Ką veikia rusų kariškiai Sirijoje?

Karinis „KP“ apžvalgininkas Viktoras Varanec pasikalbėjo anonimiškai su Gynybos ministerijos karininku, kuruojančiu Artimųjų Rytų strateginę kryptį.

90359841. Kas sukėlė nelauktą ir masyvų permetimą iš Rusijos į Siriją? Aš turiu omenyje tiekimus ginklų, humanitarinių krovinių, o taip pat atvykimų mūsų techninių specialistų ir jūrų pėstininkų…

– Čia trys priežastys. Pagrindinė iš jų – staigus Islamo valstybės suaktyvėjimas. Vienintelė jėga, kuri gali sustabdyti ISIL, – tai sirų armija. Bet per karo metus ji rimtai sumenko – beveik 30% šarvuotos technikos išmušta. Todėl ir buvo nutarta pagreitinti tiekimus rusiškos technikos pagal anksčiau pasirašytus kontraktus. O tuo pačiu – nusiųsti į Siriją mūsų specialistus, kurie apmokys sirų kolegas dirbti su kovine technika, ir taktikos. Viskas buvo padaryta greitai, kad sirų armija galėtų pridengti rajonus, į kuriuos veržiasi ISIL ir kur didžiausias pabėgėlių skaičius. Tarp kitko, būtent pabėgėliams Sirijoje Rusija permeta oru ir jūra humanitarinius krovinius. Kas liečia mūsų jūrų pėstininkus Sirijoje, tai jiems skirti išskirtinai mokymo centro, sausumos ir pajūrio karinių objektų apsaugos uždaviniai, įskaitant aerodromus.

2. Kodėl ši operacija sukėlė aršų sudirgimą JAV, NATO ir kai kurių Sirijos kaimynų?

– Pas mane toks įspūdis, kad šios valstybės skaitė, kada taip vadinama „nuosaikioji opozicija“, kurią jie aprūpina ginklais, sumuš Sirijos kariuomenę ir pasielgs su prezidentu Bašaru Asadu taip pat, kaip libiai su Kadafiu. Bet ISIL puolimas sugadino JAV ir jos vasalų Asado nušalinimo scenarijų. Betvarkiški amierikiečių daužymai raketomis „tariamų“ rajonų ISIL susitelkimo jokio rezultato nedavė. Amerikiečiai jau nežinojo ką daryti, – ir nuversti Asadą neišeina, ir ISIL spaudžia.

Kaip pastūmėti Europos valstybes JAV dalyvauti Sirijos kare, atrodo sugalvojo. Ant jų užleido pabėgėlius…

Bet laikas ėjo. „ISILo užkratas“ plito. Ir tuomet Rusija pasirinko savo planą – kovoti realiai- tiekimu ginklų ir humanitarinių krovinių, kad numušti naujas migrantų bangas. Mes parodėme visam pasauliui, kad pas mus daug perspektyvesnis ir pragmatiškesnis Kovos su ISIL planas.

Ir tai- skambus antausis ir JAV, ir NATO, ir Sirijos priešams regione. Jiems svarbiausia – pašalinti Asadą, o Rusijai – grąžinti į Siriją ramų gyvenimą ir sutriuškinti ISIL pačių sirų rankomis.

3. Iš kur užsienio MIP gavo informaciją, kad šiandien Sirijoje – „tūkstančiai Rusijos kareivių?“

– Tai, žinoma, melas, kuriuo stipriai, ir klastingiausiai naudojasi Izraelis, „tradiciškai“ leidžiantis į spaudą tokias „antis“.Izraelis paleidžia melą apie tai, kad Maskva neva paslapčia jau derasi su Vašingtonu, kaip geriau pašalinti Asadą. Būtent tokia informacija pasirodė viename iš saitų, priklausančių šiai valstybei.

Izraelis labai bijo Sirijos sustiprėjimo, kaip regioninio varžovo. Juo labiau – sąryšyje su Iranu. O JAV ir Anglija palaiko Izraelio informacines provokacijas. Rusija rūpinasi dėl normalaus gyvenimo visoje Sirijoje, o jos veiksmų priešininkai šioje šalyje svajoja tiktai apie tai, kaip pasodinti Damaske „paklusnų“ režimą vietoj Asado. Pasaulis gerai žino šią schemą iš Irako, Afganistano, Libijos. Ir netgi Ukrainos. Ten praėjo. O čia nesigauna. Štai ir taškosi seilėmis.

4. Jau yra kokia-tai Rusijos karinio buvimo Sirijoje formulė ?

– Ji senai egzistuoja! Tai ir Sirijos kariuomenė, kuri 90% aprūpinta mūsų karine technika, tai ir techninio aptarnavimo punktas, tai ir techninio laivų aptarnavimo Tartuse. O dabar prisideda ir mokomieji centrai ir punktas lėktuvų priėmimo. Ir bendri manevrai jūroje. Jie jau vyksta Viduržemio jūros rytuose, maždaug 70 kilometrų nuo Tartuso. Yra ir kiti planai, bet juos skelbti kol kas ne laikas. Viskas priklausys nuo situacijos…

5. Kokie Sirijos rajonai gali būti atramos taškais Rusijos karinei pagelbai?

– Sirijos provincijose Tartus, Latakija, Chama, Cholmsas ir Damaskas sutelkti ištikimi Asadui daliniai. Čia gyvena ir didelė dalis sirų, kurie kol kas neketina bėgti į Europą.

Šios provincijos liaudyje vadina „Mažąja Sirija“- juk būtent čia susikoncentravusi visa šalies alavitų bendrija. Rusija atėjo į Latakiją, kad užkirsti kelią genocidui Sirijos alavitų – tai irgi viena iš svarbiausių Maskvos tikslų Sirijoje. Kitaip ISIL ten surengs tokias skerdynes, kad nublanks visi buvę Sirijos karo baisumai.

6. Kodėl Rusijos kvietimą susdaryti vieningą frontą kovos su ISIL nepalaiko JAV, NATO ir Arabų šalių lyga?

– Todėl, kad JAV ir jų „partneriai“ užsiciklino ant Asado pašalinimo idėjos pagal savo planą ir iki šiol negali nuspręsti, kaip kovoti su ISIL. O dar jiems nesinori matyti Rusiją, kaip vieną iš pagrindinių pasaulinių žaidėjų.

7. JAV ir jos sąjungininkai laipsniškai nukreipia savo karinį potencialą iš Irako į Siriją. Su jais kartu eina Didžioji Britanija, Prancūzija. Ar nesukels buvimas Rusijos specų ir jūros pėstinikų karinį konfliktą tarp Rusijos ir NATO?

– Rusija jau daug kartų kvietė sukoordinuoti kovą su ISIL, kad nemušti šitą nusikalstamą organizaciją „išskėstais pirštais“. Be koordinacijos gali būti viskas, ko norite…

JAV vietoj koordinacijos „pataria“ Rusijai „susilaikyti nuo aktyvių veiksmų regione“. Maskvą ir Teheraną primityviai stengiasi nustumti nuo Sirijos. Bet pas pačioms JAV kol kas nesiseka triuškinti ISIL. Ir be sukūrimo tarptautinės karinės koalicijos to nepavyks. Tai iššūkis visai žmonijai, ir sėkmingai atsakyti į jį galima tiktai tarptautinėmis jungtinėmis pajėgomis. Kitos išeities nėra.

Vertė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply