rinkėjai.

Tačiau šis rinkėjų skaičius , patvirtintas galutiniame rinkėjų sąraše negali būti teisingas dėl šių priežasčių :

1 Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija 2014 m. gegužės 5 d. Nr. Sp-147

„DĖL 2014 M. GEGUŽĖS 11 D. RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ GALUTINIŲ RINKĖJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ Patvirtino Lietuvos Respublikos galutinį rinkėjų sąrašą. Bendras rinkėjų, balsuojančių Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, skaičius yra –  2 541 862 ir nustatė, kad:

Rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašuose įrašyti 2 530 864 rinkėjai , Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsuojančių rinkėjų sąrašuose yra 10 998 rinkėjai.

2. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2014 m. gegužės 18 d. Nr. Sp-156 „dėl 2014 M. GEGUŽĖS 25 D. RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ GALUTINIO RINKĖJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ patvirtino Lietuvos Respublikos galutinį rinkėjų sąrašą. Bendras rinkėjų, balsuojančių rinkimuose į Europos Parlamentą,  skaičius yra –  2 551 303

Nustatė ,kad:

rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2 535 528, iš jų  balsuojančių laivuose – 486, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsuojančių rinkėjų sąrašuose –  15 775 .

Šie rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis ir priimtus tai patvirtinančius sprendimus Lietuvos Respublikoje buvo:

2014 metų gegužės 5 d.–  2 541 862 balsavimo teisę turintys Lietuvos piliečiai,

2014 m. gegužės 18 d-2 551 303 balsavimo teisę turintys Lietuvos piliečiai,

2014 m. birželio 25 d. 2 656 245 balsavimo teisę turintys Lietuvos piliečiai ,tai yra 104942 piliečiais daugiau per nei vos ilgesnį nei mėnesio ( 37 dienas) laikotarpį. Kadangi pagal bendruosius statistinius duomenis Lietuvos piliečių skaičius nuolat mažėja, tai toks staigus padidėjimas 104942 balsavimo teisę turinčių piliečių laikotarpyje nuo 2014 metų gegužės 5 d. iki 2014 m. gegužės 18, ir netgi 114383 rinkimų teisę turinčių piliečių per 37 dienas , mūsų giliu įsitikinimu toks rinkėjų skaičiaus padidėjimas negali būti pagrįstas ir paaiškinamas.

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariai po posėdžio, kuriame buvo priimtas minėtas sprendimas, ėmė aiškinti, kad esą tokiu skaičiumi padidėjo 18-os metų sulaukusių asmenų skaičius , tačiau statistiniai duomenys tokio „demografinio sprogimo „ Lietuvoje nepatvirtina.

Referendumo rinkiminių apylinkių atstovams nešiojant pakvietimus į rinkimus, paaiškėjo, kad daugybėje iš adresų į rinkimų sąrašus įrašyti piliečiai , kurie pardavę savo namus prieš 10-15 metų ir seniai gyvena užsienyje, be to, į tuos pačius sąrašus tuo pačiu nurodytu adresu įrašyti tie piečiai, kurie yra išsideklaravę savo gyvenamąsias vietas ir tie žmonės, kurie pirko iš jų namus arba butus (nors savininkų pasikeitimas užfiksuotas Registrų centre), tai yra, kad rinkimams naudojami rinkėjų sąrašai, kuriuose įrašyti mažiausiai15 metų senumo duomenys, įtraukti prieš emigraciją. Kitais atvejais , vietoje seniai parduotų kelių šeimų būstų , pastatytas vienas naujų statybų namas, bet į sąrašus įtraukti piliečiai, kurie išvykę ir adresas, kuris dabar nebeegzistuoja. Įteikiant pakvietimus, žmonės neiškarto prisimena kitus gyventojus, įrašytus į sąrašus jų adresu, nes tuo adresu jie seniai negyvena. Nemažai adresatų, kuriems išrašyti pakvietimai, seniai išvykę į užsienį, tai nurodo arba šeimos nariai arba kaimynai.

Taigi referendumas vyks pagal prieš emigraciją sudarytus sąrašus, papildytus naujais rinkėjais, kuriems suėjo nustatytas amžius. Kad referendumas būtų laikomas įvykusiu, į balsavimą turi atvykti ne mažiau 50 proc. rinkėjų. Kokias perspektyvas turi referendumas, kuris vyks pagal sąrašus, į kuriuos prirašyta daug “mirusių sielų”? Tokiu būdu ,tam ,kad įvyktų referendumas privalėtų atvykti balsuoti visi 100 proc. dabar Lietuvoje gyvenančių rinkėjų, nes pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintus oficialius duomenis, referendumo rinkėjų galutiniuose sąrašuose įrašyta 2653149 rinkėjų ir tik apie 10 tūkst. rinkėjų , įrašytų užsienyje.

Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymo 41 straipsnis. Užsienyje esančių piliečių įrašymas į rinkėjų sąrašus 1 punktas nustato , kad kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į Vilniaus miesto rinkėjų sąrašus, o 2-as, kad Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki balsavimo referendume dienos, perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje sudarytą rinkėjų sąrašą ir duomenis apie jo patikslinimą. Į šį sąrašą gali būti papildomai įrašomi piliečiai, kurie balsavimo paštu laikotarpiu ir balsavimo referendume dieną negali sugrįžti į Lietuvą ir balsuoja Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje.

Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybė oficialiai skelbia, kad į užsienį yra išvykę apie 1 milijoną Lietuvos Respublikos gyventojų, pagal VRK patvirtintą galutinį rinkėjų sąrašą užsienyje galės balsuoti mažiau kaip 10 tūkst. rinkėjų . Nors VRK darbuotojai žodžiu patvirtino, kad į ~2, 65 mln. rinkėjų sąrašą neįrašyti rinkimo teisę turintys piliečiai, kurie neregistruoti Lietuvoje, tačiau akivaizdu, kad tai neatitinka tikrovės , kadangi pridėjus milijoną išvykusių piliečių, Lietuvoje turėtų būti daugiau kaip 3,5 mln.gyventojų, tačiau tokio skaičiaus gyventojų, ypač atsižvelgiant į vaikų iki 18 metų amžiaus skaičių, Lietuvoje nėra

Mūsų nuomone , dėl išdėstytų priežasčių negalima laikyti, kad valstybės įsteigta ir įgaliota rinkimų ir referendumų organizavimui institucija –Vyriausioji rinkimų komisija tinkamai atlieka jai pavestas pareigas. Išdėstytos aplinkybės duoda pagrindą kvestionuoti 2014 m. birželio 25 d. Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-196 „DĖL 2014 M. BIRŽELIO 29 D. PRIVALOMOJO REFERENDUMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO“LIETUVOS RESPUBLIKOS GALUTINIO RINKĖJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ patvirtintų Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašų teisingumą ir pagrįstumą , todėl siekdami, kad šio sprendimo teisėtumas keltų grėsmę Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtam referendumui , kuris įvykusiu laikomas tik tuo atveju, jeigu į referendumą ateina balsuoti daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių piliečių, taip pat į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai atskiriems piliečiams ar piliečių grupėms nesuteikia teisės gauti informaciją iš Lietuvos Respublikos Migracijos tarnybos apie piliečių asmens duomenis įstatymai nesuteikia , vadovaujantis ABTĮ 118-121 str., Lietuvos Respublikos Referendumo įstatymo 33-44 str.,

Gerbiamą teismą prašome :

1. Išreikalauti iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos gyventojų registro duomenis apie Lietuvos Respublikoje gyvenančių piliečių , turinčių rinkimų teisę, skaičių.

2. Išreikalauti iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos gyventojų registro duomenis apie išvykusių iš Lietuvos Respublikos piliečių ,nemokančių socialinio draudimo bei sveiktos draudimo mokesčių Lietuvoje bei deklaravusių savo išvykimą į užsienį, skaičių.

3.Įpareigoti Lietuvos vyriausiąją rinkimų komisiją skubos tvarka iki 2014-06-29 patikslinti galutinius rinkėjų sąrašus DĖL 2014 M. BIRŽELIO 29 D. PRIVALOMOJO REFERENDUMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, atskirai nurodant Lietuvos piliečius, gyvenančius arba deklaravusius savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos piliečius, gyvenančius arba deklaravusius savo gyvenamąją vietą užsienio valstybėse.

Byla bus vedama per advokatę Aldoną Birutę Jankevičienę.

Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinės grupės „Dėl referendumo dėl Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“.

Nariai:

Julius Panka ir kiti

Šaltinis:http://www.ekspertai.eu/julius-panka-ir-aldona-jankeviciene-pries-nusikalstama-vrk-veikla90095/

Leave a Reply